<div dir="ltr"><div><div><div>Hej,<br></div>Jeg har tilføjet Gødstrup ved Herning<br><br></div>Hareskov er jeg lidt i tvivl om, da Hareskovby allerede eksisterer.<br><br></div>/Leif<br><div> </div></div><div class="gmail_extra">
<br><br><div class="gmail_quote">Den 1. mar. 2014 kl. 15.34 skrev Michael Larsen <span dir="ltr"><<a href="mailto:mvl.osm@network42.dk" target="_blank">mvl.osm@network42.dk</a>></span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
Hej,<br>
<br>
Jeg har opdateret nedestående liste over steder ('places') kan kan detekteres<br>
som 'manglende' ud fra de eksisterende adressenoder.  Et kort kan ses her:<br>
<br>
<a href="https://gist.github.com/MichaelVL/9290477" target="_blank">https://gist.github.com/MichaelVL/9290477</a><br>
<br>
Postnummer statistik:<br>
<br>
  1xxx: 137<br>
  2xxx: 39<br>
  3xxx: 73<br>
  4xxx: 442<br>
  5xxx: 122<br>
  6xxx: 226<br>
  7xxx: 260<br>
  8xxx: 276<br>
  9xxx: 159<br>
Total: 1734<br>
<br>
Bortset fra København kan de fleste mangleden 'places' findes i<br>
Geodatastyrelsens Stednavne dataset med "FEAT_TYPE" lig "By" eller "Spredt<br>
bebyggelse".  Sammenlignes der med data fra Geodatastyrelsen mangler der dog<br>
endnu flere stednavne i OSM datasettet.<br>
<br>
Det kræver normalt lidt lokalkendskab at tilføje stederne, men jeg håber at<br>
denne visualisering kan hjælpe processen lidt på vej.<br>
<br>
/MichaelVL<br>
<br>
<br>
--------------------------------<br>
Michael Larsen<br>
Fre Okt 5 16:29:47 BST 2012<br>
<br>
Hej,<br>
<br>
Jeg har lavet en analyse af manglende steder (byer etc.) baseret på<br>
eksisterende adressedata i OSM.  Under antagelsen at adressenoder med følgende<br>
tags: 'osak:subdivision', 'kms:city_name', 'addr:city' beskriver et stednavn<br>
og ved at beregne en gennemsnitlig position for alle disse noder (med samme<br>
'addr:postcode') kan man lave en liste over mulige steder og deres geografiske<br>
position.<br>
<br>
Listen kan derefter reduceres hvis der 'tæt på' findes en node eller way med<br>
et 'place' tag og et matchende 'name' tag. Med passende heuristikker for<br>
inkorrekte navne i adressedataene fåes en liste over mulige manglende<br>
stednavne i Danmark. Vedhæftede billede viser situationen omkring Ebeltoft<br>
(labels angiver navn:postnummer:antal-adresser).  Hvis der skal 100<br>
adressepunkter til at definere et stednavn er postnummer statistikken for<br>
manglende stednavne:<br>
<br>
  1xxx: 17<br>
  2xxx: 25<br>
  3xxx: 52<br>
  4xxx: 189<br>
  5xxx: 67<br>
  6xxx: 80<br>
  7xxx: 97<br>
  8xxx: 113<br>
  9xxx: 41<br>
Total: 681<br>
<br>
og tilsvarende med 30 adressepunkter:<br>
<br>
  1xxx: 136<br>
  2xxx: 39<br>
  3xxx: 90<br>
  4xxx: 519<br>
  5xxx: 224<br>
  6xxx: 251<br>
  7xxx: 280<br>
  8xxx: 295<br>
  9xxx: 167<br>
Total: 2001<br>
<br>
Mine heuristikker for navnematching kan selvfølgelig være mangelfulde men der<br>
er helt sikkert også fejl i adressedataene, hvilket leder frem til<br>
<br>
1. Ligesom vi har lavet et system for rettelser af vejnavne kunne vi også have<br>
det for de nævnte stednavne.  Fx findes der en by i Nordjylland som<br>
adressedataene kalder 'Lyngby', men byen hedder faktisk 'Nørre Lyngby'.<br>
Tilsvarende er der adressedata som skriver 'Vrå By' for at indikere at<br>
punkterne ligger i byen Vrå og ikke i oplandet, men byen hedder altså kun Vrå.<br>
<br>
2. Vi mangler en hel del danske stednavne i OSM.  Jeg har 'mangellisten'<br>
tilgængelig som GPX fil som er lige til at loade i fx. josm og med lidt<br>
lokalkendskab er det hurtigt at tilføje de manglende navne. Jeg kunne poste<br>
filen her på listen, men måske er der nogen som har forslag til hvorledes det<br>
gøres mere praktisk mht. opdateringer etc.  Analysen foretages af et lille<br>
osmium baseret c++ program og tager kun sekunder at køre for hele DK, men data<br>
bør opdateres fx. dagligt.<br>
<br>
Bemærk også at listen indeholder byer som er makeret med 'residental' og<br>
'name' man mangler 'place' (fx Feldballe).<br>
<br>
MichaelVL<br>
<br>
_______________________________________________<br>
Talk-dk mailing list<br>
<a href="mailto:Talk-dk@openstreetmap.org">Talk-dk@openstreetmap.org</a><br>
<a href="https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk" target="_blank">https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk</a><br>
</blockquote></div><br></div>