<div dir="ltr">Hej Allan <div><br></div><div>Du har helt ret at flere "<span style="font-family:Calibri,sans-serif;font-size:14.6666669845581px"> </span><span style="font-family:Calibri,sans-serif;font-size:14.6666669845581px">Tertiary road" kunne erstatte </span><font face="Calibri, sans-serif"><span style="font-size:14.6666669845581px">highway=unclassified mellem mindre landsbyer. </span></font></div><div><font face="Calibri, sans-serif"><span style="font-size:14.6666669845581px"><br></span></font></div><div><font face="Calibri, sans-serif"><span style="font-size:14.6666669845581px">Kunne I ikke sætte en OSM Wiki side op med nogle eksempler på hvor I ændrer ( screendumps af iD/JOSM editor med GST luftfotos samt vektorlayer) til highway=tertiary</span></font><span style="font-size:14.6666669845581px;font-family:Calibri,sans-serif"> og skriver hvorfor? Dernæst forklar lidt i Wiki tillige hvad jeres projekt er og hvilke aktører der er med. OSM Wiki her </span><font face="Calibri, sans-serif"><span style="font-size:14.6666669845581px"><a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Main_Page">http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Main_Page</a></span></font><span style="font-family:Calibri,sans-serif;font-size:14.6666669845581px">  kræver en konto at få skriverettigheder</span></div><div><span style="font-size:14.6666669845581px;font-family:Calibri,sans-serif"><br></span></div><div><span style="font-size:14.6666669845581px;font-family:Calibri,sans-serif">Derved har andre OSM frivillige mulighed for at se samt give indspark (fx eksempler på hvor </span><span style="font-family:Calibri,sans-serif;font-size:14.6666669845581px">highway=</span><span style="font-size:14.6666669845581px;font-family:Calibri,sans-serif"> </span><span style="font-family:Calibri,sans-serif;font-size:14.6666669845581px">tertiary ikke skal bruges)</span></div><div><span style="font-family:Calibri,sans-serif;font-size:14.6666669845581px"><br></span></div><div><span style="font-family:Calibri,sans-serif;font-size:14.6666669845581px">Jeg kan altså i Chrome browser ikke få signaturforklaring til </span><span style="font-family:Calibri,sans-serif;font-size:14.6666669845581px">GSTs trafikkort frem - så det er lidt uklart hvad der er hvad ved forskellige zoom.</span></div><div><span style="font-family:Calibri,sans-serif;font-size:14.6666669845581px"><br></span></div><div><span style="font-family:Calibri,sans-serif;font-size:14.6666669845581px">Med venlig hilsen</span></div><div><span style="font-family:Calibri,sans-serif;font-size:14.6666669845581px">Søren Johannessen</span></div><div><span style="font-family:Calibri,sans-serif;font-size:14.6666669845581px"><a href="http://www.microformats.dk">www.microformats.dk</a></span></div><div><span style="font-family:Calibri,sans-serif;font-size:14.6666669845581px"><br></span></div><div><span style="font-size:14.6666669845581px;font-family:Calibri,sans-serif"><br></span></div><div><span style="font-size:14.6666669845581px;font-family:Calibri,sans-serif"><br></span></div></div><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">2015-04-07 14:04 GMT+02:00 Allan Gyldendal Frederiksen <span dir="ltr"><<a href="mailto:agf@syddjurs.dk" target="_blank">agf@syddjurs.dk</a>></span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">

<div lang="DA" link="blue" vlink="purple">
<div>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"">Favrskov og Syddjurs Kommuner er sammen med IT-Minds og Septima i gang med at bygge en OS2 indberetningsløsning til kørsel for medarbejdere.
<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif""><u></u> <u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"">I den forbindelse vil vi gerne bruge OSM som kortgrundlaget i ruteberegneren. Vi har imidlertid konstateret nogle underlige ruter i vores testkørsler. Ved en nærmere undersøgelse
 har vi kigget på vejnettet, og kan se at vejklasssen tertiary er brugt relativt sporadisk, og ikke særligt konsekvent rundt omkring, og der findes også strækninger der går over i unclassified uden synlige ændringer af vejen.<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif""><u></u> <u></u></span></p>
<p class="MsoNormal">Vi vil derfor gerne prøve at bruge Tertiary klassen mere konsekvent, og se om det giver nogle mere retvisende ruter i løsningen. Vi foreslår at Tertiary klassen tildeles ud fra GSTs trafikkort i 1:500000 Det er efter min mening et rimeligt
 fornuftigt grundlag, at lave en konsekvent tildeling af veklassen Tertiary ud fra. Kortet indeholder netop 5 vejklasser, så det svarer til Motorway, trunk, primary, sekundary og tertiary. Det er tænkt som et vejledende forslag, så dermed ikke være sagt, at
 der ikke kan være lokale forhold der gør, at der er en anden vej der også skal være tertiary eller som hellere skal være unclassified.<u></u><u></u></p>
<p class="MsoNormal"><u></u> <u></u></p>
<p class="MsoNormal">Jeg kan godt se at jeg i nogen grad kan opnå det samme ved at angive maxspeed og surface. Jeg mener nu det vil være nødvendigt at bruge vejklasserne. Dels så kan der jo i fremtiden blive sat surface og maxspeed på de fleste veje, og så
 er man lige vidt med ruteberegning. Og dels så kan alle ruteberegnere bruge vejklassen, men det er formentlig ikke alle der også bruger surface og maxspeed. Så jeg mener det giver god mening at bruge tertiary.
<span style="font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif""><u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><u></u> <u></u></p>
<p class="MsoNormal">En anden fordel ved at bruge vejklassen er at kortet bliver mere letlæseligt, når det er tydeligere hvordan vejene går mellem de mindre byer. Der er i dag relativt store områder i OSM, som er unclassified mellem primær og sekundærruterne,
 og de er lidt svære at aflæse.<u></u><u></u></p>
<p class="MsoNormal"><u></u> <u></u></p>
<p class="MsoNormal">I første omgang vil vi prøve at rette til i Østjylland, og lave nogle nye testkørsler.<span style="font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif""><u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><u></u> <u></u></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"">Et udsnit af GSTs kort kan ses i linket herunder. Vær opmærksom på, at hvis zoomforholdet ændres ændres korttypen også (det er det udsnit hvor man både kan se Randers og Grenå,
 men ikke andre større byer.<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif""><u></u> <u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif""><a href="http://webkort.syddjurs.dk/cbkort?mapext=541171.47200769%206222385.3979971%20618329.87200769%206264676.5979971&layers=theme-kms-dtkkort25klassisk&profile=lokalplaner-borger" target="_blank">http://webkort.syddjurs.dk/cbkort?mapext=541171.47200769%206222385.3979971%20618329.87200769%206264676.5979971&layers=theme-kms-dtkkort25klassisk&profile=lokalplaner-borger</a><u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif""><u></u> <u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"">Hvis nogen har wms adgang til kortforsyningen, er det laget der hedder: dtk_d500_2012.<u></u><u></u></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif""><br>
</span><span style="font-size:7.5pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:#122f56">Venlig hilsen<br>
<br>
<b>Allan Gyldendal Frederiksen</b><br>
</span><span style="font-size:7.5pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:#900055">GIS-koordinator</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif""><br>
</span><span style="font-size:7.5pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:#122f56">Digitalisering
<br>
<br>
Direkte <a href="tel:%2B4587535261" value="+4587535261" target="_blank">+4587535261</a><br>
Mobil <a href="tel:%2B4530924749" value="+4530924749" target="_blank">+4530924749</a><br>
<a href="mailto:agf@syddjurs.dk" target="_blank">agf@syddjurs.dk</a></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif""><u></u><u></u></span></p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary="jf@officeaddon.com" width="630" style="width:472.5pt">
<tbody>
<tr>
<td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm">
<div class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"">
<hr size="1" width="100%" noshade style="color:#900055" align="left">
</span></div>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:7.5pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:#122f56">Syddjurs Kommune • Tingvej 17 • 8543 Hornslet • Tlf <a href="tel:%2B4587535000" value="+4587535000" target="_blank">+4587535000</a> •
</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif""><a href="http://www.syddjurs.dk/" target="_blank"><span style="font-size:7.5pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:#122f56;text-decoration:none">www.syddjurs.dk</span></a><br>
</span><span style="font-size:7.5pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:#122f56">Postadresse: Syddjurs Kommune • Digitalisering •
</span><span style="font-size:7.5pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:#122f56">Lundbergsvej 2</span><span style="font-size:7.5pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:#122f56"> •
</span><span style="font-size:7.5pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:#122f56">8400 Ebeltoft</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"">
<u></u><u></u></span></p>
<div class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"">
<hr size="1" width="100%" noshade style="color:#900055" align="left">
</span></div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class="MsoNormal"><u></u> <u></u></p>
</div>
</div>

<br>_______________________________________________<br>
Talk-dk mailing list<br>
<a href="mailto:Talk-dk@openstreetmap.org">Talk-dk@openstreetmap.org</a><br>
<a href="https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk" target="_blank">https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk</a><br>
<br></blockquote></div><br></div>