Det jeg primært syntes er interessant i OSM er at tegne bygninger, barriers og parkingspladser, da disse tre typer giver et ret godt udgangspunkt for et overfladebillede som andre kan sætte deltajer i. Med disse på plads, så kan der sættes entrances på bygninger og highway nettet suppleres med ruter til disse entrances, så det giver et bedre detaljeringsniveau end vi typisk har i dag.<div><br /></div><div>I udgangspunktet kigger jeg fysisk på en lokalitet og bruger herefter JOSM og FOT til at tegne.</div><div><br /></div><div>Med ovenstående baggrund, så kommer det egentlige spørgsmål:</div><div><br /></div><div>En del af områderne i København er tegnet op med bygninger, men i nogle områder med en meget skidt kvalitet, f.eks. huse tegnet enkeltvis uden en fælles facadelinie, huse som i grundlaget er retvinklede, men som er tegnet i frihånd, osv. osv.</div><div><br /></div><div>Mit arbejde handler derfor meget om at tage eksisternede strukturer og prøve at aligne noder, orthoganilize noder, osv. osv. Et rigtigt nussearbejde.</div><div><br /></div><div>Nu har jeg så prøvet at tage en bydel og tegne i et rent lag på min egen maskine, hvor jeg startede med at lægge lange gennemgående fortovslinier ud på tværs af hele bydelen (i mit tilfælde Island Brygge i København). Når så jeg har disse på plads, så kan jeg udfra dem "trække" bygninger som ligger parrallelt, og ekstruderer bygningsdetaljer. Cirkler bliver hurtigt skabt med create-circle og det hele forbindes efterhånden med entrances, osv.</div><div><br /></div><div>Min oplevelse er at jeg væsentligt hurtigere kan skabe en velfungerende model, hvor tegningen i langt højere grad gengiver den egentlige by, fremfor at være "håndtegnet" hus-for-hus udfra et luftfoto, typisk af forskellige bidragsydere.</div><div><br /></div><div>Min tanke er om man i områder hvor der er mange dårligt tegnede bygninger, med få eller ingen detaljer, kan lave en rip-n-replace, altså fjerne et større antal eksisterende bygninger og så droppe det nye sæt bygninger ind?</div><div><br /></div><div>Da vi i de fleste bydele ikke har fortovslinierne tegnet ind, så kan disse, med samt entrances droppes med ind ved samme lejlighed. Herefter består der så et stykke loddearbejde i at skabe de nødvendige relationer mellem det eksisterende vejnet og det nye fortovsnet.</div><div><br /></div><div>Er der nogle som har erfaringer eller kommentarer som de kan dele på dette område? Er det noget som er gjort før? Findes der værktøjer, som efterfølgende kan bruges til at flytte properties fra gamle objekter til nye objekter?</div><div><br /></div><div>På forhånd tak for alle indspark :-)</div><div><br /></div><div>Victor</div>