<div dir="ltr"><div class="gmail_quote"><div>Hej Michel,</div><div> </div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left-width:1px;border-left-color:rgb(204,204,204);border-left-style:solid;padding-left:1ex"><p dir="ltr">Er kortet funktionelt (Google) eller er det en beskrivelse af en geografisk virkelighed? Slagteren er tilknyttet en bygning, ikke en adresse. Hvis kommunen omdøber gaden så flytter han ikke af den grund. Så jeg er mere tilhænger af at holde dem adskilt. Men Ja, det er flueknæpperi.</p></blockquote><p dir="ltr">Jeg vil mene, at dit glimrende eksempel viser, at slagteren i Danmark netop er tilknyttet adressen og ikke bygningen:</p><p dir="ltr">En adresse er (i Danmark), ikke det posten læser på brevet, men derimod et fast objekt (datalogisk og ikke fysisk). Dette objekts id (en UUID) skifter aldrig, men fastholdes selvom vejen deles, skifter navn, får nyt postnummer, der bygges ny bygning på stedet osv. </p><p dir="ltr">Da adressen ikke afhænger af, om der er bygværk, kan man også referere steder, der har en særlig interesse, med adresser - f.eks. har udstykninger adresser meget tidligt (oftest fra planlægningsstadiet og altså lang tid inden vejen er bygget fysisk).</p><p dir="ltr">Tilbage til slagteren: han vil (ved tilknytning til adressepunktet) vedblive at være til, selvom han skulle vælge at rive bygningen ned og bygge nyt.  :-)</p><p dir="ltr"><br></p><p dir="ltr">Mvh<br></p><div>Gregers </div></div>
</div>