<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    <div class="moz-cite-prefix">Hej Michael og I andre.<br>
      <br>
      Du har en udmærket mission, nemlig at forbedre kvaliteten af
      OSM-datasættet. Men du kan gøre det på en mere gavnlig og effektiv
      måde.<br>
      I et crowd-sourcing projekt som OSM er det vigtigt at man ikke gør
      sig til dommer, og for eksempel irettesætter de andre bidragydere
      på et relativt vagt vurderingsspørgsmål. Det giver de andre
      bidragydere indtryk af at arbejde nederst i et ukendt hierarki, og
      det virker demotiverende. Og vi har bestemt ikke brug for at
      fjerne motivationen fra folk.<br>
      <br>
      Til gengæld ville det have en stor værdi, hvis wikien blev
      udbygget med how-to vejledninger. Vi har tidligere læst om
      skovstier og vandløb her i listen, og det ville være smart hvis
      konklusionen på disse debatter blev lagt op, så de blev del af en
      samlet, let tilgængelig vejledning. <br>
       <br>
      Selvfølgelig kan det blive nødvendigt at rette op på de andres
      stil ved en direkte henvendelse, men det er mit indtryk at det
      virker bedre ved at henvise til en artikel, hvis indhold er bredt
      anerkendt blandt andre mappere.<br>
      <br>
      PROSA i Aarhus er flyttet til nye kontorer, og i den forbindelse
      vil vi afholde en række kurser/foredrag/møder for at vise
      lokalerne og hvad de kan bruges til. Jeg vil gerne holde et møde
      for OSM-mappere, hvor vi f.eks. kan snakke om målet for wikien. Vi
      har gjort det tidligere, da det nuværende indhold blev
      systematiseret.<br>
      <br>
      <br>
      Vh.<br>
      Erik Klausen<br>
      <br>
      <br>
      Den 26-05-2015 kl. 18:42 skrev Michael Andersen:<br>
    </div>
    <blockquote cite="mid:3516682.8obUNM5YVB@linux-2dv1" type="cite">
      <meta name="qrichtext" content="1">
      <style type="text/css">
p, li { white-space: pre-wrap; }
</style>
      <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px;
        margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;
        -qt-user-state:0;">Hej allesammen</p>
      <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px;
        margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px;
        -qt-block-indent:0; text-indent:0px; "> </p>
      <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px;
        margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Jeg
        kommenterede et <a moz-do-not-send="true"
          href="http://www.openstreetmap.org/changeset/31455043"><span
            style=" text-decoration: underline; color:#00a489;">rettesæt</span></a>
        i formiddags og fik lyst at dele kommentaren med listen her.</p>
      <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px;
        margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px;
        -qt-block-indent:0; text-indent:0px; "> </p>
      <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px;
        margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">God
        fornøjelse</p>
      <br>
      <fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
      <br>
      <pre wrap="">_______________________________________________
Talk-dk mailing list
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Talk-dk@openstreetmap.org">Talk-dk@openstreetmap.org</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk">https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk</a>
</pre>
    </blockquote>
    <br>
  </body>
</html>