<div dir="ltr"><div><div><div><div><div><div><div><div>Hej,<br><br></div>Jeg var ikke selv klar over konsekvenserne med at lægge flere noder ind.<br></div>Og som Erik er inde på, ville en kort how-to-do-it-the-best-way-guide være fint for både nye om som mig selv, som nok har bidraget med flere (u)-noder end nødvendigt.<br><br></div>For hvor går grænsen når man vil markere søbredder, åløb etc.<br></div>Bl.a. har jeg lavet oprettet mange slyngede å-løb, hvor der før var lagt et lige forløb af åen.<br></div>Og søbredder har jeg også lagt flere punkter ind for at gøre forløbet mere naturligt.<br><br></div>Så jeg skal nok ned og granske wikien bedre for at få en forståelse af modenhed og overmodenhed.<br><br></div>Med venlig hilsen<br></div>Flemming Bruun<br><div><div><div><div><div><br></div></div></div></div></div></div><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">Den 27. maj 2015 kl. 14.31 skrev Erik Klausen <span dir="ltr"><<a href="mailto:ekl@hjemmebedst.dk" target="_blank">ekl@hjemmebedst.dk</a>></span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
  
    
  
  <div bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    <div>Hej Michael og I andre.<br>
      <br>
      Du har en udmærket mission, nemlig at forbedre kvaliteten af
      OSM-datasættet. Men du kan gøre det på en mere gavnlig og effektiv
      måde.<br>
      I et crowd-sourcing projekt som OSM er det vigtigt at man ikke gør
      sig til dommer, og for eksempel irettesætter de andre bidragydere
      på et relativt vagt vurderingsspørgsmål. Det giver de andre
      bidragydere indtryk af at arbejde nederst i et ukendt hierarki, og
      det virker demotiverende. Og vi har bestemt ikke brug for at
      fjerne motivationen fra folk.<br>
      <br>
      Til gengæld ville det have en stor værdi, hvis wikien blev
      udbygget med how-to vejledninger. Vi har tidligere læst om
      skovstier og vandløb her i listen, og det ville være smart hvis
      konklusionen på disse debatter blev lagt op, så de blev del af en
      samlet, let tilgængelig vejledning. <br>
       <br>
      Selvfølgelig kan det blive nødvendigt at rette op på de andres
      stil ved en direkte henvendelse, men det er mit indtryk at det
      virker bedre ved at henvise til en artikel, hvis indhold er bredt
      anerkendt blandt andre mappere.<br>
      <br>
      PROSA i Aarhus er flyttet til nye kontorer, og i den forbindelse
      vil vi afholde en række kurser/foredrag/møder for at vise
      lokalerne og hvad de kan bruges til. Jeg vil gerne holde et møde
      for OSM-mappere, hvor vi f.eks. kan snakke om målet for wikien. Vi
      har gjort det tidligere, da det nuværende indhold blev
      systematiseret.<br>
      <br>
      <br>
      Vh.<span class="HOEnZb"><font color="#888888"><br>
      Erik Klausen</font></span><div><div class="h5"><br>
      <br>
      <br>
      Den 26-05-2015 kl. 18:42 skrev Michael Andersen:<br>
    </div></div></div>
    <blockquote type="cite"><div><div class="h5">
      
      
      <p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;text-indent:0px">Hej allesammen</p>
      <p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;text-indent:0px"> </p>
      <p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;text-indent:0px">Jeg
        kommenterede et <a href="http://www.openstreetmap.org/changeset/31455043" target="_blank"><span style="text-decoration:underline;color:#00a489">rettesæt</span></a>
        i formiddags og fik lyst at dele kommentaren med listen her.</p>
      <p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;text-indent:0px"> </p>
      <p style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;text-indent:0px">God
        fornøjelse</p>
      <br>
      <fieldset></fieldset>
      <br>
      </div></div><span class=""><pre>_______________________________________________
Talk-dk mailing list
<a href="mailto:Talk-dk@openstreetmap.org" target="_blank">Talk-dk@openstreetmap.org</a>
<a href="https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk" target="_blank">https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk</a>
</pre>
    </span></blockquote>
    <br>
  </div>

<br>_______________________________________________<br>
Talk-dk mailing list<br>
<a href="mailto:Talk-dk@openstreetmap.org">Talk-dk@openstreetmap.org</a><br>
<a href="https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk" target="_blank">https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk</a><br>
<br></blockquote></div><br></div>