<div dir="ltr">Hej Per,<div>En interessant diskussion som nok ligger delvis uden for min "rækkevide".  Men jeg vil lige reagere på en sætning som fik mig oppe på bagbene: du skrev at du havde slettet nogle indkørsler.  OSMAND (og sikker også andre programmer) vil, når du søger på en adresse, sende dig til den "highway" som ligger tættest på, uanset hvad den hedder.  I nogle tilfalde, hvis huset ligger helt bag på grunden, kan det betyde du ender på den forkerte gade, og få lov at glo på husets bagside igennem en 2 meter højt hæk.  I know, don't map for the renderer.  Men i dette tilfælde kan men ofte rette fejlen ved at tegne indkørslen.  Og det kan man då ikke have noget imod, hvis indkørslen faktisk også findes.  Så for guds skyld, lad være med at fjerne indkørsler på grund af et principspørgsmål.</div><div>For resten af din mail vil jeg ikke grave ned i paragraffer, men påpege at (i min beskedent mening), at OSM burde være en tegning af den fysiske realitet som den er, ikke hvad den burde være.</div><div><br></div><div>Fortsæt god weekend,</div><div><br></div><div>Michel</div></div><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">2015-08-30 12:50 GMT+02:00 Per Laustsen <span dir="ltr"><<a href="mailto:perastruplaustsen@gmail.com" target="_blank">perastruplaustsen@gmail.com</a>></span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div dir="ltr">Et
 lidt spøjst spørgsmål vil nogen mene, men jeg synes der grund til at 
rejse det på baggrund af en henvendelse jeg har modtaget efter at have 
slettet en sti over en stærkt trafikeret vej og markeret nogle 
indkørsler og veje private.<br><br>Det hele starter efter at jeg downloader OSM til min Nüvi og konstaterer at der er tegnet en indkørsel til min garage med <tt style="background:rgb(221,221,238) none repeat scroll 0% 0%;white-space:nowrap" dir="ltr"><b><br>access</b>=<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:access%3Dyes" title="Tag:access=yes" target="_blank">yes</a></tt> <i>Offentligheden har en officiel, lovmæssig stadfæstet ret til adgang</i>. <br><br>Da
 jeg for mange år siden arbejdede med at kortlægge, tænkte jeg, at det 
kunne da ikke være rigtigt at indkørslen til min garage skulle have 
offentlig adgang, så jeg meldte mig igen til OSM og fjernede flere 
indkørsler og markerede flere indkørsler private. Jeg tillod mig også at
 fjerne en indtegnet cykel- og gangsti over en vej og ind over en privat
 ejendom, og så modtog jeg disse bemærkninger:<br><p><span style="color:rgb(0,0,255)"><i>Jeg kan se, at du har ændret servicevejen mellem Solvej og Sundbrovej
 (smutvej over nedlagt benzintank/autohandel) til at være uden fri 
passage. Desuden har du tagget vejen som "drive-through", hvilket er som
 hos McDonalds.</i></span></p><span style="color:rgb(0,0,255)"><i>

</i></span><p><span style="color:rgb(0,0,255)"><i>Mig bekendt er der ikke kommet forbudsskilte op, som forbyder alle at
 færdes denne vej. Drive-through" skal desuden ikke tagges på vejen. Ved
 du noget nyt om vejen (er den blevet fysisk afspærret), så bøjer jeg 
mig naturligvis for fakta.</i></span></p><span style="color:rgb(0,0,255)"><i>

</i></span><p><span style="color:rgb(0,0,255)"><i>Så har du slettet gangstien tværs over Sundbrovej, der hvor der er 
vigepladser i begge kørselsretninger. Da passage af  Sundbrovej ikke er 
forbudt, og da denne smutvej vitterligt benyttes af personer og 
cyklister, der skal til Solvej, har jeg tænkt mig at genindtegne stien.</i></span></p>Jeg har ikke tagget som"drive-through", men alene rettet :<br><tt style="background:rgb(221,221,238) none repeat scroll 0% 0%;white-space:nowrap" dir="ltr"><b>access</b>=<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:access%3Dyes" title="Tag:access=yes" target="_blank">yes</a></tt> <i>Offentligheden har en officiel, lovmæssig stadfæstet ret til adgang</i>. <br><div><b>til</b><br><tt style="background:rgb(221,221,238) none repeat scroll 0% 0%;white-space:nowrap" dir="ltr"><b>access</b>=<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:access%3Dprivate" title="Tag:access=private" target="_blank">private</a></tt> <i>Ejeren kan give tilladelse på et individuelt grundlag</i>. <br><br></div><div>og fjernet den indtegnede cykel- og gangsti over Sundbrovej og ejendommen Sundbrovej 12. <br></div><div><br>Se kort gående før min ændring: <a href="https://www.dropbox.com/s/3nczjahqgqua4zj/P8280070.JPG?dl=0" target="_blank">https://www.dropbox.com/s/3nczjahqgqua4zj/P8280070.JPG?dl=0 </a><br></div>Se kort bilnavigation før min ændring: <a href="https://www.dropbox.com/s/eluvd59k0hzdpv6/P8280068.JPG?dl=0" target="_blank">https://www.dropbox.com/s/eluvd59k0hzdpv6/P8280068.JPG?dl=0</a><br>Se kort cykel før min ændring: <a href="https://www.dropbox.com/s/0qbz1h8me2pfv1t/P8280069.JPG?dl=0" target="_blank">https://www.dropbox.com/s/0qbz1h8me2pfv1t/P8280069.JPG?dl=0</a><br><br>Se luftfoto: <a href="https://www.dropbox.com/s/6ifp07ki57hfbjv/Screen%20Shot%2008-29-15%20at%2007.43%20AM.JPG?dl=0" target="_blank">https://www.dropbox.com/s/6ifp07ki57hfbjv/Screen%20Shot%2008-29-15%20at%2007.43%20AM.JPG?dl=0</a><br>Se foto af Sundbrovej: <a href="https://www.dropbox.com/s/21si4sxi7dv8k5i/Screen%20Shot%2008-29-15%20at%2007.46%20AM%20001.JPG?dl=0" target="_blank">https://www.dropbox.com/s/21si4sxi7dv8k5i/Screen%20Shot%2008-29-15%20at%2007.46%20AM%20001.JPG?dl=0</a><br>Se foto fra Sundhøjlykke: <a href="https://www.dropbox.com/s/edzowalgjdbfpef/Screen%20Shot%2008-29-15%20at%2007.45%20AM.JPG?dl=0" target="_blank">https://www.dropbox.com/s/edzowalgjdbfpef/Screen%20Shot%2008-29-15%20at%2007.45%20AM.JPG?dl=0<br></a><div><div><div><div><div><div><div><br>Jeg svarede at jeg var uenig. Det forhold at nogen bevæger sig ind over 
privat grund gør jo ikke at openstreeet map skal markere dem som 
offentlige. Jeg opfordrede til at rette henvendelse til ejeren og høre ham 
om det var i orden at markere vejen som permissive. Det er min opfattelse, at det forhold at en ejer ikke har 
opsat skilte om adgang forbudt betyder ikke at man så bare kan færdes 
hen over hans ejendom, og da slet ikke at openstreet map skal lægge op 
til ulovlig færdsel. <br><br></div><div>Så modtog jeg dette:<br><p><span style="color:rgb(0,0,255)"><i>Hej Per </i></span></p><span style="color:rgb(0,0,255)"><i>

</i></span><p><span style="color:rgb(0,0,255)"><i>Tak for svar :-)</i></span></p><span style="color:rgb(0,0,255)"><i>

</i></span><p><span style="color:rgb(0,0,255)"><i>Jeg vil i den forbindelse henvise til mark- og vejfredslovens §17: 
<a rel="nofollow" href="http://www.statensnet.dk/pligtarkiv/fremvis.pl?vaerkid=35910&reprid=0&filid=11&iarkiv=1" target="_blank">http://www.statensnet.dk/pligtarkiv/fremvis.pl?vaerkid=35910&reprid=0&filid=11&iarkiv=1</a></i></span></p><span style="color:rgb(0,0,255)"><i>

</i></span><p><span style="color:rgb(0,0,255)"><i>Loven er meget liberal og giver store rettigheder til alle, der færdes på private veje og stier:</i></span></p><span style="color:rgb(0,0,255)"><i>

</i></span><p><span style="color:rgb(0,0,255)"><i>I loven står der  bl.a.:</i></span></p><span style="color:rgb(0,0,255)"><i>

</i></span><p><span style="color:rgb(0,0,255)"><i>"følge § 17 er det ikke tilladt at færdes på anden mands grund, uden at man har ejerens tilladelse eller anden særlig hjemmel.</i></span></p><span style="color:rgb(0,0,255)"><i>

</i></span><p><span style="color:rgb(0,0,255)"><i>(...) </i></span></p><span style="color:rgb(0,0,255)"><i>

</i></span><p><span style="color:rgb(0,0,255)"><i>Derimod er det tilladt at færdes ad en privat vej, medmindre ejeren 
ved lovlig skiltning har forbudt færdsel generelt eller færdsel af den 
pågældende art. </i></span></p><span style="color:rgb(0,0,255)"><i>

</i></span><p><span style="color:rgb(0,0,255)"><i>Mark- og vejfredslovens § 17 fastslår, at ejeren af en privat vej har
 ret til ved skiltning helt eller delvist at begrænse færdslen på vejen,
 medmindre der ifølge anden lovgivning, deklaration eller andet særligt 
retsgrundlag, f.eks. hævd, gælder en pligt til at holde vejen åben for 
andre. Dette gælder ifølge mark- og vejfredslovens § 2 også private 
stier.</i></span></p><span style="color:rgb(0,0,255)"><i>

</i></span><p><span style="color:rgb(0,0,255)"><i>I tilfælde, hvor der ikke gælder en pligt til at holde vejen åben for
 andre, kan vejejeren således selv bestemme, hvilken færdsel der må 
finde sted på vejen. Vejejeren bestemmer derimod ikke selv, hvordan 
forbudet skal afmærkes/gennemføres. Herom gælder bestemmelserne i 
færdselslovens § 97. Se nærmere herom i afsnit 4.3.2.</i></span></p><span style="color:rgb(0,0,255)"><i>

</i></span><p><span style="color:rgb(0,0,255)"><i>(...)</i></span></p><span style="color:rgb(0,0,255)"><i>

</i></span><p><span style="color:rgb(0,0,255)"><i>Det fremgår ikke direkte af mark- og vejfredslovens § 17, hvornår et 
areal anses for at være en vej (eller sti). Der er ikke taget stilling 
til spørgsmålet i bemærkningerne til forslag til lov om mark- og vejfred
 eller i kommissionsbetænkningen fra 1952, der ligger til grund for 
lovforslaget. </i></span></p><span style="color:rgb(0,0,255)"><i>

</i></span><p><span style="color:rgb(0,0,255)"><i>Det må antages, at der under veje (og stier) henregnes permanente, 
menneskeskabte færdselsbaner, der er en del af det almindelige vejnet 
(stinet), og at f.eks. midlertidige kørespor, dyreveksler, brandbælter, 
indkørsler til gårdspladser og havegange ikke er omfattet af reglen. 
Direktoratet for FødevareErhverv er ikke bekendt med retsafgørelser om 
spørgsmålet. Hvad fysisk fremtræden angår, adskiller en vej sig typisk 
fra en sti ved at være beregnet til et 4-hjulet køretøj.</i></span></p><span style="color:rgb(0,0,255)"><i>

</i></span><p><span style="color:rgb(0,0,255)"><i>Det fremgår heller ikke direkte af mark- og vejfredslovens § 17, 
hvilken slags færdsel ad veje og stier der er tilladt, når ejeren ikke 
ved lovlig skiltning har begrænset færdslen. Det må dog antages, at 
reglen kun giver adgang til færdsel ad en vej eller sti, der er egnet 
til den pågældende slags type færdsel. Det vil altid bero på en konkret 
vurdering, om en vej/sti er egnet til en bestemt slags type færdsel."</i></span></p><span style="color:rgb(0,0,255)"><i>

</i></span><p><span style="color:rgb(0,0,255)"><i>Idet der ikke er skiltet med hel eller delvis forbud mod færdsel ad 
smutvejen mellem Sundbrovej og Solvej (jeg har tjekket det i dag), er al
 færdsel, er er mulig ad vejen, altså tilladt. Indtil ejeren måtte 
skilte med noget andet.</i></span></p>Og så står jeg af. Er det en vej 
der er etablere hen over den pågældende ejendom? eller er der tale om 2 
indkørsler? Skal der overhovedet være markeret indkørsler/vej på denne ejendom? Skal vi ud og holde øje med om der bliver sat et skilt op
 med gennemkørsel forbud og adgang forbudt for uvedkommende? Gælder 
færdselsloven på hele arealet? Må ejeren selv lave skiltet ? (politiet 
kan på rent private veje og på private fællesveje 
på landet (afsnit II) kræve en afmærkning, der ikke er i 
overensstemmelse med færdselslovens § 95, dvs. autoriseret afmærkning, 
fjernet, når færdselsmæssige grunde taler for det.Det følger heraf 
forudsætningsvis, at uautoriseret afmærkning lovligt
 kan anvendes på disse veje, jf. tillige § 1 i Trafikministeriets 
cirkulære nr. 3 af 7. januar 1998 om Vejafmærkning 
(Vejafmærkningscirkulæret).<br><p>Det fremgår af bestemmelserne, at hvis der i anden lovgivning eller 
på anden måde fastsættes bestemmelser om (nærmere angivet art af) 
færdsel på specifikke områder, er denne færdsel ikke omfattet af 
bestemmelserne i § 17, fordi der derved er tillagt ”anden hjemmel” til 
færdslen.</p>


<p>Anvendelsesområdet for § 17 er blevet væsentlig begrænset af 
naturbeskyttelseslovens regler om offentlighedens adgang til strande, 
skove, udyrkede arealer og veje og stier i det åbne land og af 
privatvejslovens regler, som giver adgang for offentligheden til færdsel
 på private fællesveje og fællesstier i byer og bymæssige områder. 
Anvendelsesområdet er desuden begrænset ved, at et stort antal 
fredningsafgørelser i årenes løb har åbnet adgang for offentlighedens 
færdsel.</p></div><div>Der rejser sig mange juridiske spørgsmål. Hvor 
skal kommunen henvende sig når den forlanger kortet ændret?, og hvem 
skal ejeren rette henvendelse til for at få kortet ændret? Hvem skal 
ejeren stævne hvis han er uenig i kortets oplysninger om at man må køre i
 bil hen over hans ejendom?<br><br></div><div>Trafiksikkerhedsmæssigt 
synes jeg det er en dårlig ide at indtegne en cykel- og gangsti hen over
 Sundbrovej. At folk bevæger sig ind over den private ejendom kan jeg 
ikke blande mig i, men skal OSM lægge navn til at det er lovligt at 
køre, gå og cykle ind over ejendommen? Skal der overhovedet være 
markeret nogen vej eller sti på ejendommen?<br><br><i><b>§ 17. </b>Den, som uden ejerens tilladelse eller anden 
hjemmel færdes på anden mands grund eller som færdes ad en privat vej, 
hvor det ved færdselstavle eller andet lovligt opslag er tilkendegivet, 
at færdsel af den pågældende art er forbudt, straffes med bøde.<br><br></i></div><div>Kan OSM blive erstatningsansvarlig hvis nogen idømmes en bøde p.g.a. fejl i vort kortmateriale?<i><br></i></div><div><br></div><div><b>Skal du bruge din sunde fornuft eller skal du tolke markfredsloven, færdselsloven og anden relevant lovgivning som OSM mapper? <br></b></div><div><b>Skal målet med OSM være at tvinge flest mulige private vejejere til at opsætte skilte der regulerer adgang?<br><br></b></div><div>mvh<span class="HOEnZb"><font color="#888888"><br><br></font></span></div><span class="HOEnZb"><font color="#888888"><div>Per Laustsen<b><br></b></div></font></span></div></div></div></div></div></div></div>
<br>_______________________________________________<br>
Talk-dk mailing list<br>
<a href="mailto:Talk-dk@openstreetmap.org">Talk-dk@openstreetmap.org</a><br>
<a href="https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk" rel="noreferrer" target="_blank">https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk</a><br>
<br></blockquote></div><br><br clear="all"><div><br></div>-- <br><div class="gmail_signature"><div dir="ltr">Michel Coene<br>Georginehaven 94<div>Dk-2765 Smørum<br><br>+45 52339625<br></div></div></div>
</div>