<div dir="ltr"><div><span style="font-size:12.8px">Hej</span></div><span style="font-size:12.8px"><div><span style="font-size:12.8px"><br></span></div>php -r 'echo PHP_INT_MAX;' siger 9223372036854775807</span><br><div><span style="font-size:12.8px"><br></span></div><div><div style=""><span style="font-size:12.8px"><br></span></div><div style=""><span style="font-size:12.8px">SQL tablerne er oprettet sådan</span></div><div style=""><span style="font-size:12.8px"><br></span></div><div style=""><span style="font-size:12.8px">CREATE TABLE `osmchange` (</span></div><div style=""><span style="font-size:12.8px"><span class="" style="white-space:pre">        </span>`date` TEXT NULL COLLATE 'latin1_danish_ci',</span></div><div style=""><span style="font-size:12.8px"><span class="" style="white-space:pre">        </span>`postnr` INT(11) NULL DEFAULT NULL,</span></div><div style=""><span style="font-size:12.8px"><span class="" style="white-space:pre"> </span>`data` TEXT NULL COLLATE 'latin1_danish_ci'</span></div><div style=""><span style="font-size:12.8px">)</span></div><div style=""><span style="font-size:12.8px">COLLATE='latin1_danish_ci'</span></div><div style=""><span style="font-size:12.8px">ENGINE=InnoDB</span></div><div style=""><span style="font-size:12.8px">;</span></div></div><div style=""><span style="font-size:12.8px"><br></span></div><div style=""><div style="font-size:12.8px">CREATE TABLE `osmadd` (</div><div style="font-size:12.8px"><span class="" style="white-space:pre">    </span>`date` TEXT NULL COLLATE 'latin1_danish_ci',</div><div style="font-size:12.8px"><span class="" style="white-space:pre">    </span>`postnr` INT(11) NULL DEFAULT NULL,</div><div style="font-size:12.8px"><span class="" style="white-space:pre">     </span>`data` TEXT NULL COLLATE 'latin1_danish_ci'</div><div style="font-size:12.8px">)</div><div style="font-size:12.8px">COLLATE='latin1_danish_ci'</div><div style="font-size:12.8px">ENGINE=InnoDB</div><div style="font-size:12.8px">;</div><div style="font-size:12.8px"><br></div><div style="font-size:12.8px"><br></div><div style="font-size:12.8px">De nye php filer ligger nu her <a href="https://github.com/AWSbot/PHPscript">https://github.com/AWSbot/PHPscript</a></div><div style="font-size:12.8px"><br></div><div style="font-size:12.8px">---</div><div style="font-size:12.8px"><span style="font-size:12.8px">Hvor kører de fra?</span></div><div style="font-size:12.8px">Min egen lille server</div><div style="font-size:12.8px"><br></div><div style="font-size:12.8px">---<br style="font-size:12.8px"><span style="font-size:12.8px">Hvem/hvad trigger kørslen?</span></div><div style="font-size:12.8px"><br></div><div style="font-size:12.8px">Tilføj:</div><div style="font-size:12.8px"><br></div><div style="font-size:12.8px">Gennemgår hvert postnummer for sig.</div><div style="font-size:12.8px">Ser om [adgangsadresse][vejstykke][navn]  [adgangsadresse][husnr] fra AWS findes over i OSM [addr:street] ['addr:housenumber'] hvis ikke opretter den en osm-fil.</div><div style="font-size:12.8px"><br></div><div style="font-size:12.8px"><br></div><div style="font-size:12.8px">Ændring:</div><div style="font-size:12.8px"><span style="font-size:12.8px">Gennemgår hvert postnummer for sig.</span><br></div><div style="font-size:12.8px"><span style="font-size:12.8px">Ser om lat/lon er forskellige henter noden og gemmer det i osm fil med ændringerne.</span><br></div><div style="font-size:12.8px"><span style="font-size:12.8px"><br></span></div><div><span style="font-size:12.8px">Bemærk her kigger kun på lat/lon med 6 decimaler, så hvis en OSM bruger fx har flyttet noden hen til hus døren flyttes den ikke tilbage igen.</span></div><div><span style="font-size:12.8px"><br></span></div><div><span style="font-size:12.8px"><br></span></div><div><span style="font-size:12.8px">---</span></div><div><span style="font-size:12.8px">Hvor ofte sker det?</span><br></div><div><span style="font-size:12.8px"><br></span></div><div><span style="font-size:12.8px">Nå jeg har tid.</span></div><div><span style="font-size:12.8px"><br></span></div><div><span style="font-size:12.8px"><br></span></div><div style="font-size:12.8px"><span style="font-size:12.8px">Hvilke data logges om processen, og hvor gemmes logs?</span><br></div><div style="font-size:12.8px"><span style="font-size:12.8px"><br></span></div><div style="font-size:12.8px"><span style="font-size:12.8px">Jeg har mine osm filer og data i databasen.</span></div><div style="font-size:12.8px"><br></div><div style="font-size:12.8px"><br></div><div style="font-size:12.8px">Mvh</div><div style="font-size:12.8px"><br></div></div></div><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">Den 15. august 2016 kl. 15.01 skrev Mikkel Kirkgaard Nielsen <span dir="ltr"><<a href="mailto:m.kirkgaard@gmail.com" target="_blank">m.kirkgaard@gmail.com</a>></span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Hej Stephen.<br>
<span class=""><br>
On 2016-08-14 22:22, Stephen Møller wrote:<br>
> Er der nogen der kan støtte mig i det arbejde jeg laver ellers vil jeg<br>
> stoppe med det.<br>
<br>
</span>Nu har jeg ikke set en definition eller konsensus omkring din rolle, men<br>
importen af AWS/DAWA-data mener jeg bestemt er noget der bør fortsætte.<br>
<br>
Jeg støtter dig også i, at det er helt urimeligt hvis det er én<br>
frivillig mands åg. At det så ender med at blive en øretævernes<br>
holdeplads, kan jeg udmærket forstå udraderer motivationen for at<br>
fortsætte. Fællesskabet bør løse opgaven sammen.<br>
<br>
<br>
Jeg spurgte selv ind til AWSbots funktion i<br>
<a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-dk/2016-April/004593.html" rel="noreferrer" target="_blank">https://lists.openstreetmap.<wbr>org/pipermail/talk-dk/2016-<wbr>April/004593.html</a>,<br>
og det kom der kode på Github af (<a href="https://github.com/AWSbot/PHPscript" rel="noreferrer" target="_blank">https://github.com/AWSbot/<wbr>PHPscript</a>),<br>
hvilket kun kan bifaldes. Men andre detaljer står stadig hen i det uvisse.<br>
<br>
I mine øjne mangler der transparens, dokumentation og konsensus omkring<br>
den import der i dag foregår. Det er en skidt situation, at selv garvede<br>
mappere tager afstand fra at sørge for opdatering af tydeligt fejlagtige<br>
adressedata (uanset om årsagen er i OSM eller datakilden) pga.<br>
uigennemskuelighed, som jeg fornemmer er den nuværende tilstand.<br>
<br>
<br>
Konkret vil jeg også gerne yde bidrag til det tekniske. Har dog ikke<br>
endnu haft mulighed for at dykke ned i scriptene, også fordi det<br>
egentlig var min opfattelse at de fungerede nogenlunde tilfredsstillende.<br>
<br>
Men kan da starte ud med nogle opklarende spørgsmål omkring det mere<br>
driftsmæssige;<br>
<br>
Hvor kører de fra?<br>
Hvem/hvad trigger kørslen?<br>
Hvor ofte sker det?<br>
Hvilke data logges om processen, og hvor gemmes logs?<br>
<br>
Er der ikke anden dokumentation om grund-funktionaliteten og vigtige<br>
beslutninger undervejs i data-migrering end kildekoden?<br>
<br>
Har fundet lidt på mailinglisten, bl.a.<br>
<a href="https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-dk/2014-October/003927.html" rel="noreferrer" target="_blank">https://lists.openstreetmap.<wbr>org/pipermail/talk-dk/2014-<wbr>October/003927.html</a><br>
som ser ud til at være her Stephen "tager teten". Men mit indtryk er, at<br>
der sjældent er nogen der har sat en fed streg under konklusioner efter<br>
diskussioner og erklæret, "sådan gør vi fremover". Det er altid godt at<br>
tydeliggøre den slags helt eksplicit.<br>
<br>
Med udviklende hilsner,<br>
<span class="HOEnZb"><font color="#888888">--<br>
Mikkel<br>
</font></span><div class="HOEnZb"><div class="h5"><br>
<br>
______________________________<wbr>_________________<br>
Talk-dk mailing list<br>
<a href="mailto:Talk-dk@openstreetmap.org">Talk-dk@openstreetmap.org</a><br>
<a href="https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk" rel="noreferrer" target="_blank">https://lists.openstreetmap.<wbr>org/listinfo/talk-dk</a><br>
</div></div></blockquote></div><br></div>