<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    <p>Nu er det første gang jeg vil deltage i debatten her på forummet.
      Du nævner PAGUGA som bl.a. har stoppesteder på Fyn ved
      stationerne. Disse stoppesteder er ukorrekte, da DSB har aftaler
      med andre leverandører af togbuskørsler. Jeg har rettet  dem til
      at være DSB Togbus i stedet for PAGUGA. Det vil for mit synspunkt
      være den mest korrekte tags at give dem. Jeg kan endvidere nævne
      at på de pågældende stationer er der sat skilte op fra DSB om
      disse stoppesteder, hvor der klart ikke nævnes hvilke selskaber
      der kører for DSB.<br>
    </p>
    <p>/Lytter1<br>
    </p>
    <br>
    <div class="moz-cite-prefix">Den 18-12-2016 kl. 11:36 skrev
      <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:sba@bukhmark.dk">sba@bukhmark.dk</a>:<br>
    </div>
    <blockquote cite="mid:E1cIYqC-00038U-Mu@shenron.openstreetmap.org"
      type="cite">
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
      <meta name="Generator" content="Microsoft Word 15 (filtered
        medium)">
      <style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
        {font-family:"Cambria Math";
        panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
        {font-family:Calibri;
        panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
        {margin:0cm;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:11.0pt;
        font-family:"Calibri",sans-serif;}
a:link, span.MsoHyperlink
        {mso-style-priority:99;
        color:blue;
        text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
        {mso-style-priority:99;
        color:#954F72;
        text-decoration:underline;}
.MsoChpDefault
        {mso-style-type:export-only;}
@page WordSection1
        {size:612.0pt 792.0pt;
        margin:3.0cm 2.0cm 3.0cm 2.0cm;}
div.WordSection1
        {page:WordSection1;}
--></style>
      <div class="WordSection1">
        <p class="MsoNormal">I min definition burde jeg nok have skrevet
          ”tilrette til egne formål” i stedet for ”bruge”</p>
        <p class="MsoNormal">- dvs. at Papuga-stoppestederne i mine øjne
          også er kommercielt misbrug ligesom vandrehjemmenes egne
          turforslag o.lign.</p>
        <p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
        <p class="MsoNormal">Det er klart, at der er opstået en industri
          baseret på OSM-data, og det er fint med mig, så længe man
          husker de korrekte krediteringer. </p>
        <p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
        <p class="MsoNormal">/sba-dk</p>
        <p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
        <div
          style="mso-element:para-border-div;border:none;border-top:solid
          #E1E1E1 1.0pt;padding:3.0pt 0cm 0cm 0cm">
          <p class="MsoNormal" style="border:none;padding:0cm"><b>Fra: </b><a
              moz-do-not-send="true" href="mailto:julian@northtech.dk">Julian
              Hollingbery</a><br>
            <b>Sendt: </b>17. december 2016 16:08<br>
            <b>Til: </b><a moz-do-not-send="true"
              href="mailto:talk-dk@openstreetmap.org">talk-dk@openstreetmap.org</a><br>
            <b>Emne: </b>[Talk-dk] Subject: Re: Er OpenStreetMap blevet
            kommercielt ?? -</p>
        </div>
        <p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
        <p class="MsoNormal">Ikke fordi jeg insisterer på at få det
          sidste ord, men i objektivitetens interesse bliver jeg lige
          nødt til at påpege, at det ikke er anvendeligt at definere
          "kommercielt misbrug" som "et firma tjener eller sparer så
          meget som en femøre ved at bruge OSM frem for andre
          kortleverandører". Grunden til dette er at det allerede sker i
          stort omfang. Bare for at tage et enkelt eksempel har jeg da
          betalt penge for at få installeret OsmAnd+ på min telefon -
          såvidt jeg kan se, er det et firma som står bag udviklingen
          heraf.</p>
        <p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
        <p class="MsoNormal">Jeg vil også stille spørgsmålstegn ved
          sådan en skarp skelnen mellem frivillighed og kommerciel
          aktivitet: Der er masser af firmaer som bidrager til OSM
          udover hvad der er strengt nødvendigt for deres bundlinie.</p>
        <p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
        <p class="MsoNormal">Til spørgsmålet "Hvorfor skal min
          frivillige arbejdskraft stilles gratis til rådighed for
          kommercielle interesser?" vil jeg foreslå svaret: "Fordi du
          udfra en helhedsbetragtning mener at samfundet bliver et bedre
          sted af at du bidrager". Der kan sikkert tænkes andre svar :-)</p>
        <p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
        <p class="MsoNormal">Når alt dette er sagt, så er jeg enig i at
          name-tags på disse huse bør slettes administrativt: Hvis
          ferienhaus-dk gerne vil have denne information i databasen, må
          de oprette et tag til formålet. Hvis man vil være flink, kunne
          man overveje at flytte den URL som står i "operator" til et
          "website" tag. Dog er det min læsning af wikien, at
          tourism=chalet giver god mening for sommerhuse som udlejes.</p>
        <p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
        <p class="MsoNormal">/julian</p>
        <p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
        <p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
        <p class="MsoNormal">-----Oprindelig meddelelse-----</p>
        <p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
        <p class="MsoNormal">Message: 2</p>
        <p class="MsoNormal">Date: Sat, 17 Dec 2016 12:45:49 +0100</p>
        <p class="MsoNormal">From: <a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="mailto:sba@bukhmark.dk"><sba@bukhmark.dk></a></p>
        <p class="MsoNormal">To: OpenStreetMap Denmark
          <a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="mailto:talk-dk@openstreetmap.org"><talk-dk@openstreetmap.org></a></p>
        <p class="MsoNormal">Subject: Re: [Talk-dk] Er OpenStreetMap
          blevet kommercielt ?? -</p>
        <p class="MsoNormal">                             afsluttende
          kommentarer</p>
        <p class="MsoNormal">Message-ID:
          <a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="mailto:mailman.32.1481976014.11680.talk-dk@openstreetmap.org"><mailman.32.1481976014.11680.talk-dk@openstreetmap.org></a></p>
        <p class="MsoNormal">Content-Type: text/plain; charset="utf-8"</p>
        <p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
        <p class="MsoNormal">Tusind tak for de mange meninger.</p>
        <p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
        <p class="MsoNormal">Vedr. Julians spørgsmål om definitioner, så
          er der efter min opfattelse tale om kommerciel misbrug såfremt
          et privat firma tjener eller sparer så meget som en femøre ved
          at bruge OSM i stedet for andre kortleverandører. Og ja, disse
          data er til ulempe for mig, fordi det er grimt og ukorrekt, og
          formentlig også for nogle naboer, der vil opleve et prisfald
          på deres huse ved for stor turistbelastning !!</p>
        <p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
        <p class="MsoNormal">Og så glemmer Julian, Lars og Michael
          Collinson en væsentlig Open Source karakteristika. OSM er
          baseret på frivillighed, og jeg har temmelig svært ved at se,
          hvorfor min og andre frivilliges arbejdskraft skal stilles
          gratis til rådighed for kommercielle interesser. Det vil i
          hvert fald kølne min interesse for projektet.</p>
        <p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
        <p class="MsoNormal">Jeg er dog enig med flere i, at vi ikke
          uden videre kan slette disse data af hensyn til god
          osm-opførsel, men vi kan rydde op, fx ved at slette
          "tourism=chalet" og name-tagging.</p>
        <p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
        <p class="MsoNormal">Jeg mener, at "tourism=chalet" er noget
          vrøvl i dette tilfælde. Udlejningshuse kan jo lige så godt
          bruges af rejsende håndværkere eller af gæster til et
          familiearrangement eller til indlogering af flygtninge. Det
          giver absolut ikke nogen mening i lokalområdet, at enkelte
          sommerhuse stikker ud, så derfor bør der tagges med
          ”building=yes”</p>
        <p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
        <p class="MsoNormal">Jeg mener, at name-tagging uden videre kan
          fjernes, dels fordi sprogbrugen er udansk, dels fordi de som
          Asger påpeger formentlig kun er interne data som ikke har bund
          i virkeligheden, dels fordi de som Jørgen påpeger overtræder
          tagging-regler om serialisering, dels fordi der ikke er nogen
          dansk tradition for at angive husnavne på kort. I modsætning
          til mange andre lande, så har vi et velfungerende OSAK-system,
          der gør husnavne på kort overflødige.</p>
        <p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
        <p class="MsoNormal">Jeg har ikke skrevet til d'herrer
          operatører, men nogen må gerne opfinde et standardbrev, der
          kan bruges i slige tilfælde.</p>
        <p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
        <p class="MsoNormal">/sba-dk</p>
        <p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
        <p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
        <p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
        <p class="MsoNormal">_______________________________________________</p>
        <p class="MsoNormal">Talk-dk mailing list</p>
        <p class="MsoNormal"><a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Talk-dk@openstreetmap.org">Talk-dk@openstreetmap.org</a></p>
        <p class="MsoNormal"><a class="moz-txt-link-freetext" href="https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk">https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk</a></p>
        <p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
      </div>
      <br>
      <fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
      <br>
      <pre wrap="">_______________________________________________
Talk-dk mailing list
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Talk-dk@openstreetmap.org">Talk-dk@openstreetmap.org</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk">https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk</a>
</pre>
    </blockquote>
    <br>
  </body>
</html>