<div dir="ltr">Hej Niels.<br><br>Julian er i gang med/har tilbudt at lave en WMS-løsning, som viser OSM-hastighedsdata samt de hastighedsdata som kommunerne har registreret i Vejman.dk. Vi har dog kun data fra statsvejnettet (som allerede er opdateret) samt nogle mangelfulde data fra Viborg Kommune - dem forsøger vi nu at få fingrene i.<br><br>> <span style="font-size:12.8px">Personligt synes jeg det ville være dejligt med noget enkelt</span><br style="font-size:12.8px"><span style="font-size:12.8px">JSON-data, som man kunne arbejde på med python-scripts og Leaflet.<br><br>Her er vi ude over min tekniske indsigt. Ved ikke hvordan WMS-løsninger konstrueres.<br><br>Mvh Morten<br><br> </span></div><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">Den 7. februar 2017 kl. 21.48 skrev Niels Elgaard Larsen <span dir="ltr"><<a href="mailto:elgaard@agol.dk" target="_blank">elgaard@agol.dk</a>></span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">På Tue, 7 Feb 2017 06:40:49 +0100<br>
Morten Rüsz <<a href="mailto:mortenrusz@gmail.com">mortenrusz@gmail.com</a>> skrev:<br>
<span class="">> Hej Jørgen.<br>
><br>
> Det lyder som en god idé med kildehenvisning (må indrømme, at jeg<br>
> ikke var så opmærksom på, da jeg opdaterede hastighedsdata for Viborg<br>
> Kommune). Der vil formentig være tale om en høj grad af sofa-mapping<br>
> i dette tilfælde.<br>
<br>
</span>source:maxspeed er endnu vigtigere efter min mening.<br>
<span class=""><br>
> Som det ser ud nu, som det også fremgår af itoworld, så er der meget<br>
> få hastighedsdata, så sandsynligheden for at korrekte oplysninger<br>
> rettes til forkerte er relativt lille.<br>
<br>
</span>Jeg er ikke sikker på at der er så få i forhold til hvor mange, der<br>
burde være.<br>
<br>
Vi har i det store og hele kun mappet udtagelser fra defaultværdierne<br>
for vejtyperne.<br>
<br>
<a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_tags_for_routing/Maxspeed#Denmark" rel="noreferrer" target="_blank">https://wiki.openstreetmap.<wbr>org/wiki/OSM_tags_for_routing/<wbr>Maxspeed#Denmark</a><br>
<br>
Og jeg tror at vi har fået en pænt stor del af dem på plads.<br>
<span class=""><br>
> Dertil kommer, at vi i vores<br>
> projekt forventer at indsamle oplysninger om uoverensstemmelser<br>
> mellem den faktiske hastighedsgrænse og OSM-hastighedsgrænsen. Det<br>
> giver mulighed for hurtigt at samle op på og rette fejl.<br>
<br>
</span>Ja.<br>
<span class=""><br>
> Man skal desuden være opmærksom på, at der er fire former for<br>
> hastighedsgrænser:<br>
><br>
><br>
</span>>    - Gældende hastighed – Er i princippet den generelle hastighed med<br>
<span class="">>    mindre der er skiltet eller variable tavler.<br>
</span>>    - Generel hastighed – Er den generelle hastighed hvis der ikke er<br>
>    skiltet.<br>
>    - Skiltet hastighed – Er den skiltede hastighed.<br>
>    - Variable tavler – Hvis der er variable tavler ændres hastigheden<br>
<span class="">>    løbende.<br>
><br>
><br>
> Hvordan håndteres sidstnævnte i OSM?<br>
<br>
</span>Et eksempel er:<br>
<a href="http://www.openstreetmap.org/way/24449368" rel="noreferrer" target="_blank">http://www.openstreetmap.org/<wbr>way/24449368</a><br>
<span class=""><br>
> Hvis jeg kan indsamle data i Shape-format (som angiveligt skulle være<br>
> et gængs GIS-format), er det så muligt at indlæse i en WMS-løsning?<br>
<br>
<br>
</span>Måske. Men kan du ikke finde ud af hvad du kan få og uploade et<br>
eksempel.<br>
<br>
Personligt synes jeg det ville være dejligt med noget enkelt<br>
JSON-data, som man kunne arbejde på med python-scripts og Leaflet.<br>
<br>
Lidt som jeg gør med FVST restauranter:<br>
 <a href="http://digitalfrihed.dk/restaurants/all.html" rel="noreferrer" target="_blank">http://digitalfrihed.dk/<wbr>restaurants/all.html</a><br>
<div class="HOEnZb"><div class="h5"><br>
> Mvh Morten<br>
><br>
> Den 6. februar 2017 kl. 15.12 skrev Jørgen Elgaard Larsen<br>
> <<a href="mailto:jel@elgaard.net">jel@elgaard.net</a>>:<br>
><br>
> > Morten Rüsz skrev:<br>
> ><br>
> >> hvis man ved at klikke et nyt lag af data (kommunale<br>
> >> hastighedsgrænser) frem og så kan sammenligne med farvekoder og<br>
> >> ændre, så kan det ikke gøres meget lettere.<br>
> >><br>
> ><br>
> > Ja, det ville være godt.<br>
> ><br>
> > Vi har jo en tradition for at sætte kilde på hastighedsgrænser. Har<br>
> > man f.x. sat den efter at have set et skilte, sætter man<br>
> >   source:maxspeed=sign.<br>
> ><br>
> > Det kunne være godt, hvis vi kunne finde en konsistent måde at<br>
> > angive, at kilden er sofamapning fra kommunale grænser. Eksempelvis<br>
> >   source:maxspeed:Viborg Kommune VejMan<br>
> ><br>
> > Men det kræver jo, at et overlay på en eller anden måde er markeret<br>
> > med kildeoplysninger. Kan det lade sig gøre? Evt. kan man have et<br>
> > overlay pr. kilde.<br>
> ><br>
> ><br>
> > I alle tilfælde: Når man sofamapper, skal man naturligvis være<br>
> > forsigtig, hvis der er sat en anden hastighedsgrænse på en vej i<br>
> > OSM end den, der fremgår af kommunens data. Især hvis der er sat<br>
> > source:maxspeed=sign. I det tilfælde kan der være tale om:<br>
> ><br>
> >  1. Der har engang stået et skilt, men det er nu fjernet/udskiftet.<br>
> >  2. Der står stadig et skilt, men kommunen har ikke registreret det.<br>
> >  3. Den oprindelige mapper har lavet en fejl.<br>
> ><br>
> > Det overordnede princip er jo, at vi mapper den fysiske verden, så<br>
> > hvis man ikke kan afgøre, hvad der er korrekt, må man kigge på<br>
> > Mapillary eller tage ud i virkeligheden og kigge. Alternativt må<br>
> > man angive, at hastigheden er usikker, f.x. med<br>
> >   fixme:maxspeed=Municipal data says 60km/h. Check sign on site.<br>
> ><br>
> > Der er ikke noget mere irriterende end hvis man har været ude i<br>
> > virkeligheden for at observere vejskilte, og så en sofamapper<br>
> > ændrer ens arbejde, fordi noget fejlbehæftet offentlig data siger<br>
> > noget andet end virkeligheden.<br>
> ><br>
> > - Jørgen<br>
> ><br>
> ><br>
> > ______________________________<wbr>_________________<br>
> > Talk-dk mailing list<br>
> > <a href="mailto:Talk-dk@openstreetmap.org">Talk-dk@openstreetmap.org</a><br>
> > <a href="https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk" rel="noreferrer" target="_blank">https://lists.openstreetmap.<wbr>org/listinfo/talk-dk</a><br>
> ><br>
<br>
<br>
______________________________<wbr>_________________<br>
Talk-dk mailing list<br>
<a href="mailto:Talk-dk@openstreetmap.org">Talk-dk@openstreetmap.org</a><br>
<a href="https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk" rel="noreferrer" target="_blank">https://lists.openstreetmap.<wbr>org/listinfo/talk-dk</a><br>
</div></div></blockquote></div><br></div>