[Talk-hr] is_in tag

Darko Boto darko.boto at gmail.com
Pon Lis 12 22:03:38 BST 2009


2009/10/12 Marjan Vrban <mvrban at gmail.com>:
> On Mon, 12 Oct 2009 01:38:45 +0200, nixa wrote:
>
>> Jel oznacavate bi mjesta s is_in Croatia i is_in:continent Europe?
>>
>> Takodjer vezano za oznacavanje dijelova grada. Mi smo po Nasicama
>> oznacavali dijelove grada tako da smo dodavali tocke s tagovima name i
>> place=suburb. Pa molim samo komentar da li mislite da je to ok. Ti
>> nazivi dijelova grada su vise ono lokalni nazivi nema nigdje da se
>> sluzbeno koriste.
>>
>> Pozdrav,
>> nixa
>
> Mislim da su to bespotebni tagovi, (bila je rasparava na eng grupi, nađem
> pa ću postat). Jer ako je place unutar granica neke zemelje, nema potebe za
> ovim.

... nisam siguran. ima dosta sela/naselja u regiji sa istim imenom.

>Više:
> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_tags_for_routing#Is_inside.2Foutside
>
>
> _______________________________________________
> Talk-hr mailing list
> Talk-hr at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-hr
>-- 
Darko Boto
Vankina 22, 10 000 Zagreb
Croatia
Phone: +385 1 6676 918
mob:   +385 91 385 5035
e-mail: darko.boto at gmail.com
More information about the Talk-hr mailing list