[Talk-hr] is_in tag

Marjan Vrban mvrban at gmail.com
Uto Lis 13 06:32:30 BST 2009


On Mon, 12 Oct 2009 23:30:30 +0200, nixa wrote:

> Darko Boto wrote:
>> 2009/10/12 Marjan Vrban <mvrban at gmail.com>:
>> 
>> ... nisam siguran. ima dosta sela/naselja u regiji sa istim imenom.
> 
> pa ima, ali se nalaze unutar poligona koji je oznacen s boundary ili vec 
> koji tah ide za oznacavanje granica tako da ne bi trbealo bti problema s tim

a imamo boudary leve-2 države i level4 - županije...

More information about the Talk-hr mailing list