[Talk-hr] geonames.org podaci

Darko Boto darko.boto at gmail.com
Pon Lis 19 09:08:14 BST 2009


Set podataka sa http://www.geonames.org/ (koji se OSM u pretrazivanju)
sam prebacio u shapefile format, pa ukoliko nekom treba mogu mu
poslati. Uprkos licenci (CCA) import je odbačen zbog neslobodnih
izvora podataka (vidi: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Geonames) i
na OSM savjetuju da se izbjegava koristenje tih podataka. No ako znato
sto bi s tim javite pa vam saljem.
More information about the Talk-hr mailing list