[Talk-hr] data.gov.hr podatci o medicinskim objektima

hbogner hbogner at gmail.com
Sub Lip 20 18:40:12 UTC 2015


Trebalo bi vidjeti što smijemo koristiti od tih podataka, piše
"Licencirani pod Creative Commons Attribution", da li je to kompatibilno 
sa odbl licencom?

http://data.gov.hr/dataset/adresar-zdravstvenih-ustanova-privatnih-praksi
http://data.gov.hr/dataset/lokacije-ordinacija-primarne-zdravstvene-za-tite


Više informacija o Talk-hr mailing listi