[Talk-hr] Digitalni ortofoto Grada Knina na TMS serveru

hbogner hbogner+news at gmail.com
Čet Tra 11 13:04:34 UTC 2019


https://osm-hr.org/2019/04/11/digitalni-ortofoto-grada-knina-na-tms-serveru/

Prije nekog vremena upućen je upit Gradu Kninu za ponovnu upotrebu DOF 
podataka koje oni posjeduju za potrebe OSM projekta. Na upit je 
pozitivno odgovoreno i dobili smo georeferencirani DOF. Nakon obrade 
kreiran je TMS sloj koji možemo koristiti za potrebe OSM projekta. Danas 
je taj sloj javno objavljen.

Detaljnu pokrivenost možete pogledati na našem TMS serveru 
https://tms.osm-hr.org/

Za korištenje potrebno je ručno upisati TMS adresu u željeni editor.

JOSM:
Menu name= Knin 2007
TMS URL= https://tms.osm-hr.org/knin-2007/{zoom}/{x}/{-y}.png

Potlatch:
Name= Knin 2007
URL= https://tms.osm-hr.org/knin-2007/$z/$x/$-y.png

ID editor:
Name= Knin 2007
URL= https://tms.osm-hr.org/knin-2007/{z}/{x}/{-y}.png

Sretno mapiranje!
Više informacija o Talk-hr mailing listi