[Talk-hr] Digitalni ortofoto Grada Zagreba 2018 na TMS serveru

hbogner hbogner+news at gmail.com
Pon Tra 15 13:02:39 UTC 2019


https://osm-hr.org/2019/04/15/digitalni-ortofoto-grada-zagreba-2018-na-tms-serveru/

U prošlom tekstu sam pričao da je Grad zagreb zainteresiran za daljnju 
suradnju sa OSM zajednicom, ovo je nastavak te suradnje. Na Danima 
IPP-a, gdje sam održao OSM predavanje, pristupile su mi predstavnici 
nekih firmi i nekih institucija, te smo pričali o korištenju OSM 
podataka, pravilnoj atribuciji pri korištenju OSM podataka i izvorima 
podataka. Jedna od tih institucija je bio Grad Zagreb, tj. isti ured od 
kojih sam prije tražio i dobio DOF 2012. Naknadno smo se ponovno sastali 
i pričali smo o novim setovima podataka. Kao što sam već rekao Grad 
Zagreb je zainteresiran za suradnju sa OSM zajenicom te smo sad dobili 
georeferencirani DOF iz 2018. godine.

Osim što smo dobili georeferencirani DOF imamo pravo koristiti i njihove 
WMS servere sa DOF-ovima iz 2012. i 2018. godine. DOF iz 2009. godine 
koji je vidljiv na njihovom geoportalu nije njihov(DGU) te ga nemaju 
ovlasti ustupati dalje. Neovisno o tome kreiran je TMS sloj koji možemo 
koristiti za potrebe OSM projekta, te je to preferirani način pristupa. 
Danas je taj sloj javno objavljen.

Detaljnu pokrivenost možete pogledati na našem TMS serveru 
https://tms.osm-hr.org/

Za korištenje potrebno je ručno upisati TMS adresu u željeni editor.

JOSM:
Menu name= osm-hr Zagreb 2018
TMS URL= https://tms.osm-hr.org/zagreb-2018/{zoom}/{x}/{-y}.png

Potlatch:
Name= osm-hr Zagreb 2018
URL= https://tms.osm-hr.org/zagreb-2018/$z/$x/$-y.png

ID editor:
Name= osm-hr Zagreb 2018
URL= https://tms.osm-hr.org/zagreb-2018/{z}/{x}/{-y}.png

Sretno mapiranje!
Više informacija o Talk-hr mailing listi