[Talk-hr] Digitalni ortofoto Grada Zagreba 2018 na TMS serveru

hbogner hbogner+news at gmail.com
Pon Tra 15 18:55:10 UTC 2019


Samo prati što pišem, bit će toga još sljedećih dana ;)

I'm on fire!!!

On 15. 04. 2019. 20:19, Janko Mihelić wrote:
> Briljantne vijesti!
> Otvorio sam malo u ID editoru, i izgleda sjajno. Rezolucija je nenadmašna.
> 
> Janko
> 
> pon, 15. tra 2019. u 15:03 hbogner <hbogner+news at gmail.com> napisao je:
> 
>>
>> https://osm-hr.org/2019/04/15/digitalni-ortofoto-grada-zagreba-2018-na-tms-serveru/
>>
>> U prošlom tekstu sam pričao da je Grad zagreb zainteresiran za daljnju
>> suradnju sa OSM zajednicom, ovo je nastavak te suradnje. Na Danima
>> IPP-a, gdje sam održao OSM predavanje, pristupile su mi predstavnici
>> nekih firmi i nekih institucija, te smo pričali o korištenju OSM
>> podataka, pravilnoj atribuciji pri korištenju OSM podataka i izvorima
>> podataka. Jedna od tih institucija je bio Grad Zagreb, tj. isti ured od
>> kojih sam prije tražio i dobio DOF 2012. Naknadno smo se ponovno sastali
>> i pričali smo o novim setovima podataka. Kao što sam već rekao Grad
>> Zagreb je zainteresiran za suradnju sa OSM zajenicom te smo sad dobili
>> georeferencirani DOF iz 2018. godine.
>>
>> Osim što smo dobili georeferencirani DOF imamo pravo koristiti i njihove
>> WMS servere sa DOF-ovima iz 2012. i 2018. godine. DOF iz 2009. godine
>> koji je vidljiv na njihovom geoportalu nije njihov(DGU) te ga nemaju
>> ovlasti ustupati dalje. Neovisno o tome kreiran je TMS sloj koji možemo
>> koristiti za potrebe OSM projekta, te je to preferirani način pristupa.
>> Danas je taj sloj javno objavljen.
>>
>> Detaljnu pokrivenost možete pogledati na našem TMS serveru
>> https://tms.osm-hr.org/
>>
>> Za korištenje potrebno je ručno upisati TMS adresu u željeni editor.
>>
>> JOSM:
>> Menu name= osm-hr Zagreb 2018
>> TMS URL= https://tms.osm-hr.org/zagreb-2018/{zoom}/{x}/{-y}.png
>>
>> Potlatch:
>> Name= osm-hr Zagreb 2018
>> URL= https://tms.osm-hr.org/zagreb-2018/$z/$x/$-y.png
>>
>> ID editor:
>> Name= osm-hr Zagreb 2018
>> URL= https://tms.osm-hr.org/zagreb-2018/{z}/{x}/{-y}.png
>>
>> Sretno mapiranje!
>>
>>
>> _______________________________________________
>> Talk-hr mailing list
>> Talk-hr at openstreetmap.org
>> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-hr
>>
> _______________________________________________
> Talk-hr mailing list
> Talk-hr at openstreetmap.org
> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-hr
> 

Više informacija o Talk-hr mailing listi