[Talk-hr] Pravo koristenja mreznih usluga prostornih podataka Drzavne geodetske uprave

Darko Boto darko.boto at gmail.com
Uto Lip 4 23:09:46 UTC 2019


Jebeno.. Čestitam i svaka čast!
Jeli to znači i da se može keširati?

On Tue, Jun 4, 2019 at 6:02 PM hbogner <hbogner+news at gmail.com> wrote:

>
> https://osm-hr.org/2019/06/04/pravo-koristenja-mreznih-usluga-prostornih-podataka-drzavne-geodetske-uprave/
>
> Državna geodetska uprava je 28.02.2019. objavila članak Mrežne usluge
> prostornih podataka Državne geodetske uprave u kojem navode razvijene
> mrežne usluge dostupne za anonmne korisnike. Članak prenosimo u
> cijelosti zbog arhivskih razloga:
>
>   Državna geodetska uprava je u okviru svojeg djelokruga rada razvila
> niz mrežnih usluga putem kojih se korisnicima omogućava pristup
> prostornim podacima.
>
>   Pristup mrežnim uslugama možete ostvariti preko sljedećih poveznica
> na način da su mrežne usluge pregleda u obliku WMS (Web Map Service)
> omogućene za anonimne korisnike i to za sljedeće skupove podataka iz
> nadležnosti Državne geodetske uprave:
>
>   Hrvatska osnovna karta – mrežna usluga pregleda za anonimne
> korisnike (WMS) https://geoportal.dgu.hr/services/hok/wms
>   Digitalni ortofoto 2011 – mrežna usluga pregleda za anonimne
> korisnike (WMS) https://geoportal.dgu.hr/services/dof/wms
>   Digitalni ortofoto 2014/16 – mrežna usluga pregleda za anonimne
> korisnike (WMS)
> https://geoportal.dgu.hr/services/inspire/orthophoto_2014-2016/wms
>   Digitalni ortofoto 2017 – mrežna usluga pregleda za anonimne
> korisnike (WMS)
> https://geoportal.dgu.hr/services/inspire/orthophoto_2017/wms
>   Topografske karte mjerila 1:25 000 (TK25), 1:100 000 (TK100) i
> 1:200 000 (TK200) – mrežna usluga pregleda za anonimne korisnike (WMS)
> https://geoportal.dgu.hr/services/tk/wms
>   Registar geografskih imena – mrežna usluga pregleda za anonimne
> korisnike (WMS) http://rgi.dgu.hr/geoserver/wmsgn/wms
>
>   Mrežne usluge preuzimanja u obliku WFS (Web Feature Service)
> omogućene su za anonimne korisnike za sljedeće skupove podataka iz
> nadležnosti Državne geodetske uprave:
>
>   Registar geografskih imena – mrežna usluga preuzimanja za anonimne
> korisnike (WFS) http://rgi.dgu.hr/geoserver/gn/wfs (model podataka
> definiranim specifikacijama podataka INSPIRE-a za geografska imena)
>   http://rgi.dgu.hr/geoserver/wfshr/wfs (u skladu s reduciranim
> nacionalnim modelom podataka za geografska imena)
>
>   Više informacija o navedenim mrežnim uslugama možete pronaći na
> mrežnim odredištima Državne geodetske uprave:
>
>   Geoportal Nacionalne infrastrukture prostornih podataka
> http://geoportal.nipp.hr
>   Geoportal Državne geodetske uprave https://geoportal.dgu.hr
>   Registar geografskih imena http://rgi.dgu.hr
>
> Otvaranjem stranice Geoportala sa uvjetima korištenja bile su vidljive
> sljedeće zabranje:
>
>   Zabranjeno je svako mijenjanje, umnožavanje, distribuiranje
> podataka, na bilo kojoj vrsti medija, sadržanih u sustavu Geoportal DGU.
> Sadržaj dostupan na internetskoj stranici Geoportal DGU korisnik ne
> smije kopirati radi stvaranja baze podataka u elektroničkom ili drugom
> obliku te javno koristiti i distribuirati prema trećim osobama.
>
> Na adresu DGU poslan je zahtjev za ponovnu uporabu informacija, temeljem
> Zakona o pravu na pristup informacijama i njegovih dopuna, sljedećeg
> sadržaja:
>
>   Molim da se omogući ponovna uporaba informacija objavljenih putem
> mrežnih usluga prostornih podataka Državne geodetske uprave, u ovom
> slučaju putem WMS i WFS servisa kao anonimnim korisnicima.
>
>   Podaci će biti korišteni u nekomercijalne svrhe, a glavna od tih
> svrha je nadopuna OpenStreetMap prostorne baze podataka sa nedostajućim
> informacijama.
>
> U zakonskom roku stigao je pozitivan odgovor o promjenama uvjeta
> korištenja:
>
>   Temeljem Vaše zahtjeva od 12.3.2019. godine, te nadopune zahtjeva
> od 19.3.2019. godine, sukladno čl.27. st.3., odnosno čl. 23.st.1. t. 3.
> Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne Novine“, broj 25/13. i
> 85/15.) obavještavamo Vas da su na Geoportalu Državne geodetske uprave
> na poveznici https://geoportal.dgu.hr/#/menu/uvjeti-koristenja
> objavljeni novi uvjeti korištenja koji omogućavaju ponovnu uporabu
> informacija objavljenih putem mrežnih usluga prostornih podataka Državne
> geodetske uprave.
>
> Pregledom novih uvjeta korištenja vidljiva je promjena:
>
>   Podaci sadržani u sustavu Geoportal DGU, izuzev javno dostupnih
> mrežnih usluga pregleda i podataka sadržanih u njima za koje se
> primjenjuju uvjeti korištenja za mrežne usluge pregleda, ne smiju se
> mijenjati, umnožavati, prikupljati ni distribuirati u elektroničkom ili
> drugom obliku. Sliku sadržaja zaslona (engl. screenshot) preglednika
> Geoportala DGU-a dozvoljeno je koristiti u javnim prezentacijama,
> stručnim i znanstveno-istraživačkim skupovima pri čemu je korisnik
> obavezan istaknuti izvor podataka kako slijedi »Geoportal Državne
> geodetske uprave«.
>
> Vidljiva je poveznica na uvjete korištenja mrežnih usluga u kojima piše:
>
>   Mrežna usluga pregleda dostupna je anonimnim i registriranim
> korisnicima bez naknade. Korisnik navedenu uslugu može upotrebljavati za
> stvaranje novih proizvoda s dodanom vrijednošću. Pristupom mrežnoj
> usluzi pregleda i podacima koje ona poslužuje korisnik stječe pravo
> uporabe, pri čemu se ni na koji način ne prenosi pravo vlasništva nad
> istima. Korisnik je obavezan kod objave podataka istaknuti izvor
> podataka kako slijedi »Sadrži podatke Državne geodetske uprave, vrsta
> podataka, datum preuzimanja i datum na koji se odnosi stanje podataka«.
>
> Ovo nije bio prvi zahtjev prema DGU za pravo na ponovno korištenje
> prostornih podatka. Ovo je moj drugi službeni zahtjev potaknut
> objavljenim člankom, dok je prvi odbijen nekoliko godina ranije na
> temelju formalnosti. Zahtjevi drugih tražitelja su također odbijeni na
> temelju formalnosti. Tko zna možda DGU s vremenom otvori svoje setove
> podataka.
>
> TL;DR: Smijemo koristiti navedene WMS servise Državne geodetske uprave!
> Potrebno je ručno upisati adresu u željeni editor:
>
> Name= DGU-DOF-2011
> URL=
> wms:
> http://geoportal.dgu.hr/services/dof/ows?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=DOF5_2011&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
> DGU-DOF-2011
> <http://geoportal.dgu.hr/services/dof/ows?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=DOF5_2011&STYLES=&SRS=%7Bproj%7D&WIDTH=%7Bwidth%7D&HEIGHT=%7Bheight%7D&BBOX=%7Bbbox%7DDGU-DOF-2011>
>
> Name= DGU-DOF-2014-2016
> URL=
> wms:
> http://geoportal.dgu.hr/services/inspire/orthophoto_2014-2016/ows?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=OI.OrthoImagery&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
> DGU-DOF-2014-2016
> <http://geoportal.dgu.hr/services/inspire/orthophoto_2014-2016/ows?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=OI.OrthoImagery&STYLES=&SRS=%7Bproj%7D&WIDTH=%7Bwidth%7D&HEIGHT=%7Bheight%7D&BBOX=%7Bbbox%7DDGU-DOF-2014-2016>
>
> Name= DGU-DOF-2017
> URL=
> wms:
> http://geoportal.dgu.hr/services/inspire/orthophoto_2017/ows?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=OI.OrthoImagery&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
> DGU-DOF-2017
> <http://geoportal.dgu.hr/services/inspire/orthophoto_2017/ows?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=OI.OrthoImagery&STYLES=&SRS=%7Bproj%7D&WIDTH=%7Bwidth%7D&HEIGHT=%7Bheight%7D&BBOX=%7Bbbox%7DDGU-DOF-2017>
>
> Name= DGU-HOK5
> URL=
> wms:
> http://geoportal.dgu.hr/services/hok/ows?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=HOK5&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
> DGU-HOK5
> <http://geoportal.dgu.hr/services/hok/ows?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=HOK5&STYLES=&SRS=%7Bproj%7D&WIDTH=%7Bwidth%7D&HEIGHT=%7Bheight%7D&BBOX=%7Bbbox%7DDGU-HOK5>
>
> Name= DGU-TK200
> URL=
> wms:
> http://geoportal.dgu.hr/services/tk/ows?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tk:TK200&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
> DGU-TK200
> <http://geoportal.dgu.hr/services/tk/ows?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tk:TK200&STYLES=&SRS=%7Bproj%7D&WIDTH=%7Bwidth%7D&HEIGHT=%7Bheight%7D&BBOX=%7Bbbox%7DDGU-TK200>
>
> Name= DGU-TK100
> URL=
> wms:
> http://geoportal.dgu.hr/services/tk/ows?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tk:TK100&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
> DGU-TK100
> <http://geoportal.dgu.hr/services/tk/ows?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tk:TK100&STYLES=&SRS=%7Bproj%7D&WIDTH=%7Bwidth%7D&HEIGHT=%7Bheight%7D&BBOX=%7Bbbox%7DDGU-TK100>
>
> Name= DGU-TK25
> URL=
> wms:
> http://geoportal.dgu.hr/services/tk/ows?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tk:TK25&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
> DGU-TK25
> <http://geoportal.dgu.hr/services/tk/ows?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tk:TK25&STYLES=&SRS=%7Bproj%7D&WIDTH=%7Bwidth%7D&HEIGHT=%7Bheight%7D&BBOX=%7Bbbox%7DDGU-TK25>
>
> Name= DGU-TK25_NOVI
> URL=
> wms:
> http://geoportal.dgu.hr/services/tk/ows?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tk:TK25_NOVI&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
> DGU-TK25_NOVI
> <http://geoportal.dgu.hr/services/tk/ows?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tk:TK25_NOVI&STYLES=&SRS=%7Bproj%7D&WIDTH=%7Bwidth%7D&HEIGHT=%7Bheight%7D&BBOX=%7Bbbox%7DDGU-TK25_NOVI>
>
> Name= DGU-RGI
> URL=
> wms:
> http://rgi.dgu.hr/geoserver/wmsgn/ows?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=GN.GeographicalNames&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
> DGU-RGI
> <http://rgi.dgu.hr/geoserver/wmsgn/ows?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=GN.GeographicalNames&STYLES=&SRS=%7Bproj%7D&WIDTH=%7Bwidth%7D&HEIGHT=%7Bheight%7D&BBOX=%7Bbbox%7DDGU-RGI>
>
> Sretno mapiranje!
>
>
> _______________________________________________
> Talk-hr mailing list
> Talk-hr at openstreetmap.org
> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-hr
>


--


Više informacija o Talk-hr mailing listi