[Talk-ht] Mapping Party this Saturday (11/26) at ESIH, 10am-3pm

MOINE Frederic fmoine at iom.int
Wed Nov 23 20:20:43 GMT 2011


Dear all, 

 

Je serais présent donc  pour cette journée, le gis officer du MTPTC étaient intéressés à participer à cette journée. 

 

Ci-joint en copie

 

Cordialement

 

 

 

 

 

From: Jaakko Helleranta.com [mailto:jaakko at helleranta.com] 
Sent: Wednesday, November 23, 2011 9:34 AM
To: Talk-HT at OSM
Subject: Mapping Party this Saturday (11/26) at ESIH, 10am-3pm

 

Dear You All interested in mapping, maps of Haiti (how to find/use them), geo-information, GIS systems, etc.

In the spirit of open communities, open source and making the best map of Haiti <http://j.mp/osm-ht>  even better a Mapping Party <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mapping_parties>  will be hosted this Saturday, November 26, from 10am to 3pm at Ecole Supérieur d'Infotronique d'Haiti (ESIH).
Address: 29, deuxième ruelle Nazon, Port-au-Prince
Map: http://j.mp/osm-esih
+ Coordinates: 18.54069, -72.31952

* Mapping Party:
- Understanding what OpenStreetMap <http://osm.org>  is and how it enables anyone and everyone to map their neighborhood, city, country .. and the world.
- Actually mapping your world (we will start with the neighborhood we are at ;) with on-the-ground survey and editing of the collected data. .. You can also edit the map of your favorite area if you wish (home, school, work, work projects, etc). As you can see from the above map link the OpenStreetMap map of the ESIH surroundings (and most of Haiti) is already quite good. But no worries, there is a _lot_ to still work on, to add to the map, to fix, etc. OpenStreetMap is a wonderfully flexible map platform that encourages adding any real-world physical objects into it from roads to footpaths to walls to individual streetlights and trees to schools, restaurants, hotels, (all) buildings including huts and shelters to rivers and streams to practically anything else!

Q: What do you need?
A: Bring (if you have):
- pen and paper
- laptop
- digital camera (helps in documenting on-the-ground surveying, mobile phone camera is often good enough)
- GPS or a smartphone with a GPS (iPhone, Android, many of the Nokia/Symbian models)
- a compass (that can help people who are not good in reading maps to learn reading maps)

If you want to dive into OSM / mapping before Saturday you can do so by either diving into the OSM Wiki at http://wiki.osm.org/ or perhaps a more compact point-of-entry would be the recently published "LearnOSM: Beginner's Guide to OSM", which is available freely at http://www.learnosm.org/beginners-guide/ (in HTML as well as a hefty 37 page, 43MB PDF document).

Light snack in the form of water & bread w/ peanut butter & jam will be server during the event.

Please pass on this invitation to anyone you think could be interested to join or knows people who could be interested to join us.
Please also RSVP if you are coming to the event either at the Facebook event page, adding a comment to this invitation at http://mappinghaiti.posterous.com/ or by replying me (/sending email to jaakko at helleranta.com).

I hope to see you on Saturday and/or in the mapping events to come!
-Jaakko
http://osm.org/user/jaakkoh

Ps. Please subscribe to the OpenStreetMap Haiti email list (talk-ht at openstreetmap.org) via http://j.mp/osmht-talk and add yourself to the Mapping Haiti Facebook group via http://j.mp/mappinghaiti-facebook to help with communicating and working together.

== EN KREOLE (par Google Translate) ==

Chè Ou Tout enterese nan kat, kat nan Ayiti (ki jan yo jwenn / sèvi ak yo), Geo enfòmasyon-, sistèm GIS, elatriye

Nan Lespri Bondye a nan kominote louvri, sous louvri epi fè kat jeyografik ki pi bon an Ayiti pral menm pi bon yon transfòmasyon Mapping Pati sa a Samdi, 26 novanm, ki soti nan 10am 3pm nan Ecole Supérieure d'Ayiti d'Infotronique (ESIH).

Adrès: 29, Dezyèm Ruelle Nazon, Pòtoprens
Map: http://j.mp/osm-esih
+ Kowòdone: 18,54069, -72,31952

* Mapping Pati:
- Konprann ki sa ki OpenStreetMap se ak li montre kouman li pèmèt nenpòt moun ak tout moun nan kat jeyografik katye yo, vil, peyi .. ak mond lan.
- Aktyèlman kat mond ou a (n ap kòmanse ak katye a nou nan;) ak sou--tè a sondaj ak koreksyon nan done yo ranmase. .. Ou kapab tou modifye kat la nan zòn ou pi renmen si ou vle (lakay, lekòl, travay, pwojè travay, elatriye). Kòm ou ka wè nan lyen ki anwo a kat jeyografik kat jeyografik la OpenStreetMap nan anviwònman yo ESIH (ak pi fò nan Ayiti) se deja afè bon. Men, pa gen enkyetid, gen yon _lot_ toujou travay sou, pou ajoute pou kat jeyografik la, repare, elatriye OpenStreetMap se yon platfòm kat jeyografik bèl fleksib ki ankouraje ajoute nenpòt objè reyèl-mond fizik nan li soti nan wout santi'y nan miray a moun ekleraj ak pye bwa yo nan lekòl, restoran, otèl, (tout) ki gen ladan bilding kabin ak abri rivyè ak sous dlo pratikman nenpòt lòt bagay!

Sa ou bezwen?
Yon: Pote (si w gen):
- Papye ak plim
- Laptop
- Kamera dijital (ede nan ki dokimante sou--tè a fè sondaj sou, kamera telefòn mobil souvan se bon ase)
- GPS oswa yon smartfon ak yon GPS (android ifon,, anpil nan modèl yo Nokia / senbyan)
- Yon konpa (ki ka ede moun ki pa bon nan lekti kat an aprann lekti kat)

Si ou vle plonje nan OSM / kat anvan Samdi ou ka fè sa swa pa plonje nan Wiki a OSM nan http://wiki.osm.org/ oswa petèt yon pi plis kontra enfòmèl ant pwen-an-antre ta dwe dènyèman pibliye "LearnOSM a: Gid pou debutan nan OSM ", ki disponib libreman nan http://www.learnosm.org/beginners-guide/ (nan HTML menm jan tou yon gro paj 37, 43MB PDF dokiman).

Limyè goute nan fòm lan nan bè dlo ak pen w / manba konfiti & pral sèvè pandan evènman an.

Tanpri, pase sou sa a envitasyon yo ba nenpòt moun ou panse ki ka enterese rantre nan oswa konnen moun ki ta ka enterese rantre nan nou.
Tanpri, tou RSVP si ou ap vini nan evenman an swa nan paj la evènman Facebook, ajoute yon kòmantè moun sa a envitasyon nan http://mappinghaiti.posterous.com/ oswa pa Replying m '(/ voye yon imel bay jaakko at helleranta.com).

Mwen espere wè ou nan Samdi ak / oswa nan evènman yo kat vini!
-Jaakko
http://osm.org/user/jaakkoh

PS. Tanpri abònman nan lis la imel OpenStreetMap Ayiti (talk-ht at openstreetmap.org) atravè http://j.mp/osmht-talk epi ajoute tèt ou nan gwoup "Mapping Haiti" a Facebook atravè http://j.mp/mappinghaiti-facebook moun ede ou avèk kominike ak ap travay ansanm.
-----------------------------------------
=================
The information contained in this electronic message and any
attachments are intended for specific individuals or entities, and
may be confidential, proprietary or privileged. If you are not the
intended recipient, please notify the sender immediately, delete
this message and do not disclose, distribute or copy it to any
third party or otherwise use this message. The content of this
message does not necessarily reflect the official position of the
International Organization for Migration (IOM) unless specifically
stated. Electronic messages are not secure or error free and may
contain viruses or may be delayed, and the sender is not liable for
any of these occurrences.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-ht/attachments/20111123/4a66a6e7/attachment-0001.html>


More information about the Talk-ht mailing list