[Talk-ht] Itilize imaj yo Telasience / Using Telasience imagery

Séverin MENARD severin.menard at gmail.com
Sat Mar 3 16:56:19 GMT 2012


(original EN version below)

Isit la se enfòmasyon an yo sèvi ak simagri an Ayiti Telascience akomode pa:
lance JOSM

  - Modifye menu, preferences
  - Ki sou bò gòch, desann bò WMS / TMS icon nan vèt, epi klike sou li
  - Klike sou ikòn a + ajoute yon imaj nouvo
  - URL nan zòn nan Sèvis ak efase kopi nan tèks Prezan / kole sa aURL anba
  a

http://hyperquad.telascience
.org/cgi-bin/mapserv?map=/bigdata/haiti3/haiti3.map&request=WMS&version=1.1.1&layer=Worldview-2_20100120&


  - klike sou bouton Obtenir les calques
  - Apre yo tout dezyèm lan yon kèk ap parèt anime imaj nan yon lis. Klike
  sou Youn ki sanble enteresan ak klike sou bouton Afficher les limites wè
  icts avèk limit kouvèti (GADE yon printscreen)
  - si yon rad ou, kenbe l 'chwazi epi ajoute icts tout non nan non meni an
  sou tèt olye de "Calque d’imagerie sans nomi"
  - Klike sou OK valide chwa ou Lè sa a, ankò sou OK pou konsève pou echanj
  preferans ou
  - kounye a ou gen sa a simagri nouvo disponib nan simagri meni an. Repete
  pwosedi a pou chak imaj ou ki enterese nan

Bon chans!

An tout senserite,

 <http://img4.hostingpics.net/pics/224326500pxHotlogowithtext.png>
*Séverin MENARD
Haiti tel            (+509) 47 71 31 03
<%28%2B509%29%2047%2071%2031%2003>
France tel            (+33) 9 70 46 75 95
<%28%2B33%29%209%2070%2046%2075%2095>
Brasil tel            (+55) 71 33 44 55 71
<%28%2B55%29%2071%2033%2044%2055%2071>
Skype ID severin.menard*
_____________________________

Here is the information to use the Haiti imagery hosted by Telascience:

  - Start JOSM
  - Edit Menu, Preferences
  - On the left side, go down to the WMS/TMS green icon and click on it
  - Click on the + icon to add a new imagery
  - in the Service URL area erase the existing text and copy/paste this
  URL below

http://hyperquad.telascience
.org/cgi-bin/mapserv?map=/bigdata/haiti3/haiti3.map&request=WMS&version=1.1.1&layer=Worldview-2_20100120&  - click on the Get Layers button
  - after a few seconds all the hosted imagery will appear in a list.
  Click one that seems interesting and click on the Show bounds button to see
  its cover (see attached a printscreen)
  - if one suits you, keep it selected and add its full name in the Menu
  name on top instead of "Unnamed Imagery Layer"
  - Click on OK to validate your choice then again on OK to save your
  preferences changes
  - now you have this new imagery available in the Imagery Menu. Repeat
  the process for every imagery you are interested in

Good luck!

Sincerely,
-------------- section suivante --------------
Une pi?ce jointe HTML a ?t? nettoy?e...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-ht/attachments/20120303/e3304ba4/attachment-0001.html>
-------------- section suivante --------------
Une pi?ce jointe autre que texte a ?t? nettoy?e...
Nom: Telascience_Haiti_in_JOSM_EN [640x480].jpg
Type: image/jpeg
Taille: 57534 octets
Desc: non disponible
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-ht/attachments/20120303/e3304ba4/attachment-0002.jpg>
-------------- section suivante --------------
Une pi?ce jointe autre que texte a ?t? nettoy?e...
Nom: Telascience_Haiti_in_JOSM_FR [640x480].jpg
Type: image/jpeg
Taille: 77888 octets
Desc: non disponible
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-ht/attachments/20120303/e3304ba4/attachment-0003.jpg>


More information about the Talk-ht mailing list