[Talk-ht] Friday OSM sessions at HC

Brian Wolford worldwidewolford at gmail.com
Jeu 27 Sep 20:59:00 BST 2012


CREOLE:
Bonjou tout moun, Mwen ekri nou poum fe nou konnen ke nou pral rekomanse
avek seyans de travay sou OSM nan chak vandredi nan Haiti Communitere. Nou
ta renmen fe ti seyans sa chak jou nap komanse demen. Se pa yon seyans de
fòmasyon non lap ye men yon seyans kote ke nou pral korije pwoblem ke nou
gen sou kat la. Nou envite tout moun ki enterese nan OSM epi ki ta renmen
aprann plis nan seyans sa. Souple ekrim si nou gen kesyon, nap komanse
demen 28 sept lan a 1h oubyen 2h

Brian

ENGLISH:
Hello all, I'm writing this to let everyone know we are going to start
having Friday OSM meet-ups/work-sessions again at Haiti Communitere. We
would like it to become everyother Friday afternoon at HC, starting
tomorrow. This will not be a training, but a chance to get work done that
needs to be corrected on the map. People who are interested in OSM and
would like to learn more and engage in a serious fashion are invited to
join as well. Please write me if you have any questions, we should be
starting around 1 or 2 tomorrow, sept. 28.

Cheers,
-brian


Plus d'informations sur la liste de diffusion Talk-ht