[Talk-ht] Aktivite C-OSMHA.STM

Wedens Louisius wedji59 at gmail.com
Lun 21 Jan 23:28:31 GMT 2013


Nan kad aktivite CHRISTMAS MAPPING nan, premye jou a te byen pase, nou bay
yon asec 4è seksyon senmak ak yon casec 6è seksyon avèk 2 lòt moun ki soti
dezanm ak yon lòt ki soti belanger kit e vin patisipe avèk nou Jodi a, men
yon chak soti nan yon òganizasyon diferan, yo te trè satisfè de premye jou
a, objektif C-OSMHA.STM se fè plis moun kapab itilize zouti OPENSTREETMAP
yo, yo prè pou yo ta bay moun kin an menm kominote avèk yo menm fòmasyon sa
a lè yo fin pranl, nan lide pou plis moun konn platform OSM nan.
C-OSMHA.STM.Plus d'informations sur la liste de diffusion Talk-ht