[Talk-ht] Espas Haiti Comunitere ouvri pòt yo pou Kominote OSM

Delphine Bedu delphine.bedu at gmail.com
Mar 2 Déc 14:57:57 UTC 2014


Bonjou tout moun,Mwen ta renmen anonse ke espas Haiti Communitere an kounye a ouvè pou tout
kominote OSM e kontribitè OSM.

Haiti Communitere (HC) se yon espas ki sitye nan Pòtoprens, Clercine 4, ki
la pou fasilite patenarya. Li se yon espas  ki net e ki la pou tout
kominote ki travay nan avansman Ayiti – Nou gen yon ti atelye zouti, yon
espas pou reyinyon, yon ti sal odinatè ak akse entènèt epi anpil koneksyon
ak òganizasyon ki travay nan ayiti.Kounye a nou gen kek materyel ki disponib pou moun ki fe pratik nan OSM:
Kek odinatè e kek GPS.Pandan mwa desanm n’ap lanse yon inisyativ pou fek espas l’ap vini plis
itil pou kominote OSM.Gen dè aspe pou inisyativ sa:*Yon atelye teknik:*

Nou deja pwograme 2 kou inisyasion  ak 2 kominote ki vle itilize OSM pou
katografye inisyativ ki pozitiv nan zon yo.

Si ou enterese pou óganize yon kou teknik nan nenpòt ki nivo pa ezite fe
nou konnen (xapitoun at gmail.com oswa delphine at communitere.org).*Yon atelye óganizasyonel* pou mene yon refleksyon sou fiti OSM nan Ayiti e
pataje eksperians nou te gen pouk nou toujou avanse. Dat rankont: 5, 6 e 7
desanm nan Haiti Communitere (19 rue pélican, Clercine 4 an fas Jedco, Port
au Prince).

Tout moun ki enterese pou avansman e óganizasyon OSM nan Ayiti yo envite.

Ou ka wè ajanda sou lyen sa:

https://hackpad.com/OSM-Ayiti-Atelye-Oganizasyonel-e-Teknik-EgE1JCqSkbJ

Nou ka ajoute komantè si gen bagay ki poko sou ajenda nou.

Pou tout kesyon o sijesyon, rele'm: voye'm yon imel:delphine at communitere.orgMesi!


Delphine


Plus d'informations sur la liste de diffusion Talk-ht