[Talk-ht] Espas Haiti Comunitere ouvri pòt yo pou Kominote OSM

Severin Menard severin.menard at gmail.com
Mar 2 Déc 15:41:44 UTC 2014


Bonjou tout moun,

Haiti Communitere li isit
<http://www.openstreetmap.org/?mlat=18.57414&mlon=-72.28162#map=18/18.57414/-72.28162>
!

Severin

2014-12-02 15:34 GMT+00:00 Jean Bully PROPHETE <jeanbully at gmail.com>:

> Bonjou Delphine ;
>    Mwen kontan pou bel travay ki fèt pou remete katografi ak OSM nan an
> mach anko nan Haiti Communautaire (HC).
> Mwen pwofite reponn pozitif pou ede ak patisipe men reyinyon ak fomasyon
> kap posib nan HC,men mwen vle di nou tou ke mwen rete Okap kounya sa vle di
> fok gen sa pral mande yon ti pale anplis pou konnen kilè nap fè sa.
>   Men apre sa mwen felisite Xavier ki ap travay pou OSM rete vivan an
> Ayiti.
>
>         Felisitasyon Delph.
> On Dec 2, 2014 9:58 AM, "Delphine Bedu" <delphine.bedu at gmail.com> wrote:
>
> > Bonjou tout moun,
> >
> >
> >
> > Mwen ta renmen anonse ke espas Haiti Communitere an kounye a ouvè pou
> tout
> > kominote OSM e kontribitè OSM.
> >
> > Haiti Communitere (HC) se yon espas ki sitye nan Pòtoprens, Clercine 4,
> ki
> > la pou fasilite patenarya. Li se yon espas ki net e ki la pou tout
> > kominote ki travay nan avansman Ayiti – Nou gen yon ti atelye zouti, yon
> > espas pou reyinyon, yon ti sal odinatè ak akse entènèt epi anpil
> koneksyon
> > ak òganizasyon ki travay nan ayiti.
> >
> >
> >
> > Kounye a nou gen kek materyel ki disponib pou moun ki fe pratik nan OSM:
> > Kek odinatè e kek GPS.
> >
> >
> >
> > Pandan mwa desanm n’ap lanse yon inisyativ pou fek espas l’ap vini plis
> > itil pou kominote OSM.
> >
> >
> >
> > Gen dè aspe pou inisyativ sa:
> >
> >
> >
> > *Yon atelye teknik:*
> >
> > Nou deja pwograme 2 kou inisyasion ak 2 kominote ki vle itilize OSM pou
> > katografye inisyativ ki pozitiv nan zon yo.
> >
> > Si ou enterese pou óganize yon kou teknik nan nenpòt ki nivo pa ezite fe
> > nou konnen (xapitoun at gmail.com oswa delphine at communitere.org).
> >
> >
> >
> > *Yon atelye óganizasyonel* pou mene yon refleksyon sou fiti OSM nan
> Ayiti e
> > pataje eksperians nou te gen pouk nou toujou avanse. Dat rankont: 5, 6 e
> 7
> > desanm nan Haiti Communitere (19 rue pélican, Clercine 4 an fas Jedco,
> Port
> > au Prince).
> >
> > Tout moun ki enterese pou avansman e óganizasyon OSM nan Ayiti yo envite.
> >
> > Ou ka wè ajanda sou lyen sa:
> >
> > https://hackpad.com/OSM-Ayiti-Atelye-Oganizasyonel-e-Teknik-EgE1JCqSkbJ
> >
> > Nou ka ajoute komantè si gen bagay ki poko sou ajenda nou.
> >
> > Pou tout kesyon o sijesyon, rele'm: voye'm yon
> > imel:delphine at communitere.org
> >
> >
> >
> > Mesi!
> >
> >
> > Delphine
> > _______________________________________________
> > Talk-ht mailing list
> > Talk-ht at openstreetmap.org
> > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ht
> > Notez! Vous pouvez utiliser Google Translate (
> http://translate.google.com)
> > pour traduire les messages.
> _______________________________________________
> Talk-ht mailing list
> Talk-ht at openstreetmap.org
> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ht
> Notez! Vous pouvez utiliser Google Translate (http://translate.google.com)
> pour traduire les messages.
>


Plus d'informations sur la liste de diffusion Talk-ht