[Talk-ht] Lot Talk-ht, Vol 53, Parution 2

Schneider kennedy Alcereste kennedyzoepam12 at gmail.com
Jeu 4 Déc 15:15:55 UTC 2014


Bonswa tout staf planifikatè inisyativ sa. Mwen apresye ak felisite tout
moun ki nan baz mouvman sa. Mwen mande pou òganizatè yo pibliye kalandriye
aktivite a pou tout kontribitè ka konn dat ak lè pou yo patisipe ak ofri
sipò yo.
Kennedy, kontribitè OSM, manm COSMHA.STM
Le 3 déc. 2014 23:00, <talk-ht-request at openstreetmap.org> a écrit :

> Envoyez vos messages pour la liste Talk-ht à
>     talk-ht at openstreetmap.org
>
> Pour vous (dés)abonner par le web, consultez
>     https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ht
>
> ou, par email, envoyez un message avec 'help' dans le corps ou dans le
> sujet à
>     talk-ht-request at openstreetmap.org
>
> Vous pouvez contacter l'administrateur de la liste à l'adresse
>     talk-ht-owner at openstreetmap.org
>
> Si vous répondez, n'oubliez pas de changer l'objet du message afin
> qu'il soit plus spécifique que "Re: Contenu du digest de Talk-ht..."
>
>
> Thèmes du jour :
>
>  1. Re: Lot Talk-ht, Vol 53, Parution 1 (Fritzner Pierre Louis)
>  2. Re: Lot Talk-ht, Vol 53, Parution 1 (Evens Michel)
>
>
> ----------------------------------------------------------------------
>
> Message: 1
> Date: Wed, 3 Dec 2014 12:31:34 -0500
> From: Fritzner Pierre Louis <pierrelouisfritzner85 at gmail.com>
> To: talk-ht at openstreetmap.org
> Subject: Re: [Talk-ht] Lot Talk-ht, Vol 53, Parution 1
> Message-ID:
>     <CANvGV7myxUGA7BaYtVe8gNkiu7f5Fdp5diAzftDJ73=
> d0G3r8Q at mail.gmail.com>
> Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
>
> Bonjou a tout kontribite osm ki nan mond la. Mwen felisite gwo travay sa a
> ki fet an ayiti. Mwen kontan epi mwen enterese.
> On Dec 3, 2014 7:05 AM, <talk-ht-request at openstreetmap.org> wrote:
>
> > Envoyez vos messages pour la liste Talk-ht à
> >     talk-ht at openstreetmap.org
> >
> > Pour vous (dés)abonner par le web, consultez
> >     https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ht
> >
> > ou, par email, envoyez un message avec 'help' dans le corps ou dans le
> > sujet à
> >     talk-ht-request at openstreetmap.org
> >
> > Vous pouvez contacter l'administrateur de la liste à l'adresse
> >     talk-ht-owner at openstreetmap.org
> >
> > Si vous répondez, n'oubliez pas de changer l'objet du message afin
> > qu'il soit plus spécifique que "Re: Contenu du digest de Talk-ht..."
> >
> >
> > Thèmes du jour :
> >
> >  1. Espas Haiti Comunitere ouvri pòt yo pou Kominote OSM
> >    (Delphine Bedu)
> >  2. Re: Espas Haiti Comunitere ouvri pòt yo pou Kominote OSM
> >    (Jean Bully PROPHETE)
> >  3. Re: Espas Haiti Comunitere ouvri pòt yo pou Kominote OSM
> >    (Severin Menard)
> >  4. Re: Espas Haiti Comunitere ouvri pòt yo pou Kominote OSM
> >    (Jojo Marseille)
> >
> >
> > ----------------------------------------------------------------------
> >
> > Message: 1
> > Date: Tue, 2 Dec 2014 09:57:57 -0500
> > From: Delphine Bedu <delphine.bedu at gmail.com>
> > To: talk-ht at openstreetmap.org
> > Subject: [Talk-ht] Espas Haiti Comunitere ouvri pòt yo pou Kominote
> >     OSM
> > Message-ID:
> >     <
> > CAAHUSziKbuNjcRmtY_QOjHatpGe1oH9BuDkoDhydOreKdVOwBQ at mail.gmail.com>
> > Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
> >
> > Bonjou tout moun,
> >
> >
> >
> > Mwen ta renmen anonse ke espas Haiti Communitere an kounye a ouvè pou
> tout
> > kominote OSM e kontribitè OSM.
> >
> > Haiti Communitere (HC) se yon espas ki sitye nan Pòtoprens, Clercine 4,
> ki
> > la pou fasilite patenarya. Li se yon espas ki net e ki la pou tout
> > kominote ki travay nan avansman Ayiti – Nou gen yon ti atelye zouti, yon
> > espas pou reyinyon, yon ti sal odinatè ak akse entènèt epi anpil
> koneksyon
> > ak òganizasyon ki travay nan ayiti.
> >
> >
> >
> > Kounye a nou gen kek materyel ki disponib pou moun ki fe pratik nan OSM:
> > Kek odinatè e kek GPS.
> >
> >
> >
> > Pandan mwa desanm n’ap lanse yon inisyativ pou fek espas l’ap vini plis
> > itil pou kominote OSM.
> >
> >
> >
> > Gen dè aspe pou inisyativ sa:
> >
> >
> >
> > *Yon atelye teknik:*
> >
> > Nou deja pwograme 2 kou inisyasion ak 2 kominote ki vle itilize OSM pou
> > katografye inisyativ ki pozitiv nan zon yo.
> >
> > Si ou enterese pou óganize yon kou teknik nan nenpòt ki nivo pa ezite fe
> > nou konnen (xapitoun at gmail.com oswa delphine at communitere.org).
> >
> >
> >
> > *Yon atelye óganizasyonel* pou mene yon refleksyon sou fiti OSM nan
> Ayiti e
> > pataje eksperians nou te gen pouk nou toujou avanse. Dat rankont: 5, 6 e
> 7
> > desanm nan Haiti Communitere (19 rue pélican, Clercine 4 an fas Jedco,
> Port
> > au Prince).
> >
> > Tout moun ki enterese pou avansman e óganizasyon OSM nan Ayiti yo envite.
> >
> > Ou ka wè ajanda sou lyen sa:
> >
> > https://hackpad.com/OSM-Ayiti-Atelye-Oganizasyonel-e-Teknik-EgE1JCqSkbJ
> >
> > Nou ka ajoute komantè si gen bagay ki poko sou ajenda nou.
> >
> > Pou tout kesyon o sijesyon, rele'm: voye'm yon
> > imel:delphine at communitere.org
> >
> >
> >
> > Mesi!
> >
> >
> > Delphine
> >
> >
> > ------------------------------
> >
> > Message: 2
> > Date: Tue, 2 Dec 2014 10:34:14 -0500
> > From: Jean Bully PROPHETE <jeanbully at gmail.com>
> > To: Delphine Bedu <delphine.bedu at gmail.com>
> > Cc: talk-ht at openstreetmap.org
> > Subject: Re: [Talk-ht] Espas Haiti Comunitere ouvri pòt yo pou
> >     Kominote OSM
> > Message-ID:
> >     <CA+1DG2eJ7N5VFMtR70=m5PV8s57MHaHL9cRE=
> > 4-+VKj3mbB_Fg at mail.gmail.com>
> > Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
> >
> > Bonjou Delphine ;
> >    Mwen kontan pou bel travay ki fèt pou remete katografi ak OSM nan
> an
> > mach anko nan Haiti Communautaire (HC).
> > Mwen pwofite reponn pozitif pou ede ak patisipe men reyinyon ak fomasyon
> > kap posib nan HC,men mwen vle di nou tou ke mwen rete Okap kounya sa vle
> di
> > fok gen sa pral mande yon ti pale anplis pou konnen kilè nap fè sa.
> >   Men apre sa mwen felisite Xavier ki ap travay pou OSM rete vivan an
> > Ayiti.
> >
> >         Felisitasyon Delph.
> > On Dec 2, 2014 9:58 AM, "Delphine Bedu" <delphine.bedu at gmail.com> wrote:
> >
> > > Bonjou tout moun,
> > >
> > >
> > >
> > > Mwen ta renmen anonse ke espas Haiti Communitere an kounye a ouvè pou
> > tout
> > > kominote OSM e kontribitè OSM.
> > >
> > > Haiti Communitere (HC) se yon espas ki sitye nan Pòtoprens, Clercine 4,
> > ki
> > > la pou fasilite patenarya. Li se yon espas ki net e ki la pou tout
> > > kominote ki travay nan avansman Ayiti – Nou gen yon ti atelye zouti,
> yon
> > > espas pou reyinyon, yon ti sal odinatè ak akse entènèt epi anpil
> > koneksyon
> > > ak òganizasyon ki travay nan ayiti.
> > >
> > >
> > >
> > > Kounye a nou gen kek materyel ki disponib pou moun ki fe pratik nan
> OSM:
> > > Kek odinatè e kek GPS.
> > >
> > >
> > >
> > > Pandan mwa desanm n’ap lanse yon inisyativ pou fek espas l’ap vini plis
> > > itil pou kominote OSM.
> > >
> > >
> > >
> > > Gen dè aspe pou inisyativ sa:
> > >
> > >
> > >
> > > *Yon atelye teknik:*
> > >
> > > Nou deja pwograme 2 kou inisyasion ak 2 kominote ki vle itilize OSM
> pou
> > > katografye inisyativ ki pozitiv nan zon yo.
> > >
> > > Si ou enterese pou óganize yon kou teknik nan nenpòt ki nivo pa ezite
> fe
> > > nou konnen (xapitoun at gmail.com oswa delphine at communitere.org).
> > >
> > >
> > >
> > > *Yon atelye óganizasyonel* pou mene yon refleksyon sou fiti OSM nan
> > Ayiti e
> > > pataje eksperians nou te gen pouk nou toujou avanse. Dat rankont: 5, 6
> e
> > 7
> > > desanm nan Haiti Communitere (19 rue pélican, Clercine 4 an fas Jedco,
> > Port
> > > au Prince).
> > >
> > > Tout moun ki enterese pou avansman e óganizasyon OSM nan Ayiti yo
> envite.
> > >
> > > Ou ka wè ajanda sou lyen sa:
> > >
> > >
> https://hackpad.com/OSM-Ayiti-Atelye-Oganizasyonel-e-Teknik-EgE1JCqSkbJ
> > >
> > > Nou ka ajoute komantè si gen bagay ki poko sou ajenda nou.
> > >
> > > Pou tout kesyon o sijesyon, rele'm: voye'm yon
> > > imel:delphine at communitere.org
> > >
> > >
> > >
> > > Mesi!
> > >
> > >
> > > Delphine
> > > _______________________________________________
> > > Talk-ht mailing list
> > > Talk-ht at openstreetmap.org
> > > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ht
> > > Notez! Vous pouvez utiliser Google Translate (
> > http://translate.google.com)
> > > pour traduire les messages.
> >
> >
> > ------------------------------
> >
> > Message: 3
> > Date: Tue, 2 Dec 2014 15:41:44 +0000
> > From: Severin Menard <severin.menard at gmail.com>
> > To: Jean Bully PROPHETE <jeanbully at gmail.com>
> > Cc: Delphine Bedu <delphine.bedu at gmail.com>, OSM-Talk-Haiti
> >     <talk-ht at openstreetmap.org>
> > Subject: Re: [Talk-ht] Espas Haiti Comunitere ouvri pòt yo pou
> >     Kominote OSM
> > Message-ID:
> >     <CA+y5pBLGQPaQDztREifb+XZB=
> > ZdVHEwYRP8du60CcFUd6aiaNA at mail.gmail.com>
> > Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
> >
> > Bonjou tout moun,
> >
> > Haiti Communitere li isit
> > <
> >
> http://www.openstreetmap.org/?mlat=18.57414&mlon=-72.28162#map=18/18.57414/-72.28162
> > >
> > !
> >
> > Severin
> >
> > 2014-12-02 15:34 GMT+00:00 Jean Bully PROPHETE <jeanbully at gmail.com>:
> >
> > > Bonjou Delphine ;
> > >    Mwen kontan pou bel travay ki fèt pou remete katografi ak OSM nan
> > an
> > > mach anko nan Haiti Communautaire (HC).
> > > Mwen pwofite reponn pozitif pou ede ak patisipe men reyinyon ak
> fomasyon
> > > kap posib nan HC,men mwen vle di nou tou ke mwen rete Okap kounya sa
> vle
> > di
> > > fok gen sa pral mande yon ti pale anplis pou konnen kilè nap fè sa.
> > >   Men apre sa mwen felisite Xavier ki ap travay pou OSM rete vivan
> an
> > > Ayiti.
> > >
> > >         Felisitasyon Delph.
> > > On Dec 2, 2014 9:58 AM, "Delphine Bedu" <delphine.bedu at gmail.com>
> wrote:
> > >
> > > > Bonjou tout moun,
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > Mwen ta renmen anonse ke espas Haiti Communitere an kounye a ouvè pou
> > > tout
> > > > kominote OSM e kontribitè OSM.
> > > >
> > > > Haiti Communitere (HC) se yon espas ki sitye nan Pòtoprens, Clercine
> 4,
> > > ki
> > > > la pou fasilite patenarya. Li se yon espas ki net e ki la pou tout
> > > > kominote ki travay nan avansman Ayiti – Nou gen yon ti atelye zouti,
> > yon
> > > > espas pou reyinyon, yon ti sal odinatè ak akse entènèt epi anpil
> > > koneksyon
> > > > ak òganizasyon ki travay nan ayiti.
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > Kounye a nou gen kek materyel ki disponib pou moun ki fe pratik nan
> > OSM:
> > > > Kek odinatè e kek GPS.
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > Pandan mwa desanm n’ap lanse yon inisyativ pou fek espas l’ap vini
> plis
> > > > itil pou kominote OSM.
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > Gen dè aspe pou inisyativ sa:
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > *Yon atelye teknik:*
> > > >
> > > > Nou deja pwograme 2 kou inisyasion ak 2 kominote ki vle itilize OSM
> > pou
> > > > katografye inisyativ ki pozitiv nan zon yo.
> > > >
> > > > Si ou enterese pou óganize yon kou teknik nan nenpòt ki nivo pa ezite
> > fe
> > > > nou konnen (xapitoun at gmail.com oswa delphine at communitere.org).
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > *Yon atelye óganizasyonel* pou mene yon refleksyon sou fiti OSM nan
> > > Ayiti e
> > > > pataje eksperians nou te gen pouk nou toujou avanse. Dat rankont: 5,
> 6
> > e
> > > 7
> > > > desanm nan Haiti Communitere (19 rue pélican, Clercine 4 an fas
> Jedco,
> > > Port
> > > > au Prince).
> > > >
> > > > Tout moun ki enterese pou avansman e óganizasyon OSM nan Ayiti yo
> > envite.
> > > >
> > > > Ou ka wè ajanda sou lyen sa:
> > > >
> > > >
> > https://hackpad.com/OSM-Ayiti-Atelye-Oganizasyonel-e-Teknik-EgE1JCqSkbJ
> > > >
> > > > Nou ka ajoute komantè si gen bagay ki poko sou ajenda nou.
> > > >
> > > > Pou tout kesyon o sijesyon, rele'm: voye'm yon
> > > > imel:delphine at communitere.org
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > Mesi!
> > > >
> > > >
> > > > Delphine
> > > > _______________________________________________
> > > > Talk-ht mailing list
> > > > Talk-ht at openstreetmap.org
> > > > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ht
> > > > Notez! Vous pouvez utiliser Google Translate (
> > > http://translate.google.com)
> > > > pour traduire les messages.
> > > _______________________________________________
> > > Talk-ht mailing list
> > > Talk-ht at openstreetmap.org
> > > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ht
> > > Notez! Vous pouvez utiliser Google Translate (
> > http://translate.google.com)
> > > pour traduire les messages.
> > >
> >
> >
> > ------------------------------
> >
> > Message: 4
> > Date: Tue, 2 Dec 2014 19:55:06 -0500
> > From: Jojo Marseille <jmarseille1 at gmail.com>
> > To: Severin MENARD <severin.menard at gmail.com>
> > Cc: Delphine Bedu <delphine.bedu at gmail.com>, "Talk-HT at OSM"
> >     <talk-ht at openstreetmap.org>
> > Subject: Re: [Talk-ht] Espas Haiti Comunitere ouvri pòt yo pou
> >     Kominote OSM
> > Message-ID:
> >     <
> > CAD4RNgmYgFi0TidgYZ_m+w+odhMQjEMUkzLGTetbOCe4hA+Raw at mail.gmail.com>
> > Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
> >
> > Bonswa tout moun,
> > mwen kontan anpil paske mwen we jenes la kanpe djanm pou travay pou
> Ayiti e
> > pou mond la tou.
> > Nan kad inisyativ sa HC pran an mwen panse sa enterese nou kom manb
> > COSMHANNE.
> > Kom se Okap nou ye, mwen ta renmen HC fe yon atelye nan Nord.
> > Mesi
> > Felisitasyon Delphine!
> > On Dec 2, 2014 10:42 AM, "Severin Menard" <severin.menard at gmail.com>
> > wrote:
> >
> > > Bonjou tout moun,
> > >
> > > Haiti Communitere li isit
> > > <
> > >
> >
> http://www.openstreetmap.org/?mlat=18.57414&mlon=-72.28162#map=18/18.57414/-72.28162
> > > >
> > > !
> > >
> > > Severin
> > >
> > > 2014-12-02 15:34 GMT+00:00 Jean Bully PROPHETE <jeanbully at gmail.com>:
> > >
> > > > Bonjou Delphine ;
> > > >    Mwen kontan pou bel travay ki fèt pou remete katografi ak OSM
> nan
> > > an
> > > > mach anko nan Haiti Communautaire (HC).
> > > > Mwen pwofite reponn pozitif pou ede ak patisipe men reyinyon ak
> > fomasyon
> > > > kap posib nan HC,men mwen vle di nou tou ke mwen rete Okap kounya sa
> > vle
> > > di
> > > > fok gen sa pral mande yon ti pale anplis pou konnen kilè nap fè sa.
> > > >   Men apre sa mwen felisite Xavier ki ap travay pou OSM rete vivan
> > an
> > > > Ayiti.
> > > >
> > > >         Felisitasyon Delph.
> > > > On Dec 2, 2014 9:58 AM, "Delphine Bedu" <delphine.bedu at gmail.com>
> > wrote:
> > > >
> > > > > Bonjou tout moun,
> > > > >
> > > > >
> > > > >
> > > > > Mwen ta renmen anonse ke espas Haiti Communitere an kounye a ouvè
> pou
> > > > tout
> > > > > kominote OSM e kontribitè OSM.
> > > > >
> > > > > Haiti Communitere (HC) se yon espas ki sitye nan Pòtoprens,
> Clercine
> > 4,
> > > > ki
> > > > > la pou fasilite patenarya. Li se yon espas ki net e ki la pou tout
> > > > > kominote ki travay nan avansman Ayiti – Nou gen yon ti atelye
> zouti,
> > > yon
> > > > > espas pou reyinyon, yon ti sal odinatè ak akse entènèt epi anpil
> > > > koneksyon
> > > > > ak òganizasyon ki travay nan ayiti.
> > > > >
> > > > >
> > > > >
> > > > > Kounye a nou gen kek materyel ki disponib pou moun ki fe pratik nan
> > > OSM:
> > > > > Kek odinatè e kek GPS.
> > > > >
> > > > >
> > > > >
> > > > > Pandan mwa desanm n’ap lanse yon inisyativ pou fek espas l’ap vini
> > plis
> > > > > itil pou kominote OSM.
> > > > >
> > > > >
> > > > >
> > > > > Gen dè aspe pou inisyativ sa:
> > > > >
> > > > >
> > > > >
> > > > > *Yon atelye teknik:*
> > > > >
> > > > > Nou deja pwograme 2 kou inisyasion ak 2 kominote ki vle itilize
> OSM
> > > pou
> > > > > katografye inisyativ ki pozitiv nan zon yo.
> > > > >
> > > > > Si ou enterese pou óganize yon kou teknik nan nenpòt ki nivo pa
> ezite
> > > fe
> > > > > nou konnen (xapitoun at gmail.com oswa delphine at communitere.org).
> > > > >
> > > > >
> > > > >
> > > > > *Yon atelye óganizasyonel* pou mene yon refleksyon sou fiti OSM nan
> > > > Ayiti e
> > > > > pataje eksperians nou te gen pouk nou toujou avanse. Dat rankont:
> 5,
> > 6
> > > e
> > > > 7
> > > > > desanm nan Haiti Communitere (19 rue pélican, Clercine 4 an fas
> > Jedco,
> > > > Port
> > > > > au Prince).
> > > > >
> > > > > Tout moun ki enterese pou avansman e óganizasyon OSM nan Ayiti yo
> > > envite.
> > > > >
> > > > > Ou ka wè ajanda sou lyen sa:
> > > > >
> > > > >
> > >
> https://hackpad.com/OSM-Ayiti-Atelye-Oganizasyonel-e-Teknik-EgE1JCqSkbJ
> > > > >
> > > > > Nou ka ajoute komantè si gen bagay ki poko sou ajenda nou.
> > > > >
> > > > > Pou tout kesyon o sijesyon, rele'm: voye'm yon
> > > > > imel:delphine at communitere.org
> > > > >
> > > > >
> > > > >
> > > > > Mesi!
> > > > >
> > > > >
> > > > > Delphine
> > > > > _______________________________________________
> > > > > Talk-ht mailing list
> > > > > Talk-ht at openstreetmap.org
> > > > > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ht
> > > > > Notez! Vous pouvez utiliser Google Translate (
> > > > http://translate.google.com)
> > > > > pour traduire les messages.
> > > > _______________________________________________
> > > > Talk-ht mailing list
> > > > Talk-ht at openstreetmap.org
> > > > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ht
> > > > Notez! Vous pouvez utiliser Google Translate (
> > > http://translate.google.com)
> > > > pour traduire les messages.
> > > >
> > > _______________________________________________
> > > Talk-ht mailing list
> > > Talk-ht at openstreetmap.org
> > > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ht
> > > Notez! Vous pouvez utiliser Google Translate (
> > http://translate.google.com)
> > > pour traduire les messages.
> >
> >
> > ------------------------------
> >
> > Subject: Pied de page des remises groupées
> >
> > _______________________________________________
> > Talk-ht mailing list
> > Talk-ht at openstreetmap.org
> > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ht
> >
> >
> > ------------------------------
> >
> > Fin de Lot Talk-ht, Vol 53, Parution 1
> > **************************************
> >
>
>
> ------------------------------
>
> Message: 2
> Date: Wed, 3 Dec 2014 22:59:33 -0500
> From: Evens Michel <michelevens9 at gmail.com>
> To: talk-ht <talk-ht at openstreetmap.org>
> Subject: Re: [Talk-ht] Lot Talk-ht, Vol 53, Parution 1
> Message-ID:
>     <
> CACYvo7085m_rDQqqQcO00GGUofouozd+WXuZkh58RBqN0kfozg at mail.gmail.com>
> Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
>
> Mesi HC ki chwazi pemet jen katograf yo vanse e ede lòt sak pat konnenn yo
> rive konnenl e mèsi ak Delphine mwen reponn pozitif pou bel inisyativ sa
> Le 3 déc. 2014 07:05, <talk-ht-request at openstreetmap.org> a écrit :
>
> > Envoyez vos messages pour la liste Talk-ht à
> >     talk-ht at openstreetmap.org
> >
> > Pour vous (dés)abonner par le web, consultez
> >     https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ht
> >
> > ou, par email, envoyez un message avec 'help' dans le corps ou dans le
> > sujet à
> >     talk-ht-request at openstreetmap.org
> >
> > Vous pouvez contacter l'administrateur de la liste à l'adresse
> >     talk-ht-owner at openstreetmap.org
> >
> > Si vous répondez, n'oubliez pas de changer l'objet du message afin
> > qu'il soit plus spécifique que "Re: Contenu du digest de Talk-ht..."
> >
> >
> > Thèmes du jour :
> >
> >  1. Espas Haiti Comunitere ouvri pòt yo pou Kominote OSM
> >    (Delphine Bedu)
> >  2. Re: Espas Haiti Comunitere ouvri pòt yo pou Kominote OSM
> >    (Jean Bully PROPHETE)
> >  3. Re: Espas Haiti Comunitere ouvri pòt yo pou Kominote OSM
> >    (Severin Menard)
> >  4. Re: Espas Haiti Comunitere ouvri pòt yo pou Kominote OSM
> >    (Jojo Marseille)
> >
> >
> > ----------------------------------------------------------------------
> >
> > Message: 1
> > Date: Tue, 2 Dec 2014 09:57:57 -0500
> > From: Delphine Bedu <delphine.bedu at gmail.com>
> > To: talk-ht at openstreetmap.org
> > Subject: [Talk-ht] Espas Haiti Comunitere ouvri pòt yo pou Kominote
> >     OSM
> > Message-ID:
> >     <
> > CAAHUSziKbuNjcRmtY_QOjHatpGe1oH9BuDkoDhydOreKdVOwBQ at mail.gmail.com>
> > Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
> >
> > Bonjou tout moun,
> >
> >
> >
> > Mwen ta renmen anonse ke espas Haiti Communitere an kounye a ouvè pou
> tout
> > kominote OSM e kontribitè OSM.
> >
> > Haiti Communitere (HC) se yon espas ki sitye nan Pòtoprens, Clercine 4,
> ki
> > la pou fasilite patenarya. Li se yon espas ki net e ki la pou tout
> > kominote ki travay nan avansman Ayiti – Nou gen yon ti atelye zouti, yon
> > espas pou reyinyon, yon ti sal odinatè ak akse entènèt epi anpil
> koneksyon
> > ak òganizasyon ki travay nan ayiti.
> >
> >
> >
> > Kounye a nou gen kek materyel ki disponib pou moun ki fe pratik nan OSM:
> > Kek odinatè e kek GPS.
> >
> >
> >
> > Pandan mwa desanm n’ap lanse yon inisyativ pou fek espas l’ap vini plis
> > itil pou kominote OSM.
> >
> >
> >
> > Gen dè aspe pou inisyativ sa:
> >
> >
> >
> > *Yon atelye teknik:*
> >
> > Nou deja pwograme 2 kou inisyasion ak 2 kominote ki vle itilize OSM pou
> > katografye inisyativ ki pozitiv nan zon yo.
> >
> > Si ou enterese pou óganize yon kou teknik nan nenpòt ki nivo pa ezite fe
> > nou konnen (xapitoun at gmail.com oswa delphine at communitere.org).
> >
> >
> >
> > *Yon atelye óganizasyonel* pou mene yon refleksyon sou fiti OSM nan
> Ayiti e
> > pataje eksperians nou te gen pouk nou toujou avanse. Dat rankont: 5, 6 e
> 7
> > desanm nan Haiti Communitere (19 rue pélican, Clercine 4 an fas Jedco,
> Port
> > au Prince).
> >
> > Tout moun ki enterese pou avansman e óganizasyon OSM nan Ayiti yo envite.
> >
> > Ou ka wè ajanda sou lyen sa:
> >
> > https://hackpad.com/OSM-Ayiti-Atelye-Oganizasyonel-e-Teknik-EgE1JCqSkbJ
> >
> > Nou ka ajoute komantè si gen bagay ki poko sou ajenda nou.
> >
> > Pou tout kesyon o sijesyon, rele'm: voye'm yon
> > imel:delphine at communitere.org
> >
> >
> >
> > Mesi!
> >
> >
> > Delphine
> >
> >
> > ------------------------------
> >
> > Message: 2
> > Date: Tue, 2 Dec 2014 10:34:14 -0500
> > From: Jean Bully PROPHETE <jeanbully at gmail.com>
> > To: Delphine Bedu <delphine.bedu at gmail.com>
> > Cc: talk-ht at openstreetmap.org
> > Subject: Re: [Talk-ht] Espas Haiti Comunitere ouvri pòt yo pou
> >     Kominote OSM
> > Message-ID:
> >     <CA+1DG2eJ7N5VFMtR70=m5PV8s57MHaHL9cRE=
> > 4-+VKj3mbB_Fg at mail.gmail.com>
> > Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
> >
> > Bonjou Delphine ;
> >    Mwen kontan pou bel travay ki fèt pou remete katografi ak OSM nan
> an
> > mach anko nan Haiti Communautaire (HC).
> > Mwen pwofite reponn pozitif pou ede ak patisipe men reyinyon ak fomasyon
> > kap posib nan HC,men mwen vle di nou tou ke mwen rete Okap kounya sa vle
> di
> > fok gen sa pral mande yon ti pale anplis pou konnen kilè nap fè sa.
> >   Men apre sa mwen felisite Xavier ki ap travay pou OSM rete vivan an
> > Ayiti.
> >
> >         Felisitasyon Delph.
> > On Dec 2, 2014 9:58 AM, "Delphine Bedu" <delphine.bedu at gmail.com> wrote:
> >
> > > Bonjou tout moun,
> > >
> > >
> > >
> > > Mwen ta renmen anonse ke espas Haiti Communitere an kounye a ouvè pou
> > tout
> > > kominote OSM e kontribitè OSM.
> > >
> > > Haiti Communitere (HC) se yon espas ki sitye nan Pòtoprens, Clercine 4,
> > ki
> > > la pou fasilite patenarya. Li se yon espas ki net e ki la pou tout
> > > kominote ki travay nan avansman Ayiti – Nou gen yon ti atelye zouti,
> yon
> > > espas pou reyinyon, yon ti sal odinatè ak akse entènèt epi anpil
> > koneksyon
> > > ak òganizasyon ki travay nan ayiti.
> > >
> > >
> > >
> > > Kounye a nou gen kek materyel ki disponib pou moun ki fe pratik nan
> OSM:
> > > Kek odinatè e kek GPS.
> > >
> > >
> > >
> > > Pandan mwa desanm n’ap lanse yon inisyativ pou fek espas l’ap vini plis
> > > itil pou kominote OSM.
> > >
> > >
> > >
> > > Gen dè aspe pou inisyativ sa:
> > >
> > >
> > >
> > > *Yon atelye teknik:*
> > >
> > > Nou deja pwograme 2 kou inisyasion ak 2 kominote ki vle itilize OSM
> pou
> > > katografye inisyativ ki pozitiv nan zon yo.
> > >
> > > Si ou enterese pou óganize yon kou teknik nan nenpòt ki nivo pa ezite
> fe
> > > nou konnen (xapitoun at gmail.com oswa delphine at communitere.org).
> > >
> > >
> > >
> > > *Yon atelye óganizasyonel* pou mene yon refleksyon sou fiti OSM nan
> > Ayiti e
> > > pataje eksperians nou te gen pouk nou toujou avanse. Dat rankont: 5, 6
> e
> > 7
> > > desanm nan Haiti Communitere (19 rue pélican, Clercine 4 an fas Jedco,
> > Port
> > > au Prince).
> > >
> > > Tout moun ki enterese pou avansman e óganizasyon OSM nan Ayiti yo
> envite.
> > >
> > > Ou ka wè ajanda sou lyen sa:
> > >
> > >
> https://hackpad.com/OSM-Ayiti-Atelye-Oganizasyonel-e-Teknik-EgE1JCqSkbJ
> > >
> > > Nou ka ajoute komantè si gen bagay ki poko sou ajenda nou.
> > >
> > > Pou tout kesyon o sijesyon, rele'm: voye'm yon
> > > imel:delphine at communitere.org
> > >
> > >
> > >
> > > Mesi!
> > >
> > >
> > > Delphine
> > > _______________________________________________
> > > Talk-ht mailing list
> > > Talk-ht at openstreetmap.org
> > > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ht
> > > Notez! Vous pouvez utiliser Google Translate (
> > http://translate.google.com)
> > > pour traduire les messages.
> >
> >
> > ------------------------------
> >
> > Message: 3
> > Date: Tue, 2 Dec 2014 15:41:44 +0000
> > From: Severin Menard <severin.menard at gmail.com>
> > To: Jean Bully PROPHETE <jeanbully at gmail.com>
> > Cc: Delphine Bedu <delphine.bedu at gmail.com>, OSM-Talk-Haiti
> >     <talk-ht at openstreetmap.org>
> > Subject: Re: [Talk-ht] Espas Haiti Comunitere ouvri pòt yo pou
> >     Kominote OSM
> > Message-ID:
> >     <CA+y5pBLGQPaQDztREifb+XZB=
> > ZdVHEwYRP8du60CcFUd6aiaNA at mail.gmail.com>
> > Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
> >
> > Bonjou tout moun,
> >
> > Haiti Communitere li isit
> > <
> >
> http://www.openstreetmap.org/?mlat=18.57414&mlon=-72.28162#map=18/18.57414/-72.28162
> > >
> > !
> >
> > Severin
> >
> > 2014-12-02 15:34 GMT+00:00 Jean Bully PROPHETE <jeanbully at gmail.com>:
> >
> > > Bonjou Delphine ;
> > >    Mwen kontan pou bel travay ki fèt pou remete katografi ak OSM nan
> > an
> > > mach anko nan Haiti Communautaire (HC).
> > > Mwen pwofite reponn pozitif pou ede ak patisipe men reyinyon ak
> fomasyon
> > > kap posib nan HC,men mwen vle di nou tou ke mwen rete Okap kounya sa
> vle
> > di
> > > fok gen sa pral mande yon ti pale anplis pou konnen kilè nap fè sa.
> > >   Men apre sa mwen felisite Xavier ki ap travay pou OSM rete vivan
> an
> > > Ayiti.
> > >
> > >         Felisitasyon Delph.
> > > On Dec 2, 2014 9:58 AM, "Delphine Bedu" <delphine.bedu at gmail.com>
> wrote:
> > >
> > > > Bonjou tout moun,
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > Mwen ta renmen anonse ke espas Haiti Communitere an kounye a ouvè pou
> > > tout
> > > > kominote OSM e kontribitè OSM.
> > > >
> > > > Haiti Communitere (HC) se yon espas ki sitye nan Pòtoprens, Clercine
> 4,
> > > ki
> > > > la pou fasilite patenarya. Li se yon espas ki net e ki la pou tout
> > > > kominote ki travay nan avansman Ayiti – Nou gen yon ti atelye zouti,
> > yon
> > > > espas pou reyinyon, yon ti sal odinatè ak akse entènèt epi anpil
> > > koneksyon
> > > > ak òganizasyon ki travay nan ayiti.
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > Kounye a nou gen kek materyel ki disponib pou moun ki fe pratik nan
> > OSM:
> > > > Kek odinatè e kek GPS.
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > Pandan mwa desanm n’ap lanse yon inisyativ pou fek espas l’ap vini
> plis
> > > > itil pou kominote OSM.
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > Gen dè aspe pou inisyativ sa:
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > *Yon atelye teknik:*
> > > >
> > > > Nou deja pwograme 2 kou inisyasion ak 2 kominote ki vle itilize OSM
> > pou
> > > > katografye inisyativ ki pozitiv nan zon yo.
> > > >
> > > > Si ou enterese pou óganize yon kou teknik nan nenpòt ki nivo pa ezite
> > fe
> > > > nou konnen (xapitoun at gmail.com oswa delphine at communitere.org).
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > *Yon atelye óganizasyonel* pou mene yon refleksyon sou fiti OSM nan
> > > Ayiti e
> > > > pataje eksperians nou te gen pouk nou toujou avanse. Dat rankont: 5,
> 6
> > e
> > > 7
> > > > desanm nan Haiti Communitere (19 rue pélican, Clercine 4 an fas
> Jedco,
> > > Port
> > > > au Prince).
> > > >
> > > > Tout moun ki enterese pou avansman e óganizasyon OSM nan Ayiti yo
> > envite.
> > > >
> > > > Ou ka wè ajanda sou lyen sa:
> > > >
> > > >
> > https://hackpad.com/OSM-Ayiti-Atelye-Oganizasyonel-e-Teknik-EgE1JCqSkbJ
> > > >
> > > > Nou ka ajoute komantè si gen bagay ki poko sou ajenda nou.
> > > >
> > > > Pou tout kesyon o sijesyon, rele'm: voye'm yon
> > > > imel:delphine at communitere.org
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > Mesi!
> > > >
> > > >
> > > > Delphine
> > > > _______________________________________________
> > > > Talk-ht mailing list
> > > > Talk-ht at openstreetmap.org
> > > > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ht
> > > > Notez! Vous pouvez utiliser Google Translate (
> > > http://translate.google.com)
> > > > pour traduire les messages.
> > > _______________________________________________
> > > Talk-ht mailing list
> > > Talk-ht at openstreetmap.org
> > > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ht
> > > Notez! Vous pouvez utiliser Google Translate (
> > http://translate.google.com)
> > > pour traduire les messages.
> > >
> >
> >
> > ------------------------------
> >
> > Message: 4
> > Date: Tue, 2 Dec 2014 19:55:06 -0500
> > From: Jojo Marseille <jmarseille1 at gmail.com>
> > To: Severin MENARD <severin.menard at gmail.com>
> > Cc: Delphine Bedu <delphine.bedu at gmail.com>, "Talk-HT at OSM"
> >     <talk-ht at openstreetmap.org>
> > Subject: Re: [Talk-ht] Espas Haiti Comunitere ouvri pòt yo pou
> >     Kominote OSM
> > Message-ID:
> >     <
> > CAD4RNgmYgFi0TidgYZ_m+w+odhMQjEMUkzLGTetbOCe4hA+Raw at mail.gmail.com>
> > Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
> >
> > Bonswa tout moun,
> > mwen kontan anpil paske mwen we jenes la kanpe djanm pou travay pou
> Ayiti e
> > pou mond la tou.
> > Nan kad inisyativ sa HC pran an mwen panse sa enterese nou kom manb
> > COSMHANNE.
> > Kom se Okap nou ye, mwen ta renmen HC fe yon atelye nan Nord.
> > Mesi
> > Felisitasyon Delphine!
> > On Dec 2, 2014 10:42 AM, "Severin Menard" <severin.menard at gmail.com>
> > wrote:
> >
> > > Bonjou tout moun,
> > >
> > > Haiti Communitere li isit
> > > <
> > >
> >
> http://www.openstreetmap.org/?mlat=18.57414&mlon=-72.28162#map=18/18.57414/-72.28162
> > > >
> > > !
> > >
> > > Severin
> > >
> > > 2014-12-02 15:34 GMT+00:00 Jean Bully PROPHETE <jeanbully at gmail.com>:
> > >
> > > > Bonjou Delphine ;
> > > >    Mwen kontan pou bel travay ki fèt pou remete katografi ak OSM
> nan
> > > an
> > > > mach anko nan Haiti Communautaire (HC).
> > > > Mwen pwofite reponn pozitif pou ede ak patisipe men reyinyon ak
> > fomasyon
> > > > kap posib nan HC,men mwen vle di nou tou ke mwen rete Okap kounya sa
> > vle
> > > di
> > > > fok gen sa pral mande yon ti pale anplis pou konnen kilè nap fè sa.
> > > >   Men apre sa mwen felisite Xavier ki ap travay pou OSM rete vivan
> > an
> > > > Ayiti.
> > > >
> > > >         Felisitasyon Delph.
> > > > On Dec 2, 2014 9:58 AM, "Delphine Bedu" <delphine.bedu at gmail.com>
> > wrote:
> > > >
> > > > > Bonjou tout moun,
> > > > >
> > > > >
> > > > >
> > > > > Mwen ta renmen anonse ke espas Haiti Communitere an kounye a ouvè
> pou
> > > > tout
> > > > > kominote OSM e kontribitè OSM.
> > > > >
> > > > > Haiti Communitere (HC) se yon espas ki sitye nan Pòtoprens,
> Clercine
> > 4,
> > > > ki
> > > > > la pou fasilite patenarya. Li se yon espas ki net e ki la pou tout
> > > > > kominote ki travay nan avansman Ayiti – Nou gen yon ti atelye
> zouti,
> > > yon
> > > > > espas pou reyinyon, yon ti sal odinatè ak akse entènèt epi anpil
> > > > koneksyon
> > > > > ak òganizasyon ki travay nan ayiti.
> > > > >
> > > > >
> > > > >
> > > > > Kounye a nou gen kek materyel ki disponib pou moun ki fe pratik nan
> > > OSM:
> > > > > Kek odinatè e kek GPS.
> > > > >
> > > > >
> > > > >
> > > > > Pandan mwa desanm n’ap lanse yon inisyativ pou fek espas l’ap vini
> > plis
> > > > > itil pou kominote OSM.
> > > > >
> > > > >
> > > > >
> > > > > Gen dè aspe pou inisyativ sa:
> > > > >
> > > > >
> > > > >
> > > > > *Yon atelye teknik:*
> > > > >
> > > > > Nou deja pwograme 2 kou inisyasion ak 2 kominote ki vle itilize
> OSM
> > > pou
> > > > > katografye inisyativ ki pozitiv nan zon yo.
> > > > >
> > > > > Si ou enterese pou óganize yon kou teknik nan nenpòt ki nivo pa
> ezite
> > > fe
> > > > > nou konnen (xapitoun at gmail.com oswa delphine at communitere.org).
> > > > >
> > > > >
> > > > >
> > > > > *Yon atelye óganizasyonel* pou mene yon refleksyon sou fiti OSM nan
> > > > Ayiti e
> > > > > pataje eksperians nou te gen pouk nou toujou avanse. Dat rankont:
> 5,
> > 6
> > > e
> > > > 7
> > > > > desanm nan Haiti Communitere (19 rue pélican, Clercine 4 an fas
> > Jedco,
> > > > Port
> > > > > au Prince).
> > > > >
> > > > > Tout moun ki enterese pou avansman e óganizasyon OSM nan Ayiti yo
> > > envite.
> > > > >
> > > > > Ou ka wè ajanda sou lyen sa:
> > > > >
> > > > >
> > >
> https://hackpad.com/OSM-Ayiti-Atelye-Oganizasyonel-e-Teknik-EgE1JCqSkbJ
> > > > >
> > > > > Nou ka ajoute komantè si gen bagay ki poko sou ajenda nou.
> > > > >
> > > > > Pou tout kesyon o sijesyon, rele'm: voye'm yon
> > > > > imel:delphine at communitere.org
> > > > >
> > > > >
> > > > >
> > > > > Mesi!
> > > > >
> > > > >
> > > > > Delphine
> > > > > _______________________________________________
> > > > > Talk-ht mailing list
> > > > > Talk-ht at openstreetmap.org
> > > > > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ht
> > > > > Notez! Vous pouvez utiliser Google Translate (
> > > > http://translate.google.com)
> > > > > pour traduire les messages.
> > > > _______________________________________________
> > > > Talk-ht mailing list
> > > > Talk-ht at openstreetmap.org
> > > > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ht
> > > > Notez! Vous pouvez utiliser Google Translate (
> > > http://translate.google.com)
> > > > pour traduire les messages.
> > > >
> > > _______________________________________________
> > > Talk-ht mailing list
> > > Talk-ht at openstreetmap.org
> > > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ht
> > > Notez! Vous pouvez utiliser Google Translate (
> > http://translate.google.com)
> > > pour traduire les messages.
> >
> >
> > ------------------------------
> >
> > Subject: Pied de page des remises groupées
> >
> > _______________________________________________
> > Talk-ht mailing list
> > Talk-ht at openstreetmap.org
> > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ht
> >
> >
> > ------------------------------
> >
> > Fin de Lot Talk-ht, Vol 53, Parution 1
> > **************************************
> >
>
>
> ------------------------------
>
> Subject: Pied de page des remises groupées
>
> _______________________________________________
> Talk-ht mailing list
> Talk-ht at openstreetmap.org
> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ht
>
>
> ------------------------------
>
> Fin de Lot Talk-ht, Vol 53, Parution 2
> **************************************
>


Plus d'informations sur la liste de diffusion Talk-ht