[Talk-ht] Réf.: Espas Haiti Comunitere ouvri pòt yo pou Kominote OSM

similia joseph similiajoseph at gmail.com
Mer 10 Déc 21:09:05 UTC 2014


Salut a tous a toutes

Permettez moi de presenter mes felicitations a toute l'equipe :
COSMHANNE, COSMHA-STM; COSMHA P- Au- P, je suis tres fiere d'en faire
partie.
je vous encourage de continuer avec ce travail combien important qui
englobe toute la vie humaine .
Je felicite specialement Delphine et toute l'equipe internationale
pour leur collaboration.
je profite de reclamer a nouveau votre aide pour COSMHANNE qui
souffre amerement , Nous sommes prives des materiels qui sont a
Caracol et a l'universite.               Cartographiquement


2014-12-09 16:19 UTC−08:00, Louino Robillard <robillard at future-ht.org>:
> Sa fe lontan mwen pa itilize talk-ht.
>
> Mwen pa vle rete bouch -B.
>
> Mwen vle bay yon felisitasyon espasyal ak COSHA-STM e COSMHANNE. Franchman
> mwen vye anpil de travay nou. Mwen te kontan pou mwen te we nou nan atelye
> sa ki te baze sou lavni gwo fanmi OSM AYITI a. Felisitasyon e kouraj.
>
> Mwen vle tou felisite tout manm COSMHA nan potoprens ki te prezan pou
> atelye sa tou. E sila yo ki tap la mwen vle fe nou konnen dapre sa ke mwen
> we si mwen te byen we dapre sa mwen konpran si mwen te byen konpran
> vre... Fwa sa genle COSMHA pral vanse pou tout bon . Li enpotan pou nou
> tout tounen pou vini reflechi ansanm pou yon kominote ki ap fe katografi ki
> ka vreman itil ak kominote yo e ak tet nou tou.
>
> Yon gwo kout chapo tou pou delphine ak OSM nan entenasyonal la kite
> fasilite pou atelye sa te rive fet.
>
> mwen te vreman enpresyone te vizyon ke mwen te we ekip kite la genyen pou
> lavni COSM-HA. anpil lide te dyayi sou koman nou dwe fe yon Mapping ki
> abapte ak reyalite pa nou nan peyi Dayiti.
>
> Jan mwen mwen te di nan Atelye yo. Mwen vle fwa sa pou ekip OSM AYITI fem
> wont, paske twop tan depi nou ap make pa sou plas.
>
> Nou jen nou genyen eneji genyen anpil bagay nou kapab bon ni pou nou ni
> pou peyi nou ak eneji sa yo. Men se selsi nou mete tet nou ansanm nan
> lespri KONBIT la. Etid mwen banm kominote OSM AYITI a genyen plis pase 250
> jen fi ak jen gason. Nou ka fe anpil Bagay si nou mete tet nou ansanm.
>
> Mwen ap toujou bo kote nou men sel si nou deside avanse... paske mwen pa
> vle kanpe. Paske mwen wont de eta peyi mwen. Piti kou li ye mwen vle pote
> yon ti kontribisyon avan mwen ale. Men si nou fe li ansanm li ap plis
> efikas.
>
> Mwen dispoze e disponib pou tout konsey nou vle sou mobilizasyon sosyal,
> sou devlopman kominote paske se la chan konpetans mwen chita. Mwen konnen
> anpil nan nou genyen anpil lot konesans, anpil lot konpetans, mwen vle
> aprann de nou tou. Ann fe gwoup la tounen yon inivesite KONBIT, yon
> inivesite kolaborasyon, yon inivesite pataj kote youn ap apran de lot. Wi
> ak konsyans nou kapab!
>
> Tout kalite pwoblem vin fe peyi nou glise tankou kalalou. e nou konnen yon
> sel dwet pa manje kalalou. se sel ansanm nou ka jwen yon vre solisyon pou
> chanje tet nou ak kominite nou yo.
>
> Kouraj !
>
> "KONBIT pou yon lot OSM AYITI"
>
>
> Louino,Robillard, MA
> Community Change & Peacebuilding
>
> *An'n fe konbit*
>
> Rele'm :509 3844 81 72
> Ekri'm :robillard.louino at gmail.com
> Skype : Rlouino
>
> Le 9 décembre 2014 16:49, Dagno louis <djdagno05 at gmail.com> a écrit :
>
>> salut tout moun,mwen bien kontan pou bel inisyativ sa,paske lew imajine si
>> pa gen yon moun ki komanse yon bagay ,tout moun ap rete entak!!!
>> mwen felisite Delphine pou devouman li fas a kominote OSM ki HAITI yo.
>> Mwen felisite COSMHA,COSMHA-STM,epi COSMHANNE mwen panse ki dwe apresye
>> inisyativ la , si nou tout kole zepol,nou met tet ansanm OSM HAITI ap gen
>> yon lot orientation,yon lot valeur.
>> Felicitation a tout mapper ki aplodi bel initiativ sa.............
>>
>>
>> Le 4 décembre 2014 19:24, Jhon Carlo Sainvil <pouchonplus at yahoo.fr> a
>> écrit
>> :
>>
>> >
>> > Je tiens à féliciter tous ceux et toutes celles qui ont pensés à
>> > l'organisation de cet atelier. c'est un pas vers l'avant au
>> > développement
>> > du pays. Prenons en coeur cette initiative!
>> >
>> > Déjà, je vous souhaite bonne participation.
>> >
>> > UN MONDE-UNE CARTOGRAPHIE
>> >
>> > _______________________________________________
>> > Talk-ht mailing list
>> > Talk-ht at openstreetmap.org
>> > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ht
>> > Notez! Vous pouvez utiliser Google Translate (
>> http://translate.google.com)
>> > pour traduire les messages.
>> >
>> _______________________________________________
>> Talk-ht mailing list
>> Talk-ht at openstreetmap.org
>> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ht
>> Notez! Vous pouvez utiliser Google Translate (http://translate.google.com)
>> pour traduire les messages.
>>
> _______________________________________________
> Talk-ht mailing list
> Talk-ht at openstreetmap.org
> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ht
> Notez! Vous pouvez utiliser Google Translate (http://translate.google.com)
> pour traduire les messages.Plus d'informations sur la liste de diffusion Talk-ht