[Talk-ht] Mapping Party Haiti Communitere - Samdi 21 Novanm

Delphine Bedu delphine.bedu at gmail.com
Mar 17 Nov 23:16:43 UTC 2015


Bonjou tout moun,


Mwen ta vle enfòme nou k gen yon fòmasyon pou nouvo manm OSM ki te komanse
nan Haiti Communitere. 20 jeun ki sòti diferant kominote nan Port-au-Prince
te inisye nan mapping OSM. Pandan mwa novanm yon pral aprann kijan itilize
field paper, kijan itilize yon Gps, kijan itilize JOSM pou ajoute done nan
baz OSM. Yo pral travay tou sou ki aplikasyon konkret nou ka fe ak OSM.

Robillard Louino ak Xavier Tardieu te komanse fòmasyon samdi 7 ak dimanch 8
novanm nan espas Haiti Communitere. Fomasyon te pase pa Konbit, kise yon
forme koman moun travay ansanm nan kilti ayisyen, kisa ki volontarya, kisa
ki benevola e koman sa ka ede nou nan mapping altenativ: koman nou ka
itilize cartographie preske nan tout bagay nan lavi nou.

Si nou vle jwenn plis enfòmasyon sou sije sa, kontakte nou!

N’ap òganize yon mapathon samdi 21 novanm, kote nou pral fe echanj ak
kominote nan togo (nan afrik).

Tout mapper OSM yo envite pou vin patisipe!


Sa ta yon bel okazyon pou rankontre nouvo manm OSM tou. An plis potè sipò
lòt kominote, li ta ka yon bel okaszyon pou nou tout pale sou fiti OSM nan
Ayiti.

Si ou enterese pou patisipe, fe nou konnen!

Mwen ta renmen di anko yon fwa ke espas Haiti Communitere (HC) li toujou
ouvè pou kontribitè OSM e pou kominote ki travay nan avansman Ayiti.

Nou ka itilize espas HC pou reyini oswa pou itilize computer lab ak akse
entenet. Nuo tyou gen kek GPS ki a dispozisyon manm OSM.

HC se yon espas ki net e ki la pou fasilite koneksyon! (nou sitye nan
Pòtoprens, Clercine 4, 19 rue pélican)

Mesi!

Delphine
delphine at communitere.org


Plus d'informations sur la liste de diffusion Talk-ht