[Talk-ht] Mapping Party Haiti Communitere - Samdi 21 Novanm

John-Carlo Sainvil johncarlosainvil at gmail.com
Mer 18 Nov 16:51:20 UTC 2015


Bonjou tout mape OSM, nan sousi pou kolabore nan fason Delphine Eksplike
nou an, mwen swete mape ki disponib e enterese kapab vini sitou pou´n pale
jan mwen sot li sa a de fiti OSm nan Ayiti.Byenvini deja.

John C Sainvil
Kontribite OSM
Mail: johncarlosainvil at gmail.com
Twitter: @kozanm

2015-11-17 18:16 GMT-05:00 Delphine Bedu <delphine.bedu at gmail.com>:

> Bonjou tout moun,
>
>
> Mwen ta vle enfòme nou k gen yon fòmasyon pou nouvo manm OSM ki te komanse
> nan Haiti Communitere. 20 jeun ki sòti diferant kominote nan Port-au-Prince
> te inisye nan mapping OSM. Pandan mwa novanm yon pral aprann kijan itilize
> field paper, kijan itilize yon Gps, kijan itilize JOSM pou ajoute done nan
> baz OSM. Yo pral travay tou sou ki aplikasyon konkret nou ka fe ak OSM.
>
> Robillard Louino ak Xavier Tardieu te komanse fòmasyon samdi 7 ak dimanch 8
> novanm nan espas Haiti Communitere. Fomasyon te pase pa Konbit, kise yon
> forme koman moun travay ansanm nan kilti ayisyen, kisa ki volontarya, kisa
> ki benevola e koman sa ka ede nou nan mapping altenativ: koman nou ka
> itilize cartographie preske nan tout bagay nan lavi nou.
>
> Si nou vle jwenn plis enfòmasyon sou sije sa, kontakte nou!
>
> N’ap òganize yon mapathon samdi 21 novanm, kote nou pral fe echanj ak
> kominote nan togo (nan afrik).
>
> Tout mapper OSM yo envite pou vin patisipe!
>
>
> Sa ta yon bel okazyon pou rankontre nouvo manm OSM tou. An plis potè sipò
> lòt kominote, li ta ka yon bel okaszyon pou nou tout pale sou fiti OSM nan
> Ayiti.
>
> Si ou enterese pou patisipe, fe nou konnen!
>
> Mwen ta renmen di anko yon fwa ke espas Haiti Communitere (HC) li toujou
> ouvè pou kontribitè OSM e pou kominote ki travay nan avansman Ayiti.
>
> Nou ka itilize espas HC pou reyini oswa pou itilize computer lab ak akse
> entenet. Nuo tyou gen kek GPS ki a dispozisyon manm OSM.
>
> HC se yon espas ki net e ki la pou fasilite koneksyon! (nou sitye nan
> Pòtoprens, Clercine 4, 19 rue pélican)
>
> Mesi!
>
> Delphine
> delphine at communitere.org
> _______________________________________________
> Talk-ht mailing list
> Talk-ht at openstreetmap.org
> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ht
> Notez! Vous pouvez utiliser Google Translate (http://translate.google.com)
> pour traduire les messages.


Plus d'informations sur la liste de diffusion Talk-ht