[Talk-ht] Mapping Party Haiti Communitere - Samdi 21 Novanm

ALCE, Samuel Paul alcesamuelpaul at gmail.com
Mer 18 Nov 16:59:22 UTC 2015


Waaawww... Mwen ankouraje nou anpil... Kenbe red pa moli.... Map pase nan
HC poum ka pote sipo pam... Robi, Delph, Xavier kenbe la... Ann kontinye fè
KONBIT

ALCE Samuel Paul,

Port-au-Prince, Haiti

Field Data Coordinator @ DAI / USAID
Géo-Information Specialist (GIS)
Humanitarian OpenStreetMap Team member
OpenStreetMap contributor in Haiti

OSM username: ALCE Samuel Paul

Cell: (509) 4894-2175 / 4638-4875 / 4289-7651


Skype: samuelalce
Whatsapp: (509) 4289-7651
On Nov 18, 2015 11:52, "John-Carlo Sainvil" <johncarlosainvil at gmail.com>
wrote:

> Bonjou tout mape OSM, nan sousi pou kolabore nan fason Delphine Eksplike
> nou an, mwen swete mape ki disponib e enterese kapab vini sitou pou´n pale
> jan mwen sot li sa a de fiti OSm nan Ayiti.
>
>
>
> Byenvini deja.
>
> John C Sainvil
> Kontribite OSM
> Mail: johncarlosainvil at gmail.com
> Twitter: @kozanm
>
> 2015-11-17 18:16 GMT-05:00 Delphine Bedu <delphine.bedu at gmail.com>:
>
> > Bonjou tout moun,
> >
> >
> > Mwen ta vle enfòme nou k gen yon fòmasyon pou nouvo manm OSM ki te
> komanse
> > nan Haiti Communitere. 20 jeun ki sòti diferant kominote nan
> Port-au-Prince
> > te inisye nan mapping OSM. Pandan mwa novanm yon pral aprann kijan
> itilize
> > field paper, kijan itilize yon Gps, kijan itilize JOSM pou ajoute done
> nan
> > baz OSM. Yo pral travay tou sou ki aplikasyon konkret nou ka fe ak OSM.
> >
> > Robillard Louino ak Xavier Tardieu te komanse fòmasyon samdi 7 ak
> dimanch 8
> > novanm nan espas Haiti Communitere. Fomasyon te pase pa Konbit, kise yon
> > forme koman moun travay ansanm nan kilti ayisyen, kisa ki volontarya,
> kisa
> > ki benevola e koman sa ka ede nou nan mapping altenativ: koman nou ka
> > itilize cartographie preske nan tout bagay nan lavi nou.
> >
> > Si nou vle jwenn plis enfòmasyon sou sije sa, kontakte nou!
> >
> > N’ap òganize yon mapathon samdi 21 novanm, kote nou pral fe echanj ak
> > kominote nan togo (nan afrik).
> >
> > Tout mapper OSM yo envite pou vin patisipe!
> >
> >
> > Sa ta yon bel okazyon pou rankontre nouvo manm OSM tou. An plis potè sipò
> > lòt kominote, li ta ka yon bel okaszyon pou nou tout pale sou fiti OSM
> nan
> > Ayiti.
> >
> > Si ou enterese pou patisipe, fe nou konnen!
> >
> > Mwen ta renmen di anko yon fwa ke espas Haiti Communitere (HC) li toujou
> > ouvè pou kontribitè OSM e pou kominote ki travay nan avansman Ayiti.
> >
> > Nou ka itilize espas HC pou reyini oswa pou itilize computer lab ak akse
> > entenet. Nuo tyou gen kek GPS ki a dispozisyon manm OSM.
> >
> > HC se yon espas ki net e ki la pou fasilite koneksyon! (nou sitye nan
> > Pòtoprens, Clercine 4, 19 rue pélican)
> >
> > Mesi!
> >
> > Delphine
> > delphine at communitere.org
> > _______________________________________________
> > Talk-ht mailing list
> > Talk-ht at openstreetmap.org
> > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ht
> > Notez! Vous pouvez utiliser Google Translate (
> http://translate.google.com)
> > pour traduire les messages.
> _______________________________________________
> Talk-ht mailing list
> Talk-ht at openstreetmap.org
> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ht
> Notez! Vous pouvez utiliser Google Translate (http://translate.google.com)
> pour traduire les messages.


Plus d'informations sur la liste de diffusion Talk-ht