[Talk-ht] Recrutement d'enqueteurs et autre qualificatifs

Louino Robillard robillard.louino at gmail.com
Sam 16 Juil 11:48:13 UTC 2016


Mwen dako,
E mwen salye devouman nou.

Men li tre enpotan pou nou pa fe pou yo, men fe ak yo.

Yo se yon gwoup, si yo genyen regleman enten yo fok moun ki ap vini ede yo
respekte regleman yo.

Kek fwa ou konn pase ou ap ede epi se fos ou wap pedi fok moun ou gwoup wap
ede konsyans li bezwen ed pouw ede li.

Mwen toujou la pou mwen preche konbit, pou mwen preche tet ansanm, men
ansanm travay ansanm. Men mwen konnen tou tout sa yo paka fe fet nan deze.

Mwen di tout sa pou mwen fe nou konnen,
Se nan konpreyasyon, chita pale, chita tande , youn ap rive konprann lot.

Mwen se gwo fanatik COSMHANNE depi nan kreyasyon gwoup sa, mwen vle we yo
rete aktiv, mwen ap disponib pou kelkeswa konsey wap bezwen.

Men franchman, mwen pap janm ka plis renmen gwoup la ke jen limonad yo, ke
jen nan depatman Nord yo. Paske se pitit yo, se lakay yo.

Nou ka toujou ankouraje yo, men pa pouse yo twop, pa antre nan mita
enstitisyon yo san yo pa envite nou.

Fok fwa ou konn vle ede,
Men fomil ke ou anplwaye fe ou fe plis domaj. Konsey pou ou Samuel ak Billy.

Mwen kontan we nap chache opotinite poste pou jeunes yo se tre byen, mwen
renmen sa.
Se youn ki pou sitni lot. Youn chache pou lot, youn fome lot, youn emfome
lot. Youn chache konprann lot, youn tande lot ....
Se konsa nap rive atenn objektiv nou kisa viv ansanm, viv byen ansanm.

Ann kontinye fe konbit,
Robi
On Jul 16, 2016 6:15 AM, "ALCE, Samuel Paul" <alcesamuelpaul at gmail.com>
wrote:

> Tout otan nap viv, Nap tj eseye rasanble moun, si yo pa vle rasanble nap
> toujou aranje nou pou nou fe KONBIT ak yo, pou nou ede yo, menm si se
> pandan yo degrennen yon nou 2 ou 3 ap deside regwoupe kanmenm....
>
> Malgre yo gen lide ke nap vyole CHARTE yo, nou pap sispann pataje ak yo,
> chache pou yo, pote pou yo, fòme yo pou juskaske nou fe yo konnen kisa ki
> KONBIT...
>
> Nou ka pa reyisi jodia, nou ka pa reyisi demen, men ti kras pa ti kras nou
> va rasanble yon jou.. . ak menm lide, ak menm anvi, sou menm tab fratènite
> a poun fè bon jan KONBIT.
>
> Al postile sou link sa pou nou jwenn opotinite pa nou... DAYÈ SE SA NOU
> CHAK AP CHACHE. Nou wè ke pwop tèt nou
>
> Men lè na deside fè KOMBIT na va gen posibilite pou nou kreye pwop zafe pa
> nou.
>
> Fok chenn mantal la kase, fok esklavaj mantal la fini...
>
>
>
> ALCE Samuel Paul,
>
> Port-au-Prince, Haiti
>
> Field Data Coordinator @ DAI / USAID
> Géo-Information Specialist (GIS)
> Humanitarian OpenStreetMap Team member
> OpenStreetMap contributor in Haiti
>
> OSM username: ALCE Samuel Paul
>
> Cell: (509) 4894-2175 / 4638-4875 / 4289-7651
>
>
> Skype: samuelalce
> Whatsapp: (509) 4289-7651
> On Jul 16, 2016 04:54, "Louino Robillard" <robillard.louino at gmail.com>
> wrote:
>
>> Ann kontinye fe konbit.
>>
>> *Konbit pa vle di pou w pa travay pou entere pwop tet paw, men konbit la
>> vle di mete ak lot moun, ansanm pou travay pou entere nou.
>>
>> Se nan konbit fos nou chache.
>> Yon sel dwet pa manje kalalou.
>> 1=1
>> Men 1+1=2
>>
>> Ann kontinye fe konbit
>> Robi.
>> On Jul 15, 2016 3:27 PM, "ALCE, Samuel Paul" <alcesamuelpaul at gmail.com>
>> wrote:
>>
>> Lots of respect Jean Bully Prophete... One of the good ones!
>> Mwen surrrrr ke Bully se youn nan bon yo
>> NAP BATAY POU KONBIT LA FET>>>> E NAP KONTINYE FE KONBIT.... NOU PAP LACHE
>> MENM SI YO PANSE NAP BATAY POU ENTERE PA NOU...
>> Robi mwen salye sou track sa...
>>
>> KONBIT PI RED
>>
>>
>>
>>
>>
>> Le 15 juillet 2016 à 16:18, Jean Bully PROPHETE <jeanbully at gmail.com> a
>> écrit :
>>
>> > Veuillez aller sur ce lien et appliquez pour votre qualificatif:
>> > offre d'emploi <http://ayitinexus.com/opportunities-2/>
>> > A tous les membres de COSMHANNE c'est un des points que je voulais vous
>> > parler alors tentez votre chance, ceci pourrait etre beaucoup plus
>> formel
>> > cependant je ne voulais pas continuer a violer votre charte.
>> >
>> > Merci
>> >
>> > --
>> > *     Jean Bully Prophete*
>> > GIS Field Agent at DAI/AVANSE Haiti
>> > Humanitarian OpenstreetMap Team member / OSM Advanced Mapper-Trainer
>> > <https://www.openstreetmap.org/user/Jean%20Bully>
>> > Skype:jeanbully
>> > Linkedin: Jean Bully
>> > <
>> >
>> https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAIAAAsyuO8B57pdiqGkMfBwnWlmW99xXTaOhVU&trk=nav_responsive_tab_profile_pic
>> > >
>> > Phone/Whatsapp:+1(509)3732-2379
>> > _______________________________________________
>> > Talk-ht mailing list
>> > Talk-ht at openstreetmap.org
>> > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ht
>> > Notez! Vous pouvez utiliser Google Translate (
>> http://translate.google.com)
>> > pour traduire les messages.
>>
>>
>>
>>
>> --
>> *ALCE Samuel Paul, *
>>
>> *Port-au-Prince, Haiti *
>>
>> *Field Data Coordinator @ DAI / USAID*
>> *Géo-Information Specialist (GIS)*
>>
>> *Humanitarian OpenStreetMap Team memberOpenStreetMap** contributor in
>> Haiti *
>>
>> *OSM username: ALCE Samuel Paul *
>>
>> *Cell**: (509) 4894-2175 / 4638-4875 / 4289-7651
>>
>>          *
>> *Skype**: samuelalce*
>> *Whatsapp*: *(509) **4289-7651*
>> _______________________________________________
>> Talk-ht mailing list
>> Talk-ht at openstreetmap.org
>> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ht
>> Notez! Vous pouvez utiliser Google Translate (http://translate.google.com)
>> pour traduire les messages.
>>
>>


Plus d'informations sur la liste de diffusion Talk-ht