[Talk-ht] Lot Talk-ht, Vol 70, Parution 5

Schneider kennedy Alcereste kennedyzoepam12 at gmail.com
Mar 19 Juil 13:27:08 UTC 2016


Bonswa tout OSMeurs,
Nan fil diskisyon sa mwen gade yon konpòtman swivè yon fason pou m' aprann
ak konprann vrè sans li sou plizyè ang.
Mwen salye bon volonte chak moun oubyen group ki manifeste bon volonte pou
ede yon lòt ekip avanse. Se yon zak mwen ankouraje, men fòk nou fè atansyon
ak jan nou enpoze èd la, pou l' pa tounen frèt ki pou kale ni "Aidant"
(sipòtè) an ni dezekilibre "Aidé" a (benefisyè).
Mwen wè pwoblèm COSMHANNE lan plis entèn pase ekstèn. Kidonk, li preferab
pou kèlkeswa antite ki vle bay yon kout men ak òganizasyon sila, chita avèk
yo dabò pou konnen prensipal bezwen yo, epi idantifye ki pwoblèm
fondamantal ki pi ijan pou abòde avan? Kòman nou ka antame l'? Anplis
pwopoze kijan nou ka ede yo? Lè sa n'ap evite fristrasyon nan mitan yo, epi
n'ap montre nou respekte yo etanke yon òganizasyon otonòm e endepandan.

Schneider Kennedy ALCERESTE

Coordonnateur MENPAM |
Cartographe | Formateur Contributeur actif OpenStreetMap | Travailleur
Social | Psychothérapeute
Appelez-moi: +50937525350
Ecrivez-moi: kennedyzoepam12 at gmail.com
Skype: schneider.kennedy.alcereste
tweeter: Schneider Kennedy Alcereste

Le 19 juil. 2016 07:14, <talk-ht-request at openstreetmap.org> a écrit :

> Envoyez vos messages pour la liste Talk-ht à
>     talk-ht at openstreetmap.org
>
> Pour vous (dés)abonner par le web, consultez
>     https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ht
>
> ou, par email, envoyez un message avec 'help' dans le corps ou dans le
> sujet à
>     talk-ht-request at openstreetmap.org
>
> Vous pouvez contacter l'administrateur de la liste à l'adresse
>     talk-ht-owner at openstreetmap.org
>
> Si vous répondez, n'oubliez pas de changer l'objet du message afin
> qu'il soit plus spécifique que "Re: Contenu du digest de Talk-ht..."
>
>
> Thèmes du jour :
>
>  1. Re: Recrutement d'enqueteurs et autre qualificatifs
>    (similia joseph)
>  2. Re: Recrutement d'enqueteurs et autre qualificatifs
>    (ALCE, Samuel Paul)
>
>
> ----------------------------------------------------------------------
>
> Message: 1
> Date: Mon, 18 Jul 2016 10:26:14 -0700
> From: similia joseph <similiajoseph at gmail.com>
> To: Louino Robillard <robillard.louino at gmail.com>
> Cc: Communauté COSMHANNE <cosmhanne103 at gmail.com>, OSM-Haiti
>     <talk-ht at openstreetmap.org>
> Subject: Re: [Talk-ht] Recrutement d'enqueteurs et autre qualificatifs
> Message-ID:
>     <
> CACrij0WpaTrmCwcV8cVdd6i-Fi1so9y2S+jT11aJohXUpZSJ0g at mail.gmail.com>
> Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
>
> Bonswa tout moun
>
> apre anpil tan ke m pwan pou m te swiv analiz ki ap fet a propo de
> COSMHANNE yo mwen deside fe yon entevansyon
>
> .- Tou dabo mwen vle remesye Bully ki se yonn nan moun ki te fome Manb
> COSMHANNE nan zafe Katografi, mesi paske ou panse a nou.
>
> ._ Answit mwen vle remesye Louino pou tout konsey pozitif li yo , ak
> fason li we nou antan ke oganizasyon .
>
>  .- Finalman mwen di mesi a Samuel pou fason li montre li enterese a
> COSMHANNE
>
> Mwen antyeman deplore denye deklarasyon ou fe a Samuel, se fo, fo, fo e
> fo anko ke manb COSMHANNE we sel* "PWOP TET YO"*.Ou pwouve koman ou pa gen
> respe pou COSMHANNE lew di al klike sou lyen sa, daye se sa nap cheche,
> deklarasyon sa se a refomule Sanuel ALCE. COSMHANNE selman gen problem
> materyel poun travay, men nou pa suspann panse ansanm kisa nou ka fe. Ou
> gen akse a materyel nan univesite a, m panse si w te vle ou tap ede nou
> deja,ou tap ede n jwenn materyel prete, nou pa gen pwoblem leader, men sa
> pa anpeche nou resevwa yon leader ki vle kolabore reyelman, san se pa pou
> yo di se li ki kapab fe .
>  Mesi.
>  Similia JOSEPH
>
>
> 2016-07-16 4:48 GMT-07:00 Louino Robillard <robillard.louino at gmail.com>:
>
> > Mwen dako,
> > E mwen salye devouman nou.
> >
> > Men li tre enpotan pou nou pa fe pou yo, men fe ak yo.
> >
> > Yo se yon gwoup, si yo genyen regleman enten yo fok moun ki ap vini ede
> yo
> > respekte regleman yo.
> >
> > Kek fwa ou konn pase ou ap ede epi se fos ou wap pedi fok moun ou gwoup
> wap
> > ede konsyans li bezwen ed pouw ede li.
> >
> > Mwen toujou la pou mwen preche konbit, pou mwen preche tet ansanm, men
> > ansanm travay ansanm. Men mwen konnen tou tout sa yo paka fe fet nan
> deze.
> >
> > Mwen di tout sa pou mwen fe nou konnen,
> > Se nan konpreyasyon, chita pale, chita tande , youn ap rive konprann lot.
> >
> > Mwen se gwo fanatik COSMHANNE depi nan kreyasyon gwoup sa, mwen vle we yo
> > rete aktiv, mwen ap disponib pou kelkeswa konsey wap bezwen.
> >
> > Men franchman, mwen pap janm ka plis renmen gwoup la ke jen limonad yo,
> ke
> > jen nan depatman Nord yo. Paske se pitit yo, se lakay yo.
> >
> > Nou ka toujou ankouraje yo, men pa pouse yo twop, pa antre nan mita
> > enstitisyon yo san yo pa envite nou.
> >
> > Fok fwa ou konn vle ede,
> > Men fomil ke ou anplwaye fe ou fe plis domaj. Konsey pou ou Samuel ak
> > Billy.
> >
> > Mwen kontan we nap chache opotinite poste pou jeunes yo se tre byen, mwen
> > renmen sa.
> > Se youn ki pou sitni lot. Youn chache pou lot, youn fome lot, youn emfome
> > lot. Youn chache konprann lot, youn tande lot ....
> > Se konsa nap rive atenn objektiv nou kisa viv ansanm, viv byen ansanm.
> >
> > Ann kontinye fe konbit,
> > Robi
> > On Jul 16, 2016 6:15 AM, "ALCE, Samuel Paul" <alcesamuelpaul at gmail.com>
> > wrote:
> >
> > > Tout otan nap viv, Nap tj eseye rasanble moun, si yo pa vle rasanble
> nap
> > > toujou aranje nou pou nou fe KONBIT ak yo, pou nou ede yo, menm si se
> > > pandan yo degrennen yon nou 2 ou 3 ap deside regwoupe kanmenm....
> > >
> > > Malgre yo gen lide ke nap vyole CHARTE yo, nou pap sispann pataje ak
> yo,
> > > chache pou yo, pote pou yo, fòme yo pou juskaske nou fe yo konnen kisa
> ki
> > > KONBIT...
> > >
> > > Nou ka pa reyisi jodia, nou ka pa reyisi demen, men ti kras pa ti kras
> > nou
> > > va rasanble yon jou.. . ak menm lide, ak menm anvi, sou menm tab
> > fratènite
> > > a poun fè bon jan KONBIT.
> > >
> > > Al postile sou link sa pou nou jwenn opotinite pa nou... DAYÈ SE SA NOU
> > > CHAK AP CHACHE. Nou wè ke pwop tèt nou
> > >
> > > Men lè na deside fè KOMBIT na va gen posibilite pou nou kreye pwop zafe
> > pa
> > > nou.
> > >
> > > Fok chenn mantal la kase, fok esklavaj mantal la fini...
> > >
> > >
> > >
> > > ALCE Samuel Paul,
> > >
> > > Port-au-Prince, Haiti
> > >
> > > Field Data Coordinator @ DAI / USAID
> > > Géo-Information Specialist (GIS)
> > > Humanitarian OpenStreetMap Team member
> > > OpenStreetMap contributor in Haiti
> > >
> > > OSM username: ALCE Samuel Paul
> > >
> > > Cell: (509) 4894-2175 / 4638-4875 / 4289-7651
> > >
> > >
> > > Skype: samuelalce
> > > Whatsapp: (509) 4289-7651
> > > On Jul 16, 2016 04:54, "Louino Robillard" <robillard.louino at gmail.com>
> > > wrote:
> > >
> > >> Ann kontinye fe konbit.
> > >>
> > >> *Konbit pa vle di pou w pa travay pou entere pwop tet paw, men konbit
> la
> > >> vle di mete ak lot moun, ansanm pou travay pou entere nou.
> > >>
> > >> Se nan konbit fos nou chache.
> > >> Yon sel dwet pa manje kalalou.
> > >> 1=1
> > >> Men 1+1=2
> > >>
> > >> Ann kontinye fe konbit
> > >> Robi.
> > >> On Jul 15, 2016 3:27 PM, "ALCE, Samuel Paul" <
> alcesamuelpaul at gmail.com>
> > >> wrote:
> > >>
> > >> Lots of respect Jean Bully Prophete... One of the good ones!
> > >> Mwen surrrrr ke Bully se youn nan bon yo
> > >> NAP BATAY POU KONBIT LA FET>>>> E NAP KONTINYE FE KONBIT.... NOU PAP
> > LACHE
> > >> MENM SI YO PANSE NAP BATAY POU ENTERE PA NOU...
> > >> Robi mwen salye sou track sa...
> > >>
> > >> KONBIT PI RED
> > >>
> > >>
> > >>
> > >>
> > >>
> > >> Le 15 juillet 2016 à 16:18, Jean Bully PROPHETE <jeanbully at gmail.com>
> a
> > >> écrit :
> > >>
> > >> > Veuillez aller sur ce lien et appliquez pour votre qualificatif:
> > >> > offre d'emploi <http://ayitinexus.com/opportunities-2/>
> > >> > A tous les membres de COSMHANNE c'est un des points que je voulais
> > vous
> > >> > parler alors tentez votre chance, ceci pourrait etre beaucoup plus
> > >> formel
> > >> > cependant je ne voulais pas continuer a violer votre charte.
> > >> >
> > >> > Merci
> > >> >
> > >> > --
> > >> > *   Jean Bully Prophete*
> > >> > GIS Field Agent at DAI/AVANSE Haiti
> > >> > Humanitarian OpenstreetMap Team member / OSM Advanced Mapper-Trainer
> > >> > <https://www.openstreetmap.org/user/Jean%20Bully>
> > >> > Skype:jeanbully
> > >> > Linkedin: Jean Bully
> > >> > <
> > >> >
> > >>
> >
> https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAIAAAsyuO8B57pdiqGkMfBwnWlmW99xXTaOhVU&trk=nav_responsive_tab_profile_pic
> > >> > >
> > >> > Phone/Whatsapp:+1(509)3732-2379
> > >> > _______________________________________________
> > >> > Talk-ht mailing list
> > >> > Talk-ht at openstreetmap.org
> > >> > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ht
> > >> > Notez! Vous pouvez utiliser Google Translate (
> > >> http://translate.google.com)
> > >> > pour traduire les messages.
> > >>
> > >>
> > >>
> > >>
> > >> --
> > >> *ALCE Samuel Paul, *
> > >>
> > >> *Port-au-Prince, Haiti *
> > >>
> > >> *Field Data Coordinator @ DAI / USAID*
> > >> *Géo-Information Specialist (GIS)*
> > >>
> > >> *Humanitarian OpenStreetMap Team memberOpenStreetMap** contributor in
> > >> Haiti *
> > >>
> > >> *OSM username: ALCE Samuel Paul *
> > >>
> > >> *Cell**: (509) 4894-2175 / 4638-4875 / 4289-7651
> > >>
> > >>     *
> > >> *Skype**: samuelalce*
> > >> *Whatsapp*: *(509) **4289-7651*
> > >> _______________________________________________
> > >> Talk-ht mailing list
> > >> Talk-ht at openstreetmap.org
> > >> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ht
> > >> Notez! Vous pouvez utiliser Google Translate (
> > http://translate.google.com)
> > >> pour traduire les messages.
> > >>
> > >>
> > _______________________________________________
> > Talk-ht mailing list
> > Talk-ht at openstreetmap.org
> > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ht
> > Notez! Vous pouvez utiliser Google Translate (
> http://translate.google.com)
> > pour traduire les messages.
> >
>
>
> ------------------------------
>
> Message: 2
> Date: Mon, 18 Jul 2016 13:46:50 -0400
> From: "ALCE, Samuel Paul" <alcesamuelpaul at gmail.com>
> To: similia joseph <similiajoseph at gmail.com>
> Cc: Louino Robillard <robillard.louino at gmail.com>, Communauté
>     COSMHANNE <cosmhanne103 at gmail.com>, OSM-Haiti
>     <talk-ht at openstreetmap.org>
> Subject: Re: [Talk-ht] Recrutement d'enqueteurs et autre qualificatifs
> Message-ID:
>     <
> CA+W0V6bFg_hYp+3RW4Qv4T38yyTQp+Tz-ObKAyGyrALeiVgTRw at mail.gmail.com>
> Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
>
> Similia, baz pam! sakapfet?
>                     Mesi pou fason ou enteveni an
> (anpil sajes) mwen salye sajess la... men mwen pa we kote mwen fe okenn
> deklarasyon ki mal...
>
> MEN SA PA ANPECHE KE MWEN EXKIZEM DEVAN TOUT MOUN KI TA PRAN YON PAWOL KE
> MWEN DI NAN MOVE FASON....
>
> Mwen pa ekri poum fwase moun men mwen ekri poum enplikem nan KOBIT ke nou
> dwe fe a..
>
> encore une fois, SORRY si e selman si mwen ta di yon koze ki deranjan....
> MWEN PA GEN LIDE KRAZE MEN TOUT LIDEM SE POUM EDE NOU KONSTWI...
>
> MWEN PAP SISPANN EXKIZEM YON LOT FWA ANKO
>
> ANN KONTINYE FE KONBIT
>
> 2016-07-18 13:26 GMT-04:00 similia joseph <similiajoseph at gmail.com>:
>
> > Bonswa tout moun
> >
> > apre anpil tan ke m pwan pou m te swiv analiz ki ap fet a propo de
> > COSMHANNE yo mwen deside fe yon entevansyon
> >
> > .- Tou dabo mwen vle remesye Bully ki se yonn nan moun ki te fome Manb
> > COSMHANNE nan zafe Katografi, mesi paske ou panse a nou.
> >
> > ._ Answit mwen vle remesye Louino pou tout konsey pozitif li yo , ak
> > fason li we nou antan ke oganizasyon .
> >
> >  .- Finalman mwen di mesi a Samuel pou fason li montre li enterese a
> > COSMHANNE
> >
> > Mwen antyeman deplore denye deklarasyon ou fe a Samuel, se fo, fo, fo e
> > fo anko ke manb COSMHANNE we sel* "PWOP TET YO"*.Ou pwouve koman ou pa
> > gen respe pou COSMHANNE lew di al klike sou lyen sa, daye se sa nap
> cheche,
> > deklarasyon sa se a refomule Sanuel ALCE. COSMHANNE selman gen problem
> > materyel poun travay, men nou pa suspann panse ansanm kisa nou ka fe. Ou
> > gen akse a materyel nan univesite a, m panse si w te vle ou tap ede nou
> > deja,ou tap ede n jwenn materyel prete, nou pa gen pwoblem leader, men sa
> > pa anpeche nou resevwa yon leader ki vle kolabore reyelman, san se pa
> pou
> > yo di se li ki kapab fe .
> >  Mesi.
> >  Similia JOSEPH
> >
> >
> > 2016-07-16 4:48 GMT-07:00 Louino Robillard <robillard.louino at gmail.com>:
> >
> >> Mwen dako,
> >> E mwen salye devouman nou.
> >>
> >> Men li tre enpotan pou nou pa fe pou yo, men fe ak yo.
> >>
> >> Yo se yon gwoup, si yo genyen regleman enten yo fok moun ki ap vini ede
> yo
> >> respekte regleman yo.
> >>
> >> Kek fwa ou konn pase ou ap ede epi se fos ou wap pedi fok moun ou gwoup
> >> wap
> >> ede konsyans li bezwen ed pouw ede li.
> >>
> >> Mwen toujou la pou mwen preche konbit, pou mwen preche tet ansanm, men
> >> ansanm travay ansanm. Men mwen konnen tou tout sa yo paka fe fet nan
> deze.
> >>
> >> Mwen di tout sa pou mwen fe nou konnen,
> >> Se nan konpreyasyon, chita pale, chita tande , youn ap rive konprann
> lot.
> >>
> >> Mwen se gwo fanatik COSMHANNE depi nan kreyasyon gwoup sa, mwen vle we
> yo
> >> rete aktiv, mwen ap disponib pou kelkeswa konsey wap bezwen.
> >>
> >> Men franchman, mwen pap janm ka plis renmen gwoup la ke jen limonad yo,
> ke
> >> jen nan depatman Nord yo. Paske se pitit yo, se lakay yo.
> >>
> >> Nou ka toujou ankouraje yo, men pa pouse yo twop, pa antre nan mita
> >> enstitisyon yo san yo pa envite nou.
> >>
> >> Fok fwa ou konn vle ede,
> >> Men fomil ke ou anplwaye fe ou fe plis domaj. Konsey pou ou Samuel ak
> >> Billy.
> >>
> >> Mwen kontan we nap chache opotinite poste pou jeunes yo se tre byen,
> mwen
> >> renmen sa.
> >> Se youn ki pou sitni lot. Youn chache pou lot, youn fome lot, youn
> emfome
> >> lot. Youn chache konprann lot, youn tande lot ....
> >> Se konsa nap rive atenn objektiv nou kisa viv ansanm, viv byen ansanm.
> >>
> >> Ann kontinye fe konbit,
> >> Robi
> >> On Jul 16, 2016 6:15 AM, "ALCE, Samuel Paul" <alcesamuelpaul at gmail.com>
> >> wrote:
> >>
> >> > Tout otan nap viv, Nap tj eseye rasanble moun, si yo pa vle rasanble
> nap
> >> > toujou aranje nou pou nou fe KONBIT ak yo, pou nou ede yo, menm si se
> >> > pandan yo degrennen yon nou 2 ou 3 ap deside regwoupe kanmenm....
> >> >
> >> > Malgre yo gen lide ke nap vyole CHARTE yo, nou pap sispann pataje ak
> yo,
> >> > chache pou yo, pote pou yo, fòme yo pou juskaske nou fe yo konnen kisa
> >> ki
> >> > KONBIT...
> >> >
> >> > Nou ka pa reyisi jodia, nou ka pa reyisi demen, men ti kras pa ti kras
> >> nou
> >> > va rasanble yon jou.. . ak menm lide, ak menm anvi, sou menm tab
> >> fratènite
> >> > a poun fè bon jan KONBIT.
> >> >
> >> > Al postile sou link sa pou nou jwenn opotinite pa nou... DAYÈ SE SA
> NOU
> >> > CHAK AP CHACHE. Nou wè ke pwop tèt nou
> >> >
> >> > Men lè na deside fè KOMBIT na va gen posibilite pou nou kreye pwop
> zafe
> >> pa
> >> > nou.
> >> >
> >> > Fok chenn mantal la kase, fok esklavaj mantal la fini...
> >> >
> >> >
> >> >
> >> > ALCE Samuel Paul,
> >> >
> >> > Port-au-Prince, Haiti
> >> >
> >> > Field Data Coordinator @ DAI / USAID
> >> > Géo-Information Specialist (GIS)
> >> > Humanitarian OpenStreetMap Team member
> >> > OpenStreetMap contributor in Haiti
> >> >
> >> > OSM username: ALCE Samuel Paul
> >> >
> >> > Cell: (509) 4894-2175 / 4638-4875 / 4289-7651
> >> >
> >> >
> >> > Skype: samuelalce
> >> > Whatsapp: (509) 4289-7651
> >> > On Jul 16, 2016 04:54, "Louino Robillard" <robillard.louino at gmail.com
> >
> >> > wrote:
> >> >
> >> >> Ann kontinye fe konbit.
> >> >>
> >> >> *Konbit pa vle di pou w pa travay pou entere pwop tet paw, men konbit
> >> la
> >> >> vle di mete ak lot moun, ansanm pou travay pou entere nou.
> >> >>
> >> >> Se nan konbit fos nou chache.
> >> >> Yon sel dwet pa manje kalalou.
> >> >> 1=1
> >> >> Men 1+1=2
> >> >>
> >> >> Ann kontinye fe konbit
> >> >> Robi.
> >> >> On Jul 15, 2016 3:27 PM, "ALCE, Samuel Paul" <
> alcesamuelpaul at gmail.com
> >> >
> >> >> wrote:
> >> >>
> >> >> Lots of respect Jean Bully Prophete... One of the good ones!
> >> >> Mwen surrrrr ke Bully se youn nan bon yo
> >> >> NAP BATAY POU KONBIT LA FET>>>> E NAP KONTINYE FE KONBIT.... NOU PAP
> >> LACHE
> >> >> MENM SI YO PANSE NAP BATAY POU ENTERE PA NOU...
> >> >> Robi mwen salye sou track sa...
> >> >>
> >> >> KONBIT PI RED
> >> >>
> >> >>
> >> >>
> >> >>
> >> >>
> >> >> Le 15 juillet 2016 à 16:18, Jean Bully PROPHETE <jeanbully at gmail.com
> >
> >> a
> >> >> écrit :
> >> >>
> >> >> > Veuillez aller sur ce lien et appliquez pour votre qualificatif:
> >> >> > offre d'emploi <http://ayitinexus.com/opportunities-2/>
> >> >> > A tous les membres de COSMHANNE c'est un des points que je voulais
> >> vous
> >> >> > parler alors tentez votre chance, ceci pourrait etre beaucoup plus
> >> >> formel
> >> >> > cependant je ne voulais pas continuer a violer votre charte.
> >> >> >
> >> >> > Merci
> >> >> >
> >> >> > --
> >> >> > *   Jean Bully Prophete*
> >> >> > GIS Field Agent at DAI/AVANSE Haiti
> >> >> > Humanitarian OpenstreetMap Team member / OSM Advanced
> Mapper-Trainer
> >> >> > <https://www.openstreetmap.org/user/Jean%20Bully>
> >> >> > Skype:jeanbully
> >> >> > Linkedin: Jean Bully
> >> >> > <
> >> >> >
> >> >>
> >>
> https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAIAAAsyuO8B57pdiqGkMfBwnWlmW99xXTaOhVU&trk=nav_responsive_tab_profile_pic
> >> >> > >
> >> >> > Phone/Whatsapp:+1(509)3732-2379
> >> >> > _______________________________________________
> >> >> > Talk-ht mailing list
> >> >> > Talk-ht at openstreetmap.org
> >> >> > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ht
> >> >> > Notez! Vous pouvez utiliser Google Translate (
> >> >> http://translate.google.com)
> >> >> > pour traduire les messages.
> >> >>
> >> >>
> >> >>
> >> >>
> >> >> --
> >> >> *ALCE Samuel Paul, *
> >> >>
> >> >> *Port-au-Prince, Haiti *
> >> >>
> >> >> *Field Data Coordinator @ DAI / USAID*
> >> >> *Géo-Information Specialist (GIS)*
> >> >>
> >> >> *Humanitarian OpenStreetMap Team memberOpenStreetMap** contributor in
> >> >> Haiti *
> >> >>
> >> >> *OSM username: ALCE Samuel Paul *
> >> >>
> >> >> *Cell**: (509) 4894-2175 / 4638-4875 / 4289-7651
> >> >>
> >> >>     *
> >> >> *Skype**: samuelalce*
> >> >> *Whatsapp*: *(509) **4289-7651*
> >> >> _______________________________________________
> >> >> Talk-ht mailing list
> >> >> Talk-ht at openstreetmap.org
> >> >> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ht
> >> >> Notez! Vous pouvez utiliser Google Translate (
> >> http://translate.google.com)
> >> >> pour traduire les messages.
> >> >>
> >> >>
> >> _______________________________________________
> >> Talk-ht mailing list
> >> Talk-ht at openstreetmap.org
> >> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ht
> >> Notez! Vous pouvez utiliser Google Translate (
> http://translate.google.com)
> >> pour traduire les messages.
> >>
> >
> >
>
>
> --
> *ALCE Samuel Paul, *
>
> *Port-au-Prince, Haiti *
>
> *Field Data Coordinator @ DAI / USAID*
> *Géo-Information Specialist (GIS)*
>
> *Humanitarian OpenStreetMap Team memberOpenStreetMap** contributor in
> Haiti *
>
> *OSM username: ALCE Samuel Paul *
>
> *Cell**: (509) 4894-2175 / 4638-4875 / 4289-7651
>
>     *
> *Skype**: samuelalce*
> *Whatsapp*: *(509) **4289-7651*
>
>
> ------------------------------
>
> Subject: Pied de page des remises groupées
>
> _______________________________________________
> Talk-ht mailing list
> Talk-ht at openstreetmap.org
> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ht
>
>
> ------------------------------
>
> Fin de Lot Talk-ht, Vol 70, Parution 5
> **************************************
>


Plus d'informations sur la liste de diffusion Talk-ht