[Talk-ht] Rectification

Evens Michel michelevens9 at gmail.com
Dim 24 Juil 04:28:53 UTC 2016


Bully e tout moun kap swiv diskisyon, sa mwen pale jodi a pou'm ekskize'm
devanw bully si'm raplem denye fwa mwen te pale sou talk-ht sete sou zafe
ueh ke jèn COSMHANNE yo te rive gen problèm mwen sonje mwen te moun kite
baw ide pou eseye fè jèn okap yo rasanble men franchman mwen pa wè ki mal
ki gen nan sa si yon moun vle ede nou epi Samuel tak o tak la pap itil
anyen Jean Baptiste pa kite émotions mennenw Salvador merci pou sajes la
louino konbit toutan

Cordialement Michel Evens

Contributeur OSM membres C_OSM-HA.STM
On Jul 23, 2016 7:06 AM, <talk-ht-request at openstreetmap.org> wrote:

> Envoyez vos messages pour la liste Talk-ht à
>     talk-ht at openstreetmap.org
>
> Pour vous (dés)abonner par le web, consultez
>     https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ht
>
> ou, par email, envoyez un message avec 'help' dans le corps ou dans le
> sujet à
>     talk-ht-request at openstreetmap.org
>
> Vous pouvez contacter l'administrateur de la liste à l'adresse
>     talk-ht-owner at openstreetmap.org
>
> Si vous répondez, n'oubliez pas de changer l'objet du message afin
> qu'il soit plus spécifique que "Re: Contenu du digest de Talk-ht..."
>
>
> Thèmes du jour :
>
>  1. Fwd: Re: (ALCE, Samuel Paul)
>  2. OSM is 3D capable (ALCE, Samuel Paul)
>
>
> ----------------------------------------------------------------------
>
> Message: 1
> Date: Fri, 22 Jul 2016 13:20:01 -0400
> From: "ALCE, Samuel Paul" <alcesamuelpaul at gmail.com>
> To: "Talk-HT at OSM" <talk-ht at openstreetmap.org>
> Subject: [Talk-ht] Fwd: Re:
> Message-ID:
>     <
> CA+W0V6YkO-WNcw2mpwVNMaxN0QdXzDtVekxtBE6Nr2GsojY7rA at mail.gmail.com>
> Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
>
> FYI
>
> ALCE Samuel Paul,
>
> Port-au-Prince, Haiti
>
> Field Data Coordinator @ DAI / USAID
> Géo-Information Specialist (GIS)
> Humanitarian OpenStreetMap Team member
> OpenStreetMap contributor in Haiti
>
> OSM username: ALCE Samuel Paul
>
> Cell: (509) 4894-2175 / 4638-4875 / 4289-7651
>
>
> Skype: samuelalce
> Whatsapp: (509) 4289-7651
> ---------- Forwarded message ----------
> From: "Jean Bully PROPHETE" <jeanbully at gmail.com>
> Date: Jul 22, 2016 13:16
> Subject: Re:
> To: "Adler Salvador" <adousasu8495 at gmail.com>
> Cc: "ALCE, Samuel Paul" <alcesamuelpaul at gmail.com>, "Schneider kennedy
> Alcereste" <kennedyzoepam12 at gmail.com>, "Wendy Delva" <
> didygroove at gmail.com>,
> "Louino Robillard" <robillard.louino at gmail.com>, "Alouidor Lesly Louis" <
> leslylouis24 at gmail.com>, "similia joseph (Google+)" <
> reply-116397632905621852777 at profiles.google.com>, "Junior Jean Cadet
> (Google+)" <reply-113100438883366813641 at profiles.google.com>, "JEAN jean
> baptiste (Google+)" <reply-106749539721613893352 at profiles.google.com>,
> "Dagno louis" <djdagno05 at gmail.com>
>
> Bonjou Salvador;
>          Mwen kontan entevansyon w an e mwen vle diw ke mwen
> renmen saw di a e sitou sam pi renmen an se le
> w di:" paske c yo ki pi maltrete nan tout kote nou pase nan Peyi a depi lè
> nap fome jèn." Wi se vre Sal, e mwen vle di tou se rezon sa ki fe nou te
> vle reyini manb COSMHANNE yo san rann kont de KOMITE a (paske nou pat vle
> li sanble ak yon mouvman refomis men pito rasanbleman).
>
> Nou tap cheche mwayen pou nou pa antre nan koze enten gwoup la pandan nap
> rankontre ak yo menm jan mesye frankofon yo te fe pou COSMHA lane denye
> kote anpil nan nou te patisipe pami yo manb COSMHANNE (Wendy). Men moman sa
> yo t diskite remanbreman COSMHA, men eske Wendy c manm COSMHA???? Si non
> eske se paske mwen se ti neg nwa tet grenn ki fe ou panse mwen pa ka ede w
> ak tout kem?
>
> Poukisa se sel Wendy ki we ide a tankou yon ide menasan pou entere entenn
> COSMHANNE pandan plizye lot mwen kwaze Okap we li pozitivman, petet li pat
> konprann sam te vle fe, men Wendy se patnem, se youn nan de meye katograf
> mwen fome (Alouidor-Wendy), mwen panse sil pat konprann li tap pi saj pou
> ekri mwen ou rele mwen mande mwen sak pase.BREF
>
>   Mwen pat gen ide, mwen pa gen ide manm COSMHANNE, men mwen gen ide
> EDE nou
> tout jan mwen kapab ak tout ke mwen sa mwen pa janm antre yon segond nan
> koze entenn nou SVP.
>
> Mwen santi diskisyon sa tap pi bel sou talk-ht kom c pa la li fet mwen mete
> kek moun COSMHANNE petet mwen panse ki ka enpotan pou diskisyon sa.
>
> Merci...
>
>
>
> 2016-07-22 1:53 GMT-04:00 Adler Salvador <adousasu8495 at gmail.com>:
>
> > Mw Salye nou tout!
> >
> > Map felisite Samuel pou tout efò w toujou fè pou kenbe OSM-Haiti anvi.
> > Mw kontan paskew pral reprezante m nan State of the map la.
> >
> > Mw tap swiv mesaj yo menm te vle pran tan avanm reaji.
> > Se vre Samuel Bully Derchy e lot toujou nou patisipe nan fòme anpil jèn
> > nan plizye depatman espesyalman Nò ak Nòdès.
> >
> > Chak kote sa yo nou te gen objektif poun fè yo endepan pou yo jere tout
> > afè yo antre yo. Si yo bezwen èd nou pa gen problem nap toujou disponib
> pou
> > yo. Men nan ka COSMHANNES si nou vle ede yo se ak de menm map aplodi èd
> yo.
> > Men fok nou evite antre nan bagay entèn yo paske c yo ki pi maltrete nan
> > tout kote nou pase nan Peyi a depi lè nap fome jèn.
> >
> > Mw janm te toujou di yo map toujou la poum ede yo paske nan moman la se
> > sel Ayiti ki fèmen nan nivo OSM paske nou toujou ap tann projè pou nou
> > travay. Epi moun ki gen posiblite yo toujou bezwen itilize moun pou yo Fè
> > non.
> >
> > Mw kwè nan konbit c nan konbit mw kwè nap jwenn fòs pou n soti tout
> mapper
> > nou pedi yo tankou nan Leogan,nan Jacmel, nan Okay,nan Jeremie.
> >
> > Mwen salye nou tout
> > `` kwè nan konbit se kwè nan avni chak frè ak sè nou.``
> >
> > Adler Salvador
> >
> > *LIVE OSM Team*
> > (+509) 3832-0016
> >
>
>
>
> --
> *   Jean Bully Prophete*
> GIS Field Agent at DAI/AVANSE Haiti
> Humanitarian OpenstreetMap Team member / OSM Advanced Mapper-Trainer
> <https://www.openstreetmap.org/user/Jean%20Bully>
> Skype:jeanbully
> Linkedin: Jean Bully
> <
> https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAIAAAsyuO8B57pdiqGkMfBwnWlmW99xXTaOhVU&trk=nav_responsive_tab_profile_pic
> >
> Phone/Whatsapp:+1(509)3732-2379
>
>
> ------------------------------
>
> Message: 2
> Date: Fri, 22 Jul 2016 19:13:24 -0400
> From: "ALCE, Samuel Paul" <alcesamuelpaul at gmail.com>
> To: "Talk-HT at OSM" <talk-ht at openstreetmap.org>
> Subject: [Talk-ht] OSM is 3D capable
> Message-ID:
>     <
> CA+W0V6aQ0AHYbY-3vZWZAuMnpNBChzag6fzmb5rxyrk52fQR4g at mail.gmail.com>
> Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
>
> Hello all,
>
>        Pandan nou nan GWO DISKISYON ann gade koman mond lan ap
> evolye kite nou jisss deye net..... :( Sa fem mal...
> ANTOUKA ann enjoy link sa ansanm, ann gade koman OSM ap grandi ak travay
> tout kontribyab yo...
>
> NB: Nou tout ki la kontribye a jefo sila... nou chak se youn nan moun ki fe
> travay sa reyalize... Ann gade devan, ann kontinye fe konbit, yon jou na va
> chanje figi lakay
>
> Klike sou link sa pou nou ka we mevey ki genyen nan OSM: Mwen selman montre
> inivesite a men nou ka drague pou nou ka we lot kote anko...
>
> Mwen gen yon gwo pwoje poum mete couleur nan tout building yo... tout moun
> ki vle nou ka komanse vin kole main avem lem vini paske map bay fomasyon
> sou sa.
>
>
>
> https://demo.f4map.com/#lat=19.6554279&lon=-72.0699937&zoom=19&camera.phi=157.689
>
> --
> *ALCE Samuel Paul, *
>
> *Port-au-Prince, Haiti *
>
> *Field Data Coordinator @ DAI / USAID*
> *Géo-Information Specialist (GIS)*
>
> *Humanitarian OpenStreetMap Team memberOpenStreetMap** contributor in
> Haiti *
>
> *OSM username: ALCE Samuel Paul *
>
> *Cell**: (509) 4894-2175 / 4638-4875 / 4289-7651
>
>     *
> *Skype**: samuelalce*
> *Whatsapp*: *(509) **4289-7651*
>
>
> ------------------------------
>
> Subject: Pied de page des remises groupées
>
> _______________________________________________
> Talk-ht mailing list
> Talk-ht at openstreetmap.org
> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ht
>
>
> ------------------------------
>
> Fin de Lot Talk-ht, Vol 70, Parution 12
> ***************************************
>


Plus d'informations sur la liste de diffusion Talk-ht