[OSM-ja] 牛丼屋・牛めし屋の cuisine* タグ

Shu Higashi higa432 ï¼  gmail.com
2014年 8月 6日 (水) 04:27:59 UTC


Åì¤Ç¤¹¡£

> ¥¿¥°ÉÕ¤±(´ðËÜ): cuisine=beef_bowl
> ¥¿¥°ÉÕ¤±(³ÈÄ¥): cuisine:ja=µíЧ

+1¤Ç¤¹¡£

2014/08/06 Satoshi IIDA <nyampire ¡÷ gmail.com>:
> ¤¤¤¤¤À¤Ç¤¹¡£
>
> Ä´ºº¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¢
> ¤â¤·¤«¤·¤Æ¤½¤ì¡¢OSM wikiÆâ¤Î¥ê¥ó¥¯(http://(snip)/JA:XXXX)¤òÊÔ½¸¤¹¤ëÆ°ºî¤Ë´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤ÆÊÔ½¸¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤»¤ó¤«¡©
>
>
>
>
>
> 2014ǯ8·î6Æü 12:37 OKANO Takayoshi <kano ¡÷ na.rim.or.jp>:
>
>> ¤ª¤«¤Î¤Ç¤¹
>>
>> >> ¥¿¥°ÉÕ¤±(´ðËÜ): cuisine=beef_bowl
>> >> ¥¿¥°ÉÕ¤±(³ÈÄ¥): cuisine:ja=µíЧ
>> >
>> > ¤Ç +1¤·¤Þ¤¹¡£
>> > (¤¢¤È¤Ç¥Ú¡¼¥¸¤Î¹¹¿·ÍúÎòÄɤäƤߤޤ¹)
>>
>> ¤¤¤í¤¤¤íË»¤·¤¤¤¤¤¤¤À¤µ¤ó¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤µ¤»¤Æ¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
>>
>> ÍúÎò¤ò¸«¤ë¤È¡¢ºÇ¸Å¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¡¢
>>
>> http://wiki.openstreetmap.org/w/index.php?title=JA:How_to_map_a&oldid=356555
>> > POI¡ÊÆüËܸì¡Ë: µíЧ¥Á¥§¡¼¥óŹ
>> > ¼ÂÎã,Îà¸ì: µÈÌî²È¡¢¾¾²°
>> > ¥¿¥°ÉÕ¤±¡Ê´ðËÜ¡Ë:  amenity=fast_food
>> >       name=µÈÌî²È (Yoshinoya)
>> >       cuisine=gyudon
>> > ¥¿¥°ÉÕ¤±¡Ê³ÈÄ¥¡Ë: cuisine:ja=µíЧ
>> > ¥³¥á¥ó¥È: gyudon ¤Ï¿·µ¬ÃÍ
>>
>> ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
>> ¤½¤Î¸å¡¢
>>
>>
>> http://wiki.openstreetmap.org/w/index.php?title=JA:How_to_map_a&diff=357385&oldid=357085
>>
>> > ¥³¥á¥ó¥È: [http://www.yoshinoya.com.au/ Yoshinoya] ¤¬ beef_bowl ¤ÇÀ¤³¦Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£
>> ¤È¤·¤Æ¡¢
>> cuisine=gyudon ¤¬ cuisine=beef_bowl ¤ËÊѹ¹¤µ¤ì¡¢
>> (³ÈÄ¥¤Ï cuisine:ja=µíЧ ¤Î¤Þ¤Þ)
>>
>>
>> http://wiki.openstreetmap.org/w/index.php?title=JA:How_to_map_a&diff=845119&oldid=845114
>>
>> ¤³¤³¤Ç¡¢
>> cuisine:ja=µíЧ ¤¬ cuisine=µíЧ ¤ËÊѹ¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
>> # ¤³¤ì°Ê³°¤Ë¤â¡¢Ê£¿ô¸Ä½ê¤Ç subkey=ja ¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
>>
>>
>>
>> _______________________________________________
>> Talk-ja mailing list
>> Talk-ja ¡÷ openstreetmap.org
>> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ja
>>
>
>
>
> --
> Satoshi IIDA
> mail: nyampire ¡÷ gmail.com
> twitter: @nyampire
>Talk-ja メーリングリストの案内