[OSM-ja] (RFC) OSMのWeb アプリ: POI editor

Satoru Takeuchi satoru.takeuchi @ gmail.com
2014年 8月 18日 (月) 23:44:15 UTC


»°±º¤µ¤ó
ÉðÆâ¤Ç¤¹¡£


2014ǯ8·î19Æü 8:28 Hiroshi Miura(@osmf) <miurahr ¡÷ osmf.jp>:

>  ÉðÆ⤵¤ó
>
> ɽ¸½¤¬°­¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
>
>
> On 2014ǯ08·î18Æü 20:45, Satoru Takeuchi wrote:
>
>
>      º£¤Ç¤­¤ë¤³¤È
>>>   - ¸½ºßÃϤÎÃÏ¿Þ¤òɽ¼¨
>>>
>>
>> ¸½ºß¤Î¼«Ê¬¤Î°ÌÃÖ¤¬¤ï¤«¤ë¤È¡¢¤è¤ê»È¤¤¤ä¤¹¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
>>
>
>  ¤³¤ì¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¸½ºßÃϤ˥ޡ¼¥«¡¼¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¼þÊÕÃÏ¿Þ¤ò
> ɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
>
>
>
> ¤ï¤¿¤·¤Î´Ä¶­¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸½ºßÃϤÎɽ¼¨¥Ü¥¿¥ó¤ò²¿Å٤ⲡ¤¹¤È¡¢
> Ê£¿ô¤Î¥Þ¡¼¥«¡¼¤¬½Ð¤Æ¤­¤¿¤Ç¤¹¡£
>

¤¢¤¢¡¼¡¢¤½¤ì¤Ï¥Ð¥°¤Ç¤¹¡£ºòÆüȯ¸«¤·¤¿¤Î¤Çľ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºßÃϤòºÆɽ¼¨¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢
´û¸¤Î¸½ºßÃÏ¥Þ¡¼¥«¡¼¤È¡¢¸íº¹¤ò¼¨¤¹±ß¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤òºï½ü¤¹¤ë¤Î¤ò˺¤ì¤Æ
¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡£

°Ê¾å


>
> »°±º
>
> _______________________________________________
> Talk-ja mailing list
> Talk-ja ¡÷ openstreetmap.org
> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ja
>
>
-------------- next part --------------
HTML$B$NE:IU%U%!%$%k$rJ]4I$7$^$7$?(B...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-ja/attachments/20140819/64693d9c/attachment.html>


Talk-ja メーリングリストの案内