[OSM-ja] タイルサーバーについて

カーネル 垂水 tarumi @ kk-kernel.co.jp
2014年 8月 19日 (火) 05:37:47 UTC


¤´²óÅú¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
»²¹Í¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹

(2014/08/18 20:48), Satoshi IIDA wrote:
>
> ¤¤¤¤¤À¤Ç¤¹¡£
>
> ¤Þ¤Àµ¬Ìó¤¬ÌÀ³Î¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢
> ¶È̳¤Ç¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â¤è¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
> ²èÁü¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ÏCC BY-SA2.0¤Ç¤¹¡£
> (ËÜ²È osm.org <http://osm.org>¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥³¡¼¥É¤òƧ½±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥é
> ¥¤¥»¥ó¥¹¤ò·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹)
>
> ¤¿¤À¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢
> ¤½¤ì¤Ç¤âÉÔÄê´ü¤Ë¥À¥¦¥ó¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢
> ËܳÊŪ¤Ë¶È̳¤È¤·¤Æ¤ª»È¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð
> ¤´¼«Ê¬¤Ç¥¿¥¤¥ëÀ¸À®¥µ¡¼¥Ð¤ò·ú¤Æ¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¤ÎÊýºö¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
>
> ¤Þ¤¿¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÀßÄê¤Ï°Ê²¼¤Î¥³¡¼¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
> ¥¢¥¤¥³¥ó¤ÎÄɲäʤɤÎÍ×˾¤¢¤ì¤ÐIssue¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤«¡¢
> Pull Request¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
> ¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¤Î´ÉÍý¤Ï¡¢»°±º¤µ¤ó¤ÈËͤ¬¼ç¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
> https://github.com/osmfj/mapnik-stylesheets
>
>
>
>
> 2014ǯ8·î15Æü 21:44 ¥«¡¼¥Í¥ë¡¡¿â¿å <tarumi ¡÷ kk-kernel.co.jp
> <mailto:tarumi ¡÷ kk-kernel.co.jp>>:
>
>   ½é¤á¤ÆÅê¹Æ¤·¤Þ¤¹¡£
>   ¿â¿å¡Ê¥¿¥ë¥ß¡Ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
>   tile.openstreetmap.jp <http://tile.openstreetmap.jp>
>   ¤Ï»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡Ê¶È̳¤Ç¡Ë
>   ÆüËܤΥ·¥ó¥Ü¥ë¤ÎôÅö¼Ô¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
>
>
>
>
>   _______________________________________________
>   Talk-ja mailing list
>   Talk-ja ¡÷ openstreetmap.org <mailto:Talk-ja ¡÷ openstreetmap.org>
>   https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ja
>
>
>
>
> -- 
> Satoshi IIDA
> mail: nyampire ¡÷ gmail.com <mailto:nyampire ¡÷ gmail.com>
> twitter: @nyampire
>
>
> _______________________________________________
> Talk-ja mailing list
> Talk-ja ¡÷ openstreetmap.org
> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ja

-------------- next part --------------
HTML¤ÎźÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊݴɤ·¤Þ¤·¤¿...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-ja/attachments/20140819/8a7d7d3d/attachment.html>


Talk-ja メーリングリストの案内