[Talk-lt] Mano pirmasis pakeitimas!

sirex sirexas at gmail.com
Wed Jul 1 20:07:13 UTC 2009


Štai mano pirmasis pakeitimas:

  http://www.openstreetmap.org/browse/changeset/1703681

Įkėliau savo namą. Pažymėjau jo numerį (name = 45), tačiau iškilo klausimas,
kaip nurodyti, kad tas namas priklauso Stanevičiaus gatvei? Žiūriu, kad
žemėlapyje yra daug namų, tačiau nei vienas iš jų nepažymėtas, kad priklauso
Stanevičiaus gatvei...

Ar gatvės, namams žymėti iš vis nereikia?-- 
Mantas aka sirex
  OpenID:   getopenid.com/sirex
  PGP Key:  http://sirex.lt/pubkey.asc
  Blog:    http://sirex.lt/
Ubuntu - Linux for human beings

"While I thought that I was learning how to live, I have been learning how to die." -- Leonardo da Vinci 

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 197 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-lt/attachments/20090701/f60e447e/attachment.sig>


More information about the Talk-lt mailing list