[Talk-lt] Gatvių pavadinimai

Marius Gedminas marius at gedmin.as
Sun Jul 26 14:23:59 UTC 2009


On Sun, Jul 26, 2009 at 09:46:47AM +0300, Tomas Straupis wrote:
> Sveiki
> 
>  Įdėjau į wiki info apie gatvių sutrumpinimus.
> 
>  Beje, pastebėjote, kad wikyje yra toks komentaras (discussion dalyje)
> 
>  "If one looks at Tagging_samples/urban, it seems that most of what
> is recommended to be marked unclassified in this page is actually
> supposed to be residential. Of course, given that both are rendered
> exactly the same, it's just a minor point. However, this article
> should also stress that marking access roads to blocks of flats should
> be done with living street, because I've seen people using residential
> for this, and that looks just wrong. Just my rookie opinion though.
> Carneyfex 08:58, 19 July 2009 (UTC)"
> 
>  Bent jau dėl "living street" aš galvojau, kad taip žymimos gatvės,
> kurios savo ruožtu yra pažymėtos ženklu 552 Gyvenamoji zona
> (http://www.automokyklos.lt/ket/nurodomieji-zenklai).
>  Residential dedamas miestų gatvėse, kurios turi pavadinimą, ir
> kurios nėra dalis kažkokio svarbaus valstybinio kelio ar šiaip yra
> "didelės" (tuo atveju dedasi primary, secondary ir pan.). Taip?

Mano supratimu, http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_Features su
tavimi visiškai sutinka. Ir kelio ženklas visai tas pats nuotraukoje
pavaizduotas prie living_street.

Marius Gedminas
-- 
Most security experts REALLY believe in firewalls. The expect that, when they
die, arrive at the great firewall in the sky where Saint Peter is running a
default policy of REJECT.
        --- Sander Plomp
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-lt/attachments/20090726/63bce0c8/attachment.sig>


More information about the Talk-lt mailing list