[Talk-lt] Bendrieji, detalieji planai

Albertas Agejevas alga at pov.lt
Thu Aug 5 17:28:17 UTC 2010


On Wed, Aug 04, 2010 at 03:43:31PM +0300, Andrius Mackonis wrote:
> Na, ir dar kartą atleiskite naujokui, tačiau viską norisi daryti iš
> karto tinkamai :)
> Radau info, kad bendrieji, detalieji planai, kuriuos skelbia
> savivaldybės, yra tinkami naudoti OSM projektui. Norėčiau patvirtinimo,
> ar tikrai :)

Taip, pagal ATGTĮ 5 straipsnio 2 dalį teritorijų planavimo dokumentai
nesaugomi autorinių teisių [1].

Pagal Teritorijų planavimo įstatymo [2] 2 str 40 d. "Teritorijų
planavimo dokumentai – bendrieji (generaliniai), specialieji ir
detalieji planai, kuriuose raštu ir grafiškai pateikti sprendiniai dėl
teritorijų, žemės sklypų ar jų grupių tvarkymo, naudojimo ir apsaugos
bei teritorijos vystymo reikmių ir sąlygų".  Taigi, bendruose planuose
(kurių dalis internete deda savivaldybės) ir detaliuose planuose,
kuriuos turi NT vystytojai, esančios schemos ir žemėlapiai nesaugomi
autorinių teisių ir gali būti naudojami OSM paišymui.

Aišku, juose GIS duomenims parašyta (C) žymė, bet mano supratimu ji
tiesiogiai prieštarauja mano aukščiau pateiktiems įstatymams.  Juose
nėra jokių išlygų apie tai, kad teritorijų planavimo dokumentuose gali
būti autorinėmis teisėmis saugomų dalių.

Reikia turėti omeny, kad tos schemos yra atvirkštinėje Merkatoriaus
projekcijoje (koordinačių sistema LKS-94), taip kad prieš paišant gali
reikėti žemėlapį pasukti, kad šiaurė būtų viršuj.

[1] http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=364672#straipsnis5
[2] http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=378358

> Tokiais planais naudojantis bent jau visus kaimelius,
> upelius ir ežerus, nors ir gruboku tikslumu, tačiau vistiek - sužymėti
> įmanoma (pvz, http://moletai.lt/index.php?-1643615887)

Ooo, Molėtai šaunuoliai, aukštos rezoliucijos brėžinius pateikė!

Albertas
More information about the Talk-lt mailing list