[Talk-lt] Bendrieji, detalieji planai

Aidas Kasparas a.kasparas at gmc.lt
Thu Aug 5 20:13:27 UTC 2010On 2010.08.05 20:28, Albertas Agejevas wrote:
> Aišku, juose GIS duomenims parašyta (C) žymė, bet mano supratimu ji
> tiesiogiai prieštarauja mano aukščiau pateiktiems įstatymams.  Juose
> nėra jokių išlygų apie tai, kad teritorijų planavimo dokumentuose gali
> būti autorinėmis teisėmis saugomų dalių.

Aš nesu teisininkas ir turiu įdomesnių užsiėmimų negu aiškintis
teismuose, ką leidžia įstatymai ir ko ne. Aš neatmesčiau tokio varianto,
kad objektai, kurių žymėjimas nėra paaiškintas žemėlapio legendoje, nėra
plano dalis ir todėl gali būti saugomi (C). Tačiau tai, kas paaiškinta
legendoje ir turi tiesioginį sąryšį su konkretaus žemėlapio pavadinimu
(pvz., „rajoninis kelias“ „susisiekimo brėžinyje“) -- vienareikšmiškai
plano dalis, ir todėl gali būti naudojama. Ir juo labiau, jei tas
objektas yra paminėtas tekstiniuose plano dokumentuose.

Taigi, mano supratimu, Molėtų rajone kelius, didesnes gyvenvietes,
miškus, ežerus ir regioninius parkus yra saugu žymėti iš [1]. Kitą
infrastruktūrą -- iš [2] ir t.t. Tiesa, miškų, mažų gyvenviečių ir netgi
vandens telkinių pavadinimų iš [1] aš kelti nedrįsčiau. Tačiau netgi
tiek atsargiai žiūrint, įkeltinos informacijos yra marios!

Ir, ar aš sakiau, kad nesu teisininkas?

[1] http://moletai.lt/files/breziniai/esama/moletu_zemenauda_tb.jpg
[2] http://moletai.lt/files/breziniai/sprendiniai/moletai_infr_spr.jpg

-- 
Aidas Kasparas
More information about the Talk-lt mailing list