[Talk-lt] Atsakymas iš LR Kultūros ministerijos Autorių teisių skyriaus

Andrius Mackonis baubusiukas at gmail.com
Wed Aug 11 13:40:25 UTC 2010


Autorių teisių ir greturinių teisių įstatymą parengė kultūros
ministerija, tad leidau sau šiandien juos patrukdyti mums aktualiais
bendrųjų ir detaliųjų planų klausimais.
Atsakymas ir užklausa žemiau:

--------------------------------------------------------------------------
From: Andrius Mackonis [mailto:a.mackonis at uku.lt] 
Sent: Wednesday, August 11, 2010 4:12 PM
To: m.gudaite at lrkm.lt
Subject: Dėl autorių teisių objektų

Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas numato,
kad iliustracijos, žemėlapiai, planai, sodų ir parkų projektai, eskizai ir
trimačiai kūriniai, susiję su geografijos, topografijos ar tiksliųjų mokslų
sritimis yra autorių teisių objektai (2 str. 2 d);

o to paties įstatymo 5 str. numatyta, kad teisės aktai, oficialūs
administracinio, teisinio ar norminio pobūdžio dokumentai (sprendimai,
nuosprendžiai, nuostatai, normos, teritorijų planavimo ir kiti oficialūs
dokumentai), taip pat jų oficialūs vertimai nėra laikomi autorių teisių
objektais.

Klausimas.

AR ŠIE TEISĖS AKTŲ, oficialių administracinio, teisinio ar norminio pobūdžio
dokumentų (sprendimų, nuosprendžių, nuostatų, normų, teritorijų planavimo ir
kitų oficialių dokumentų), taip pat jų oficialių vertimų
PRIEDAI: iliustracijos, žemėlapiai, planai, sodų ir parkų projektai, eskizai
ir trimačiai kūriniai, susiję su geografijos, topografijos ar tiksliųjų
mokslų sritimis YRA AUTORIŲ TEISIŲ OBJEKTAI ir ar jie gali būti naudojami
(kopijuojant, viešai paskelbiant, viešai rodant) kitų žemėlapių, planų
sudarymui, ir kitų kūrinių gamybai?

Pagarbiai,
Andrius Mackonis
Utena
--------------------------------------------------------------------------
Atsakymas:

Gerb. p. Andriau,

Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (Žin.,
1999, Nr. 50-1598; 2003, Nr. 28-11257) 5 straipsnyje numatytos išimtys to
paties įstatymo 4 straipsnio atžvilgiu. Taigi oficialūs dokumentai ar jų
dalys (priedai ir pan.) nėra laikomi autorių teisių objektais. Tai reiškia,
kad tų dokumentų (ir atskirų jų dalių) autoriai neįgyja Įstatyme numatytų
teisių į šiuos kūrinius ir neturi galimybės kontroliuoti jų panaudojimo,
t.y. leisti ar uždrausti tam tikru būdu tuos kūrinius naudoti. Oficialūs
dokumentai ar jų dalys gali būti nevaržomai kopjuojami, viešai skelbiami,
viešai rodomi ir kitaip naudojami, įskaitant kitų žemėlapių, planų sudarymą
ar kitų išvestinių kūrinių sukūrimą.

Teikdama savo nuomonę Jūsų užduodamais klausimais, norėčiau atkreipti
dėmesį, kad tai konsultacinio pobūdžio išvados, nes įgaliojimai dėl
oficialaus teisės aktų aiškinimo Kultūros ministerijai nėra suteikti. Visgi
jei ši specialisto išvada Jums reikalinga oficialaus ministerijos rašto
forma (su parašu ir pan.), informuokite mane - galiu ją pateikti ir
oficialiai pasirašytą.

Pagarbiai,

Martyna Gudaitė,
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos
Autorių teisių skyriaus vyr. specialistė

Tel. (85) 2193463 

More information about the Talk-lt mailing list