[Talk-lt] Peticija?

Justas Ingelevičius justas at zvejone.lt
Wed Jul 7 14:24:42 UTC 2010


> O tai remiantis tuo 7 punktu šiuo metu galim naudot be jokio sutikimo ar ne?

Deja ne kol kas dar tiek neišsivystėm :) "Vadovaujantis teisės aktų
nustatyta tvarka" vistiek reikės pasirašyti popierinę duomenų teikimo
sutartį. Bent jau taip dabar sakė. Nebent kažkas kitaip bus parašyta
tame įsakyme.

Justas Ingelevičius,
architektas

UAB "JP architektūra"
mob. tel.: +370 613 53 947,
www.pajegos.lt2010/7/7 Darius Žitkevičius <skystis at gmail.com>:
> Malonu, kad pagaliau prašymas pas gavėją. Jei per 2-3 mėn atsakys bus
> labai gerai.
>
> O tai remiantis tuo 7 punktu šiuo metu galim naudot be jokio sutikimo ar ne?
>
> 2010 m. liepos 7 d. 16:27, Justas Ingelevičius <justas at zvejone.lt> rašė:
>> Naujienos tokios. Išsiunčiau atsakymų negavau, kol kas tik skambinau
>> tel. Į kelių direkciją neprisiskambinu. O Aušra Kalantaite iš NŽT
>> atsakė, kad yra priimtas naujas Geodezijos kartografijos įstatymas,
>> bet dar nėra poįstatyminių aktų, pagal kuriuos suteikiama teisė
>> naudotis duomenimis, taigi dar teks 2-3 mėn laukti to poįstatyminio
>> akto, tada galėsim pateikti prašymą, pasirašyti sutartį ir t.t.
>> Belieka tik sekti valstybės žinias ar NŽT puslapį ir laukti NŽT
>> direktoriaus įsakymo dėl duomenų naudojimo sąlygų ar kažko panašaus.
>>
>> LIETUVOS RESPUBLIKOS
>> GEODEZIJOS IR KARTOGRAFIJOS ĮSTATYMO PAKEITIMO
>> ĮSTATYMAS
>> http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=371048&p_query=&p_tr2=
>>
>> Beja jame rašoma, kad:
>>
>> "7. Vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka, prieiga prie erdvinių
>> duomenų rinkinių ir (ar) paslaugų per Lietuvos erdvinės informacijos
>> portalą teikiama valstybių narių valstybės institucijoms, įmonėms ir
>> organizacijoms, teikiančioms viešąsias paslaugas. Taip pat prieiga
>> prie valstybių narių valstybinių įstaigų ir organizacijų erdvinių
>> duomenų rinkinių ir paslaugų Lietuvos Respublikos naudotojams,
>> teikiantiems viešąsias paslaugas, teikiama per Lietuvos erdvinės
>> informacijos portalą, jeigu kitų įstatymų nenustatyta kitaip."
>>
>> Bent jau aš suprantu, kad įstatymas suteikia teisę naudotis
>> informacija teikiant viešąsias paslaugas (OSM čia tiktų, manau) taigi
>> tie įsakymai, kurie vėliau pasirodys, neturėtų prieštarauti ir teigti
>> visiškai priešingai.
>
>
> --
> Darius Žitkevičius
>
> Krikščionis turi saugotis matematikų ir visų tų,
> kurie skelbia netikras pranašystes...
> Šv. Augustinas (354-430)
>
> _______________________________________________
> Talk-lt mailing list
> Talk-lt at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-lt
>
More information about the Talk-lt mailing list