[Talk-lt] Peticija?

Aidas Kasparas a.kasparas at gmc.lt
Thu Jul 8 10:46:07 UTC 2010On 2010.07.08 11:50, Paulius Zaleckas wrote:
> Paskaitinėjau ir aš tą įstatymą... ir mane labai sudomino:
> 
> IX SKYRIUS
> KARTOGRAFINĖS IR GEODEZINĖS MEDŽIAGOS AUTORIŲ TEISIŲ APSAUGA IR
> KARTOGRAFINĖS IR GEODEZINĖS MEDŽIAGOS NAUDOJIMO TVARKA
> 
> 27 straipsnis. Kartografinės medžiagos autorių teisių apsauga
> 
> 1. Atliekant valstybinius geodezijos ir kartografijos darbus sukurtos
> geodezinės ir kartografinės veiklos produkcijos (geodezinių tinklų,
> žemėlapių, erdvinių duomenų rinkinių, aerofotografinių nuotraukų ir
> kitų) autoriaus išimtines turtines teises turi Lietuvos Respublika.
> Geodezinės ir kartografinės veiklos produkcija visiems naudotojams
> teikiama neatlygintinai, išskyrus atvejus, kai ši produkcija
> naudojama:
>   1) pridėtinės vertės produktams, kurie tiražuojami ir platinami, ir
> už jų platinimą imamas atlygis, sukurti;
>   2) pridėtinės vertės paslaugoms, už kurias imamas atlygis, teikti.
> 
> 
> Čia būtu labai gerai kokio šios srities rimto teisininko komentaras,
> nes pagal mane,
> tai čia sakoma, kad viską ką sukūrė NŽT galima imti ir naudoti jei nepardavinėsi
> žemėlapio...

Aš ne teisininkas. Bet šioje vietoje bijau, jog įstatymas _tiesiogiai_
nedraudžia prie dykai duodamų duomenų pridėti reikalavimą, kad jie (iš
jų išvestiniai) nebus naudojami komerciniams tikslams. Kas ko gero
padarytų juos nepanaudojamus OSM tikslams. :-// Todėl belieka tikėtis,
kad ruošiantys poįstatyminius aktus bus geranoriški ir tokių apribojimų
nepridės.


-- 
Aidas Kasparas
More information about the Talk-lt mailing list