[Talk-lt] SSRS topo maps

Marius Gedminas marius at gedmin.as
Wed Jul 28 12:32:13 UTC 2010


On Wed, Jul 28, 2010 at 03:08:33PM +0300, saimhe wrote:
> >Lietuviškos raidės užkoduotos CP773/CP771/KBL koduote,
> >kurių nepalaiko gconv biblioteka.
> 
>  pcon.exe iš http://www.registrucentras.lt/litwin/toys.zip .

Exe shmexe, http://gedmin.as/ltt/index-en.html

> >Exec'as suspaustas su LZEXE,
> >exec'ų in-memory self-extractrorium, kas apsunkina reverse
> >engineerinimą, jei jau kalbėt apie binariko skaitymą :)
> 
>  Googlis žino apie "unlzexe". Galiu atsiųsti ir pas mane užsigulėjusį
> kažkokį "UNLZEXE Ver. 0.7".

Kažkada atsimenu buvo toks unp.exe, kuris lzexe ir daug panašių exe
suspaustuvų išspausdavo.

Marius Gedminas
-- 
It is easier to optimize correct code than to correct optimized code.
                -- Bill Harlan
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-lt/attachments/20100728/3f11a554/attachment.sig>


More information about the Talk-lt mailing list