[Talk-lt] Del miesto pastatu

Marius Gedminas marius at gedmin.as
Thu Jun 3 14:54:49 UTC 2010


On Thu, Jun 03, 2010 at 05:02:32PM +0300, Dirbam Osm wrote:
> Bet jei paziureti i Pilaite vilniuje arba i kitas vietas kur potlatch'u
> paisyta tai vaizdas nelabai..

Potlatchas nepatogus pastatams, bet visi turi naršyklę ir beveik visi
turi Flashą.  JOSM ar panašiai pasikurti -- vargas, išsiaiškinti, kaip
naudoti -- dar didesnis.  Bandžiau, spjoviau, mečiau.

Kreivi pastatai, man rodos, geriau, nei jokių pastatų.

Marius Gedminas
-- 
Veni, Vidi, VISA:  I came, I saw, I did a little shopping.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-lt/attachments/20100603/ee63e2ef/attachment.sig>


More information about the Talk-lt mailing list