[Talk-lt] Rajoniniai keliai: ar visi „secondary“?

Aidas Kasparas a.kasparas at gmc.lt
Sat Mar 13 16:57:50 UTC 2010Tomas Straupis wrote:
>   Keliai Lietuvoje gauna savo OSM kategorijas
> (primary/secondary/tertiary ir pan.) pagal tai, kokią jie kategoriją
> turi Lietuvos oficialiuose kelių dokumentuose (pagal mappinimą,
> pateiktą wikyje [1]). Taigi nuo kelio dangos jo kategorija neturėtų
> priklausyti.
> 
>   Tam, kad būtų galima žinoti, jog kažkuri kelio vieta yra vienokio ar
> kitokio grindinio reikėtų šalia naudoti papildomą
> surface=paved/unpaved/coblestone/nereali[2]. Ir tada jau reikia
> laukti, kol rendereriai pasinaudos šita informacija ir kiek kitaip
> "nupaišys" tokias kelių atkarpas. Chrm... tikriausiai reiktų
> pasižiūrėti, kaip kokiam mkgmap'ui sušerti šitą informaciją, kad
> Garmino žemėlapiuose teisingai veiktų "avoid unpaved roads".

Argumentus priėmiau domėn. Kontrargumentai:

- oficialiame KELIŲ TECHNINIAME REGLAMENTE KTR 1.01:2008 [1] yra
išskiriama 13 kategorijų kelių. Ir žvyruoti rajoniniai keliai (V
kategorija, iki 1000 aut/parą) pagal intensyvumą netgi nusileidžia
geriausiems vietiniams keliams (Iv kategorija, 1000-2000 aut/parą);
tiesa, projektinis greitis pastarųjų mažesnis. Iš kitos pusės, šis
reglamentas nustato reikalavimus naujiems ir rekonstruojamiems keliams,
taigi kiek seniai nutiesti keliai jį atitinka, lieka klausimas.
- oficialiose KET žvyrkeliams yra nustatytas mažesnis max greitis --
70km/h. Žr. XV sk., 136p. [2]
- žvyrkelių asfaltavimo programa kasmet išasfaltuoja kažkiek
intensyviausiai naudojamų; kurie nepakliūna, matyt nėra tokie svarbūs
- rendereriai nėra vienintelis instrumentas, kuris naudojasi tais
duomenimis; kiek diskriminuoja skirtingų kategorijų kelius maršruto
sudarytuvai; kiek jų moka įvertinti „surface“ parametrą?
- kai dauguma rendererių ir maršrutizatorių išmoks įvertinti surface
parametrą, yra galimybė automatiškai pertvarkyti trečiaeilius kelius į
antraeilius; tai leistų turėti rezultatą dabar ir sklandų perėjimo prie
idealaus žymėjimo kelią, kai naudojami įrankiai patobulės;
- aš manau, kad trečiaeilių kelių įvedimas norint parodyti neasfaltuotus
kelius, jei ir būtų griekas, tai nepalyginamai mažesnis, nei tarkime
lygių naudojimas vieno lygio skirtingų kategorijų kelių sankryžoje
siekiant, kad ta sankryža būtų gražiai nupaišyta.

Žodžiu, nuomonės išsiskyrė. Matyt reikės laukti kažko trečio, kuris
įvertintu, kokio dydžio pupą kiekvienas iš mūsų argumentų atitinka, ir
kuri lėkštelė sunkesnė gaunasi. Arba, kokio nors tarpinio varianto,
kuris pasirodytų logiškas visiems. :-)

[1]
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=313209&p_query=&p_tr2=
[2] http://kelias.avilda.lt/KET/ket.html


-- 
Aidas Kasparas

More information about the Talk-lt mailing list