[Talk-lt] Mapping party

Mantas sirexas at gmail.com
Wed Nov 10 19:11:20 UTC 2010


Aš tikriausiai irgi prisijungčiau, lapkričio 20 d. kaip tik važiuoju į
Panevėžį, tai galiu tą dieną ir ten prisijungti.

Žiemą tai labiau traukia mapinti miestus, o vasarą tai būtų gerai ir pro
kaimus prasinešti.


2010.11.10 20:21, Dirbam Osm rašė:
> [ ... ]


-- 
         Mantas aka sirex
   __o                  /\
  _ \<,_  -- launchpad.net/~sirex -- /\/ \
___(_)/_(_)_____________________________/_/  \
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 262 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-lt/attachments/20101110/4de0aae6/attachment.sig>


More information about the Talk-lt mailing list