[Talk-lt] Talk-lt Digest, Vol 25, Issue 15

Marius Gedminas marius at gedmin.as
Mon Nov 15 13:04:57 UTC 2010


On Mon, Nov 15, 2010 at 11:42:26AM +0200, Darius Žitkevičius wrote:
> Čia panašiai būtu kaip algą mokėt programuotojui pagal jo kodo eilučių
> skaičių.
> 
> Juk ne taškų kiekis esmė. Tikiuosi, kad dauguma ne dėl garbės su osm
> žaidžia :)

Bet pagirti darbštuolius verta.

Marius Gedminas
-- 
> find /lib/modules/2.4.17-expt/kernel/ -type f|while read i; do insmod $i; done
You're sick.  I like you.
        -- Andrew Morton on lkml
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-lt/attachments/20101115/c287db3c/attachment.sig>


More information about the Talk-lt mailing list