[Talk-lt] MapServer paleidimas ant Fedora 14

Paulius Zaleckas paulius.zaleckas at gmail.com
Tue Nov 16 09:00:12 UTC 2010


Sveiki,

Instrukciją kaip pasileisti MapServer ant Fedora 14 (GNU/Linux):

0. Faktiškai viską visur reiks daryt su root teisėm.
1. yum install httpd mapserver proj-epsg
2. kur nors pasidedam planai.map(prisegtas) MapServer konfigūracinį failą.
3. Pasiredaguojam planai.map LAYER sekciją, kad rodytų jūsų nurodytą
žemėlapį arba netgi keletą žemėlapių sukuriant jiems atskiras LAYER
sekcijas.
4. į /var/www/cgi-bin padedam wms(prisegtas) skriptą
5. paredaguojam wms skriptą, kad kelias iki planai.map būtų teisingas.
6. padarom wms skriptą vykdomuoju: chmod +x /var/www/cgi-bin/wms
7. Paleidžiam Apache: service httpd start
8. Naudojam WMS nuorodą pvz.:
http://localhost/cgi-bin/wms?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=Daugai&
    arba su naujuoju JOSM tisiog "Add" nurodot
http://localhost/cgi-bin/wms? ir tada "Get Layers"
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: wms
Type: application/octet-stream
Size: 84 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-lt/attachments/20101116/0a9aa983/attachment.obj>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: planai.map
Type: application/octet-stream
Size: 1064 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-lt/attachments/20101116/0a9aa983/attachment-0001.obj>


More information about the Talk-lt mailing list