[Talk-lt] WMS. Valstybinės reikšmės kelių žemėlapis - galima naudoti nekomerciniams tikslams

Aidas Kasparas a.kasparas at gmc.lt
Fri Sep 17 07:11:48 UTC 2010On 2010.09.15 21:15, Dirbam Osm wrote:
> Sveiki,
> Man tai paskaicius ta ju sutarti kazkaip nelabai inspiruoja naudoti osm'ui.
> Daug neaiskumu. Pavyzdziui, kopijuoti negalima, licenzijos keisti
> negalima ir t.t.
> Gerai butu koki rastuka gauti is ju, kad is tikro leidzia..
> 

Šiaip jau šiuo metu vykdomos Europos Sąjungos Online konsultacijos
viešojo sektoriaus informacijos gavimo ir pernaudojimo klausimu.

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=psidirective2010

Gal verta ten juos užversti mintimis, jog reikia atvirumo reikalavimų
licenzijoms, pagal kurias šita vieša informacija bus duodama visuomenei.
Nes priešingu atveju informacijos turėtojai gali „truktelėti antklodę“ į
priešingą pusę -- jei atiduosim bet kokiam naudojimui, iš ko
finansuosime tos informacijos rinkimą.

[Apie apklausą sužinojau iš IVPK naujienų]

> 2010 m. rugsėjis 15 d. 15:08, Justas Ingelevičius <justas at zvejone.lt
> <mailto:justas at zvejone.lt>> rašė:
> 
>   Sveiki,
> 
>   pasiaiškinau, kad šį servisą galima naudoti nekomerciniams tikslams.
>   Kalbėjau su Lina Papšiene l.papsiene at gis-centras.lt
>   <mailto:l.papsiene at gis-centras.lt> Sakiau kad norim
>   naudoti OSM. Dar jei kokių klausimų kiltų galima jai parašyti.
>   Elektroniniu būdu naudojimo sutartį gali sudaryti ir fizinis asmuo.
>   Reikia nueiti į geoportal.lt <http://geoportal.lt> užsiregistruoti
>   arba prisijungti, spausti
>   paieška, tada geografinių duomenų teikėjas pasirinkti Lietuvos
>   automobilių kelių direkcija, tada "vedlio" pagalba prieinama iki
>   užsakymo, sutinkama su sutarties sąlygomis (kai kuriuose žingsniuose
>   ilgai galvoja ir reikia rankiniu būdu paspaudinėti "atnaujinti
>   sąrašą"). Galiausiai gaunama žalia nuoroda "Gauti geoprodukto prieigos
>   adresą" paspaudus pasirodo prieigos adresas (URL), kurį galima naudoti
>   Geoportalo žemėlapių naršyklėje arba trečiųjų šalių GIS programinėje
>   įrangoje, prieš tai įvedant savo Geoportalo naudotojo vardą ir
>   slaptažodį.
> 
>   Ką dar sužinojau - ateityje, daugmaž kas mėnesį, turėtų pasirodyti
>   daugiau tokių servisų, iš saugomų teritorijų tarnybos pvz. Juos galima
>   bus taip pat naudoti, pažadėjo informuoti, arba aš pats pasižiūrėsiu,
>   jei pamirš. Tiesiog pradžiai biurokratinius dalykus susitvarko mažiau
>   duomenų turinčios tarnybos, o didesnės, kaip NŽT dar tik vėliau
>   susisuks.
> 
>   Pabandykit kas nors, kas moka įkelti :)
> 
>   Justas Ingelevičius,
>   architektas
> 
>   mob. tel.: +370 613 53 947
> 
> 
>   P.s. tokios sutarties sąlygos:
> 
>   GEOPORTAL.LT <http://GEOPORTAL.LT> PASLAUGŲ NAUDOJIMO SĄLYGOS
> 
>   1.   BENDROSIOS SĄLYGOS
>   1.1.  Lietuvos erdvinė informacijos portalą (toliau vadinama -
>   Geoportal.lt svetainė) tvarko ir nuolatinę priežiūrą teikia VĮ
>   Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“ (toliau
>   vadinama – Tvarkytojas).
>   1.2.  Šiuo dokumentu Tvarkytojas suteikia Naudotojui asmeniškai
>   skirtą,
>   neribotoje teritorijoje galiojanč1.3.  ią, neišimtinę, nemokamą,
>   neperleidžiamą naudojimo Paslaugomis licenciją. Ši licencija
>   suteikiama tik tam, kad Paslaugomis bei jų suteikiamomis galimybėmis
>   Naudotojas galėtų naudotis šiose Sąlygose nustatyta tvarka.
>   1.4.  Šiame dokumente išdėstytos sąlygos ir nuostatos (toliau vadinama
>   – Sąlygos) yra teisiškai įpareigojantis reikalavimas Naudotojams ir
>   susitarimas su Tvarkytoju dėl Geoportal.lt svetainės, joje
>   publikuojamų geoproduktų, paslaugų, programinės įrangos ir turinio
>   (toliau šiame dokumente kartu vadinama – Paslaugos), į kurį neįeina
>   atskiru rašytiniu susitarimu su Tvarkytoju suderintos teikiamos
>   paslaugos naudojimo sąlygos.
> 
>   2.   SUTIKIMAS SU SĄLYGOMIS
>   2.1.  Norėdamas naudotis Geoportal.lt svetainėje teikiamomis
>   paslaugomis, Naudotojas turi patvirtinti, kad sutinka su šiomis
>   Sąlygomis.
>   2.2.  Naudotojas savo sutikimą su Sąlygomis patvirtina
>   paspaudęs mygtuką „Sutinku“ ten kur tokia parinktis teikiama tai
>   Paslaugai nurodytoje vartotojo sąsajoje.
>   2.3.  Naudotojas prieš pradėdamas naudotis Paslaugomis turi
>   susipažinti
>   su šiomis Sąlygomis.
> 
>   3.   PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA
>   3.1.  Geoportal.lt svetainėje pateikiama informacija kita kalba
>   yra tik
>   Naudotojo patogumui. Jei yra prieštaravimai tarp vartotojo sąsajos
>   lietuvių kalba ir kitos kalbos, turi būti vadovaujamasi lietuviška
>   vartotojo sąsaja.
>   3.2.  Geoportal.lt svetainėje pateikiama Paslaugų prieiga.
>   3.3.  Naudotojas pripažįsta ir sutinka, kad:
>   3.3.1. Paslaugų informacija, forma ir pobūdis gali būti
>   keič3.3.2.   iamos, jam apie tai iš anksto nepranešus.
>   3.3.3. Paslaugos gali būti laikinai nepasiekiamos dėl vykdomų
>   atnaujinimų ar techninių priežasč3.3.4. ių.
>   3.3.5. užblokavus prieigą prie Naudotojo paskyros, bus neįmanoma
>   pasiekti Paslaugų, savo paskyros duomenų, kitų ten saugomų rinkmenų ar
>   informacijos.
>   3.3.6. fiksuotas maksimalaus perdavimų, kuriuos Naudotojas gali siųsti
>   arba gauti naudodamas Paslaugomis skaič3.3.7.  ius, šiuo metu
>   nenustatytas ir gali būti keič3.3.8.  iamas bet kuriuo metu.
> 
>   4.   NAUDOJIMOSI PASLAUGOMIS TVARKA
>   4.1.  Naudotojas įsipareigoja naudoti Paslaugas tik tais tikslais
>   kuriuos leidžia šios Sąlygos bei atitinkami įstatymai, kiti teisės
>   aktai ar visuotinai priimtos normos bei rekomendacijos.
>   4.2.  Naudotojas įsipareigoja ir patvirtina, kad:
>   4.2.1.  jo pateikta informacija (pavyzdžiui, tapatybės ar kontaktiniai
>   duomenys), įvesta Geoportal.lt svetainėje registruojantis ar naudojant
>   Paslaugas visada bus tiksli, teisinga bei nepasenusi.
>   4.2.2. visi prieigai prie Paslaugų naudojami jo paskyrų slaptažodžiai
>   bus laikomi paslaptyje. Sužinojęs apie bet kokį neleistiną naudojimąsi
>   jo slaptažodžiu ar paskyra, Naudotojas turi informuoti Tvarkytoją
>   adresu Geoportal.lt > Pagalba > Paklausimai.
>   4.2.3. nesinaudos kitomis, nei Geoportal.lt svetainėje
>   esanč4.2.4.   iomis sąsajos priemonėmis (išskyrus atvejus, kai jam
>   tokia
>   teisė suteikiama pagal atskirą susitarimą su Tvarkytoju) bei neužsiims
>   jokia Paslaugas (arba su Paslaugomis susijusių serverių ar tinklų
>   darbą) trikdanč4.2.5.  ia ar griaunanč4.2.6.  ia veikla.
>   4.2.7. jokiais tikslais neatgamins, nedubliuos, nekopijuos, neparduos,
>   neperparduos Paslaugų, išskyrus atvejus kai ši teisė aiškiai suteikta
>   pagal atskirą susitarimą su Tvarkytoju.
>   4.2.8. nepašalins, neuždengs bei nekeis jokių pranešimų apie
>   nuosavybės teises (įskaitant pranešimus apie autorių teises bei prekių
>   ženklus), kurie gali būti pridedami prie el. paslaugų ar pateikiami jų
>   puslapiuose.
>   4.2.9. naudodamasis Paslaugomis, nenaudos jokios bendrovės ar
>   organizacijos prekių pavadinimų, prekių bei paslaugų ženklų ar
>   logotipų tokiu būdu, kuris galėtų ar kuriuo būtų siekiama sukelti
>   painiavą, nustatant tų prekių ženklų, pavadinimų ar logotipų savininką
>   ar teisėtą jų naudotoją.
>   4.3.  Naudotojas neturi teisės (ir neturi teisės leisti kitam
>   asmeniui)
>   kopijuoti, keisti apgrąžos inžinerijos (angl. reverse engineering) ar
>   jos pagrindu kurti išvestinius darbus, taip pat dekompiliuoti ar
>   kitaip stengtis sužinoti programinės įrangos ar kitos jos dalies
>   išeitinius kodus, išskyrus atvejus kai tai yra oficialiai leidžiama ar
>   reikalaujama pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, arba ši teisė
>   atskiru raštišku susitarimu suteikta Tvarkytojo.
>   4.4.  Naudotojas neturi teisės naudoti geoproduktų prekių pavadinimų,
>   prekių bei paslaugų ženklų, logotipų, srities vardų ar kitų skiriamųjų
>   prekės ženklo požymių, jei su Tvarkytoju nėra raštu susitarta kitaip.
> 
>   5.   TVARKYTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI
>   5.1.  Naudotojui sutikus su Sąlygomis, Tvarkytojas teikia prieigą prie
>   Paslaugų Geoportal.lt svetainėje.
>   5.2.  Tvarkytojas informuoja Naudotoją apie planuojamus darbus, dėl
>   kurių Paslaugos negalės būti pasiekiamos Geoportal.lt svetainėje.
>   5.3.  Tvarkytojas informuoja Naudotoją apie Paslaugų teikimo stabdymą.
>   5.4.  Tvarkytojas neįsipareigoja vykdyti Paslaugų atnaujinimų pagal
>   Naudotojo teikiamas pastabas.
> 
>   6.   PRIVATUMO POLITIKA IR ASMENINĖ INFORMACIJA
>   6.1.  Informacija apie duomenų apsaugos būdus Geoportal.lt svetainėje
>   teikiama adresu Geoportal.lt > Asmens duomenų saugumas.
>   6.2.  Naudotojas sutinka, kad jo duomenys būtų naudojami,
>   atsižvelgiant
>   į šias asmens duomenų saugumo nuostatas.
> 
>   7.   AUTORIAUS TEISĖS
>   7.1.  Geoportal.lt Paslaugų (paslaugų, geoproduktų, programinės
>   įrangos
>   ir turinio) autoriaus teisės pateiktos adresu Geoportal.lt > Autorių
>   tesės.
>   7.2.  Autoriaus teises gina Lietuvos Respublikos įstatymai.
> 
>   8.   SĄLYGŲ GALIOJIMAS
>   8.1.  Sąlygos galioja tol, kol jos nutraukiamos šiame skyriuje
>   nustatyta tvarka.
>   8.2.  Naudotojo pageidavimu teisinis susitarimas su Tvarkytoju
>   nutraukiamas:
>   8.2.1. pateikiant pranešimą Tvarkytojui apie naudojimosi Paslaugomis
>   nutraukimą. Pranešimas turi būti pateiktas adresu Geoportal.lt >
>   Pagalba > Paklausimai;
>   8.2.2. Naudotojui faktiškai uždarius visas Paslaugų, kuriomis
>   naudojosi paskyras tuo atveju, kai tokia parinktis buvo suteikta.
>   8.3.  Tvarkytojas gali nutraukti teisinį susitarimą su Naudotoju ir
>   neteikti Paslaugų:
>   8.3.1. jei šis pažeidė kurią nors Sąlygų nuostatą;
>   8.3.2. jei Tvarkytojas privalo stabdyti Paslaugų teikimą pagal
>   Lietuvos Respublikos teisės aktus;
>   8.3.3. vienašališku Tvarkytojo sprendimu.
>   8.4.  Pasibaigus Sąlygų galiojimui Naudotojas privalo nebenaudoti
>   Paslaugų jokiems tikslams.
> 
>   9.   ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
>   9.1.  Naudotojas prisiima visą atsakomybę už Sutartyje numatytų savo
>   įsipareigojimų nevykdymo bei tokio nevykdymo pasekmes, įskaitant ir
>   Tvarkytojo dėl to galimai patirtus nuostolius ar žalą.
>   9.2.  Naudotojas, pažeidęs šias Sąlygas, atlygina Tvarkytojo patirtus
>   nuostolius ir materialinę žalą Autorių teisių ir gretutinių teisių
>   įstatymo bei LR Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
>   9.3.  Tvarkytojas neatsako už Paslaugų neatitikimą Naudotojo
>   lūkesč9.4.   iams. Teikiamos Paslaugos yra tokios „kokios yra“.
>   9.5.  Tvarkytojas neatsako už Paslaugų pateikimo kokybę naudojant
>   treč9.6.    iųjų šalių programinę įrangą ir už prarastą ar iškreiptą
>   informaciją transformuojant duomenis į tarpusavyje ne visiškai
>   suderinamus formatus.
>   9.7.  Tvarkytojas neatsako už Naudotojo negalėjimą pasinaudoti
>   Paslaugomis dėl netinkamos Naudotojo techninės arba/ir programinės
>   įrangos, Interneto ryšio, naudojimo būdo, neatitinkanč9.8.   io
>   geoprodukto tipo ar paskirties bei kitais netinkamo naudojimo
>   atvejais.
>   9.9.  Tvarkytojas neatsako už nuostolius ar žalą, kuriuos Naudotojas
>   patyrė dėl to, kad:
>   9.9.1. ištrynė, pažeidė arba neišsaugojo turinio bei kitų ryšio
>   duomenų, kuriuos turėjo ar perdavė naudodamasis Paslaugomis;
>   9.9.2. registruojantis Geoportal.lt svetainėje nepateikė teisingos
>   informacijos;
>   9.9.3. nepasirūpino savo slaptažodžių bei paskyros duomenų saugumu bei
>   konfidencialumu.
>   9.10.  Šiame skyriuje numatyti Tvarkytojo atsakomybės apribojimai
>   galioja neatsižvelgiant į tai, ar apie tokių nuostolių ar žalos
>   atsiradimo galimybę Tvarkytojo buvo informuotas ir ar jis turėjo apie
>   tai žinoti.
>   9.11.  Nei viena iš šios sutarties šalių neatsakys už dalinį ar pilną
>   prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą, jeigu tas nevykdymas yra pasekmė
>   nenugalimos jėgos aplinkybių, kurios nustatytos 1996.07.15 Lietuvos
>   Respublikos Vyriausybės nutarime Nr. 840 bei LR CK 6.212 straipsniu.
>   9.12.  Ginč9.13.    ai, iškilę dėl šių Sąlygų, sprendžiami dvišaliu
>   susitarimu arba, susitarimo nepasiekus, Lietuvos Respublikos įstatymų
>   nustatyta tvarka.
>   9.14.  Pasikeitus šalių juridiniam statusui, Sąlygose numatytos teisės
>   ir pareigos pereina jų teisių perėmėjams, o jas likvidavus teisės ir
>   pareigos pereina jas įgijusiems asmenims.
>   ©2010 VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras”;
>   2010 m. Vilnius
> 
>   _______________________________________________
>   Talk-lt mailing list
>   Talk-lt at openstreetmap.org <mailto:Talk-lt at openstreetmap.org>
>   http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-lt
> 
> 
> 
> 
> _______________________________________________
> Talk-lt mailing list
> Talk-lt at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-lt

-- 
Aidas Kasparas
IT administrator
GM Consult Group, UAB

+370 686 08473
http://www.gmc.lt
More information about the Talk-lt mailing list