[Talk-lt] Namų numeriai su raidėmis

Aidas Kasparas a.kasparas at gmc.lt
Thu Nov 22 14:47:16 UTC 2012


Panašu, kad vis tik turime naudoti didžiąsias raides. Žr. LR Vyriausybės
2012-12-23 d. nutarimo Nr. 2092 DĖL adresų formavimo taisyklių
patvirtinimo 13 punktą

13. Rašant adreso sudedamąsias dalis, vartojami žodžių trumpiniai:
rajonas – r., savivaldybė – sav., seniūnija – sen., miestas – m.,
miestelis – mstl., kaimas – k., gatvė – g., prospektas – pr., bulvaras –
bul., alėja – al., skersgatvis – skg., akligatvis – aklg., skveras –
skv., aikštė – a., plentas – pl., kelias – kel., takas – tak., sklypas –
skl., korpusas – K ir skaičius (-iai) arba K, skaičius (-iai) ir
didžioji raidė.

Rašant adresą, miesto trumpinys vartojamas tik savivaldybės pavadinimui
parašyti. Pastato ar pastatų komplekso numeris rašomas skaičiumi (-iais)
arba skaitmens (-ų) ir didžiosios raidės kombinacija. Žemės sklypo
numeris rašomas skaitmenų arba skaitmenų ir specialaus (-ių) simbolio
(-ių) kombinacija. Korpuso numeris gali būti rašomas skaičiumi
(-iais) arba skaičiumi (-iais) ir didžiąja raide. Buto ar patalpos
numeris rašomas skaičiumi
(-iais) arba skaičiumi (-iais) ir didžiąja raide po objekto (pastato) ir
korpuso numerio per brūkšnelį.

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=236100

-- 
Aidas Kasparas

More information about the Talk-lt mailing list